Huolto ja kunnossapito


eLomake ST 42.01 Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus


Tuotenumero: 433204

Lomake kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimuksen laatimiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 43.19.01 Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat


Tuotenumero: 433233

Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 51.21.01 Yhteystiedot


Tuotenumero: 433188

Lomake on tarkoitettu projektissa toimivien henkilöiden tietojen kokoamiseen, projektidokumenttien jakeluiden dokumentointiin ym. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 51.21.02 Mittalaitteet


Tuotenumero: 433190

Lomake mittalaitetietojen dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan kautta "osta" painikkeella...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 51.21.15 Mittauspöytäkirja. Staattiselta sähköltä suojatun alueen ESD-mittaukset


Tuotenumero: 433177

Staattiselta sähköltä suojattua aluetta kutsutaan EPA-alueeksi. Vaatimusten mukaan toteutetulla EPA-alueella voidaan käsitellä turvallisesti staattiselle sähkölle herkkiä tuotteita ilman vaurioitumisriskiä....


5,00 €


Listaan

eLomake ST 51.23.02 Tarkastusseloste sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta


Tuotenumero: 433160

Lomake sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

eLomake ST 95.59.02 Sähkölaitteiston käyttöön ja ylläpitoon liittyvien toimenpiteiden seurantapöytäkirja


Tuotenumero: 433215

Seurantapöytäkirja soveltuu esim. käytön johtajan tekemien seurantatarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava...


7,90 €


Listaan

eLomake ST 96.31.30 Savunhallintajärjestelmä. Kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433161

Kunnossapito-ohjelmassa luetellaan ja aikataulutetaan järjestelmän toimintavarmuuden varmistamiseksi tarvittavat huolto-, tarkastus- ja testaustoimenpiteet. Ohjeliite sisältää ohjeita kunnossapito-ohjelman...


7,90 €


Listaan

eLomake ST 96.31.40 Savunhallintajärjestelmä. Huoltopäiväkirja.


Tuotenumero: 433235

Savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos, joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.33 Kompensointilaitteen huoltotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433234

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu kompensointilaitteen huoltotarkastusten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.70.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylläpitosuunnitelma


Tuotenumero: 433194

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten ylläpitosuunnitelmien laadintaan. Esimerkkejä lomakkeen käytöstä on esitetty ST- ohjeistoissa 10 ja 14. Kyseessä...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.70.04 Tapahtumaluettelo


Tuotenumero: 433196

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten korjaus- ja parannustoimenpiteiden sekä niiden syiden dokumentointiin. Esimerkkejä lomakkeen käytöstä on esitetty...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.70.05 Kiinteistön tarkastusluettelo


Tuotenumero: 433192

Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin liittyvien tarkastustapahtumien kirjaamiseen. Esimerkkejä lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty ST-ohjeistoissa 10 ja 14. Kyseessä on...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.70.06 Asiakirjaluettelo


Tuotenumero: 433193

Lomaketta voi käyttää dokumenttien, esimerkiksi ylläpitodokumenttien, kuten loppupiirustusten, käyttöönottodokumenttien ja käyttöohjeiden luettelointiin. Esimerkkejä lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty,...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.80 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex"i" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433181

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten dokumentointiin....


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.81 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella EX”p” ja EX"pD" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433182

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”p” ja EX"pD" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 96.82 Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille


Tuotenumero: 433183

Tämä kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten...


5,00 €


Listaan

eLomake ST 98.54 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433206

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen kunnossapito-ohjelman laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 43.19 Korjatun sähkölaitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja


Tuotenumero: 433153

Lomake korjatun sähkölaitteen tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 51.23.01 Määräaikaistarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433145

Lomake sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen pöytäkirjan laadintaan. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


5,00 €


Listaan

ST 53.62.01 Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimus


Tuotenumero: 433137

Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimuksen laadintaan tarkoitettu lomakemalli. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake tilataan verkkokaupan...


7,90 €


Listaan

ST 55.18.01 Mittauspöytäkirja. Lämmityskaapelit


Tuotenumero: 433155

Mittauspöytäkirja lämmityskaapeleille tehtävien tarkastusmittausten tulosten dokumentointiin. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


5,00 €


Listaan

ST 95.58 Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta


Tuotenumero: 433151

Lomake soveltuu sivutoimisen käytön johtajan tehtävistä solmittavan sopimuksen tekemiseen. Kyseessä on kertaostos,  joka antaa yhden kertakäyttöisen käyttöoikeuden lomakkeeseen. Kertaostettava lomake...


7,90 €


Listaan

ST 95.60.01 Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärj. sekä tietoteknjärj. huolto- ja kunpitosop


Tuotenumero: 433135

Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus Lomake sähköenergian jakelu- ja käyttö- sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimuksen...


7,90 €


Listaan

ST 95.60.03 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden tehtäväluettelo


Tuotenumero: 433150

Tehtäväluettelo on huolto- ja kunnossapitosopimukseen (ST 95.60.01) liittyvä sopimusasiakirja, jossa eritellään järjestelmien huoltotoimenpiteet, vaste- ja toimitusajat sekä toimenpiteen tekijä. Tehtäväluettelossa...


5,00 €


Listaan

ST 96.49 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma


Tuotenumero: 433144

Lomake on tarkoitettu Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseen. Asetuksen mukaan järjestelmän kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma,...


7,90 €


Listaan


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA