Verkostoasentajan työsuojeluopas


Tuotenumero: 411150
Verkostoasentajan työsuojeluoppaan tarkoituksena on tuoda esille verkostourakoinnissa olevia työsuojelullisia riskejä, ja siten antaa miettimisen aihetta, miten omalla kohdalla riskejä voisi pienentää.
 
 
45,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
33,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Opas on jaettu seitsemään lukuun, joista ensimmäisessä käsitellään yrityksen ja henkilön tunnistetietoja. Toisessa luvussa käsitellään sähköalan ammattitaitovaatimuksia. Luku käsittelee myös ammattitaidon ylläpitoa erityisesti työsuojelumielessä.
 
Kolmannessa luvussa käsitellään eri henkilöiden vastuita sähkötyön toteutuksessa. Luvussa on myös esitetty työsuojeluun liittyvät tehtävät. Neljännessä luvussa käsitellään verkostotöissä huomioitavia työturvallisuussäädöksiä.
 
Viides luku käsittelee verkostourakoinnin uudisrakennustöitä, mitä tulisi huomioida, kun rakennetaan uutta verkkoa tai uusia katuvaloja. Luvussa käsitellään verkostoasentajan henkilökohtaisia työvälineitä, pylväs- ja mastotyöskentelyä, maakaapelien vetoa jne. Kuudes luku sisältää sähkölaitteiston käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä asioita. Luvussa on myös käsitelty yksintyöskentelyä ja päivystystä. Seitsemännessä luvussa käsitellään asennusten purkutöitä ja niissä mahdollisesti esiintyviä vaaran aiheuttajia.
 

Verkostoasentajan työsuojeluopas on tarkoitettu kaikille verkostourakoinnin piirissä työskenteleville henkilöille.

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE

 
1 YRITYKSEN JA HENKILÖN TUNNISTETIEDOT
1.1 Yritystiedot
1.2 Henkilötiedot
1.3 Suoritetut kurssit ja pätevyydet 
 
2 AMMATTITAITO
2.1 Kuka saa tehdä sähkölaitteistoihin kohdistuvia töitä ja toimenpiteitä
2.2 Sähköammattilaisen opastus ja perehdytys
2.2.1 Uusi työntekijä
2.2.2 Vanha työntekijä
2.3 Ammattitaidon ylläpito
2.3.1 Sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset
2.3.2 Sähkötyöturvallisuuskoulutus
2.3.3 Työturvallisuuskorttikoulutus
2.3.4 Ensiapukoulutus
2.3.5 Jännitetyökoulutus
2.3.6 Tieturvakoulutus
2.3.7 Rata-alueella tehtävä työ
2.3.8 Tulityökorttikoulutus
2.3.9 TeIepätevyydet
2.3.10 Kuntotutkijapätevyys
2.3.11 Valtuutetun tarkastajan pätevyys
2.3.12 Sähkösuunnittelupätevyys
2.3.13 Työpaikkaohjaajan koulutus
2.3.14 Pylväästä auttaminen
2.3.15 Henkilönostimen käyttökoulutus
 
3 ORGANISAATIO JA VASTUU
3.1 Sähköturvallisuutta koskevat säädökset
3.2 Vastuut ja vastuunkantajat 
3.3 Sähkötöiden johtajan rooli, tehtävät ja vastuut
3.4 Käytön johtajan rooli tehtävät ja vastuut
3.5 Työstä vastaavan henkilön tehtävät
3.6 Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtävät
3.7 Verkostoasentajan vastuu omasta työstään
3.8 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori ja rakennuttamistehtävät
 
4 VERKOSTOTÖISSÄ HUOMIOITAVIA TYÖTURVALLISUUSSÄÄDÖKSIÄ
4 .1 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
4.1.1 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet
4.1.2 Rakennusvaihe
4.1.3 Työmaatarkastukset
4.1.4 Koneet, työvälineet ja nostolaitteet
4.1.5 Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset
4.1.6 Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä
4.1.7 Työturvallisuus purkutyössä
4.1.8 Työtelineitä koskevat suunnitelmat ja telineiden käytön turvallisuus
4.1.9 Työolosuhteiden järjestäminen
4.1.10 Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu
4.2 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
4.2.1 Yleiset säännökset
4.2.2 Nostolaitteita koskevat täydentävät vaatimukset
4.2.3 Korkealla tehtävän työn turvallisuusvaatimukset
4.2.4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset sekä kunnonvalvontajärjestelmä
 
5 SÄHKÖLAITTEISTON RAKENTAMINEN
5.1 Töiden aloitus
5.2 Työskentely kohteessa
5.2.1 Pylvästyöskentely
5.2.1.1 Työskentely puupylväässä
5.2.1.2 Tikkailla ja telineillä työskentely
5.2.1.3 Henkilönostimet ja nostolava-autot
5.2.2 Mastot ja teräsrakenteiset pylväät
5.2.3 Maakaapeliasennukset
5.2.4 Muuntamoasennukset
5.2.5 Kuormausnostureiden käyttö
5.2.6 Työkoneilla työskentely avojohtojen läheisyydessä
5.2.7 Tievalaistus
5.3 Töiden lopetus
5.4 Sähkölaitteiston käyttöönotto
5.4.1 Töiden aloitus
5.4.2 Työskentely kohteessa
 
6 SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTTÖ
6.1 Töiden aloitus
6.2 Työskentely kohteessa
6.3 Käyttötoimenpiteet
6.4 Yksintyöskentely
6.5 Päivystys
6.6 Siivous 
6.7 Töiden lopetus
 
7 KÄYTÖSTÄ POISTO (PURKUTYÖT)
7.1 Töiden aloitus
7.2 Työskentely kohteessa
 
Lähdeteokset
45,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
33,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.  Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  

Kirjan koko on A5.
Kirjassa on 142 sivua.
3. uudistettu painos on ilmestynyt elokuussa 2011.

ISBN 978-952-231-066-8
Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA