10/100G yleiskaapelointijärjestelmät


Tuotenumero: 421325

 

10/100G yleiskaapelointijärjestelmät ovat tätä päivää niin toimitila- kuin datakeskusympäristöissä. Uusia kupari- ja kuitupohjaisia Ethernet-sovelluksia tulee markkinoille vastaamaan lisääntyneisiin tiedonsiirtotarpeisiin. Kasvavat nopeudet vaativat yleiskaapelointijärjestelmän rakenneosilta kuten kaapeleilta, liittimiltä ja potentiaalintasauksilta laadun suhteen yhä enemmän. Samoin on asianlaita asennustyön, hyväksymistestausten, käytön sekä ylläpidon osalta. Järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ymmärtää yhä enemmän ja syvällisemmin asioita, jotta halutunlaiseen ja häiriöttömään sekä pitkäikäiseen lopputulokseen päästään.

Yleiskaapelointistandardeihin on julkaistu viime vuosina useita merkittäviä muutoksia ja uudistuksia. Uusi datakeskuksia käsittelevä standardisarjaperhe, uudet parikaapeloinnin suorituskykyluokat I ja II, yksiparinen Ethernet IoT -sovelluksiin, Power over Ethernet -tehonsyötön uudet versiot Type 3 ja 4, uusi OM5 laajakaistainen monimuotokuitukategoria, uudet POL -ratkaisut toimitiloissa jne. 

Kurssi antaa hyvät eväät nykyaikaisen yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ajantasaisilla tiedoilla pystyt sekä suunnittelemaan että toteuttamaan modernin yleiskaapelointijärjestelmän, jolla on kykyä myös vastata tulevaisuuden teknologisiin ratkaisuihin.

Kurssi on hyväksytty SETI-telepätevyyden (T) ylläpitokoulutukseksi.

560,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
350,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Tämä kurssi tarjoaa erittäin hyvän kokonaiskuvan tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksista yleiskaapelointijärjestelmälle sekä parikaapeloinnin että optisen kaapeloinnin kannalta. Yleiskaapelointijärjestelmän suunnittelussa tulee pyrkiä mahdollisimman pitkälle arvioimaan tulevaisuuden tarpeet ja mitoittamaan verkon kapasiteetti rakenteen ja suorituskyvyn osalta oikein, jottei kalliisiin muutostöihin ole heti välitöntä tarvetta esimerkiksi uusien nopeustarpeiden nostaessa päätä. Erityisen tärkeää tämä on toimitila- ja datakeskusympäristöissä, joissa muutostyöt aiheuttavat välittömien kustannusten lisäksi välillisiä kustannuksia tietoliikenteen katkosten myötä. Lisäksi tieto tunnistaa uudet standardoidut sovellukset ja niiden hyödyntämisen edellytykset vanhoissa käyttöönotetuissa yleiskaapelointijärjestelmissä, voi parhaimmillaan säästää kustannuksia uuden yleiskaapelointijärjestelmän rakentamisen edestä.

Pekka Koivisto PKOy:stä ja Ville Reinikainen Sähköinfo Oy:stä

Kurssi on tarkoitettu kiinteistöiden ja datakeskusten tietoliikenneverkkojen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja rakennuttajille. Kurssi soveltuu hyvin myös asennus - ja opetustehtävissä työskenteleville henkilöille. Kurssi tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden tietojen päivitykseen niille henkilöille, joilla on jo kokemusta yleiskaapelointijärjestelmien suunnittelusta ja asennuksista.

10/100G yleiskaapelointijärjestelmät kurssi täyttää SETI:n T-pätevyyden ylläpitokoulutuksen vaatimukset. Lisätietoja SETI:n T-pätevyydestä osoitteesta: http://www.seti.fi/index.php?k=18797

8.15
Ilmoittautuminen ja aamukahvi               

8.30 Kurssin avaus

8.35
Yleiskaapelointijärjestelmä ja sen rakenne ja toiminnalliset osat

·        Yleiskaapelointi kiinteistöiden perusinfrastruktuurina

·        Yleiskaapelointistandardit ja niiden sisältö

·        Muut huomioitavat säädökset, asetukset ja määräykset

·        Osajärjestelmät, pysyvät siirtotiet, kanavat, jakamot ja rajapinnat 

9.15
Yleiskaapeloinnin suorituskyky, parikaapelointi  

·        Parikaapeloinnin suorituskykyluokat ja komponenttien kategoriat

·        Tulevat luokat Class I ja Class II

·        Parikaapeleiden ja komponenttien rakenne ja ominaisuudet

·        Vaatimukset parikaapelin ja liittimien sähköisille ominaisuuksille

·        Suorituskykyyn vaikuttavat tekijät 

·        Parikaapelointia hyödyntävät sovellukset

·        Muita standardeihin tulleita teknisiä uudistuksia

10.15 Tauko

10.30
Yleiskaapeloinnin suorituskyky, optinen kaapelointi

·        Optisen tiedonsiirron perusperiaatteet

·        Optisten kuitujen tyypit ja niiden ominaisuudet

·        Vaatimukset komponenttien optisille ominaisuuksille

·        Optisen kaapeloinnin suorituskyvyn määrittäminen

·        Optisen kaapeloinnin suorituskykyyn vaikuttavat tekijät 

·        Optista kaapelointia hyödyntävät sovellukset

·        Muita standardeihin tulleita teknisiä uudistuksia

11.15 Lounas

12.00
Yleiskaapelointijärjestelmän potentiaalintasaus, maadoitus ja EMC

·        EMC - sähkömagneettinen yhteensopivuus

·        Häiriöiden kytkeytymisien periaatteet

·        Sähkö- ja telekaapeleiden keskinäinen sijoitus ja muut huomioitavat seikat

·        Yleiskaapelointijärjestelmän toiminnallisten osien potentiaalintasaukset ja maadoitukset

·        Esimerkkejä erityyppisistä maadoitus- ja potentiaalintasausratkaisuista laitetiloissa

12.45
Yleiskaapelointijärjestelmän testaukset ja tarkastukset

·        Asennuksen laadun, kokoonpanon ja dokumentoinnin aistinvaraiset tarkastukset

·        Parikaapeloinnin testaus ja tarkastus:

   - Vaadittavat testauslaitteet ja toimenpiteet ennen testausta

   - Testausrajapinnat, testattavat parametrit ja näytteenoton tasot

   - Työmenetelmät testauksessa

   - Tulokset ja niiden tulkinta, rajatulokset ja hylkäävät tulokset 

·        Optisen kaapeloinnin testaus ja tarkastus:

     - Vaadittavat testauslaitteet ja toimenpiteet ennen testausta

     - Testausrajapinnat, testattavat parametrit ja näytteenoton tasot

     - Siirtoteiden ja kanavien kokonaisvaimennukset

     - Työmenetelmät testauksessa 

·        Testaustulosten raportointi ja dokumentointi

13.45 Kahvi

14.00
Datakeskus-/konesaliympäristöt

·        Datakeskus ekosysteemin rakenne ja toteutus:

     - Yleiset vaatimukset ja luokitukset

     - Kaapeloinnin infrastruktuuri, topologiat ja suorituskyky

     - Kaappien, telineiden ja johtoteiden sijoitus tiloissa

     - Jäähdytyksen toteutus laitetiloissa ja kaapeissa

     - Sähkönjakelu- ja UPS-järjestelmät laitetiloissa

     - Valvonta, turvallisuus ja muut huomioitavat asiat 

·        Uudet datakeskusstandardit, EN 50600-sarja

14.45
Toimisto-, liike- ja julkisrakennusten yleiskaapelointijärjestelmän toteutus

·        Kaapeloinnin rakenne ja toiminnalliset osat

·        Jakamoiden, tietoliikennerasioiden sekä muiden toiminnallisten osien sijoitus

·        Suorituskykymääritykset eri osajärjestelmissä

·        Kaapeloinnin mitoitukset jakamoiden välissä

·        Valmiudet ja varmistukset

·        Muita huomioitavia asioita

15.30 Kurssin päätös

 

 

560,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
350,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
 
Vuoden 2022 hinnat: Normaalihinta 530€ + alv24% Jäsenhinta 330€ + alv24%

Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. 

Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Ville Reinikaiselta, ville.reinikainen@sahkoinfo.fi.
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,6 (asteikko 1–4) 

 
Kurssipalautteita
"Kurssi sopi minulle, vastavalmistuneelle suunnittelijalle, hyvin" Hyöty: "Kaapeloinnin mitoitukset. " 10/2021
"Hyvä"  Hyöty: "Suorituskykyyn vaikuttavat asiat/tulostulkinnat" 4/2019
"Koulutus oli hyvä ja mielenkiintoinen" Hyöty "Pari ja optinen kaapelointi" 4/2019
"Hyvä+++"  4/2019
"Hyvä kokonaisuus, kouluttaja: hyvä, tietävä ja asiantunteva" 4/2019
"Erinomainen" 10/2018
"Vastasi hyvin pitkälti odotuksiani" 10/2018
"Hyvä pintaraapaisu laajasta aiheesta. Todella hyvä ulosanti, ymmärrettävä." 10/2018
"Asiat esitettiin selkeästi, pätevä (kouluttaja)" 10/2018
"Kattava paketti, asiantunteva kurssittaja" 10/2017
"Hyvä! Tarpeeksi laajalti asiaa, mutta ei turhaa." 10/2017
"
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella 
Samankaltaiset tuotteet


Yleiskaapelointijärjestelmät - suunnittelun ja toteutuksen perusteet, Webinaari


Tuotenumero: 421348

Webinaarissa käydään yksityiskohtaisesti läpi yleiskaapelointijärjestelmän parikaapelointien suunnitteluun, toteutukseen ja hyväksymistestauksiin liittyvät asiat, vaatimukset ja hyvät käytännöt.    


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA