Optiset verkot - käytännön perusteet


Tuotenumero: 421323

Kurssilla käydään läpi optisen tiedonsiirron perusteet, kuitu-, kaapeli- ja liitintyypit – niiden asennusmenetelmät ja vaatimukset. Kurssi tarjoaa myös perustiedot valmiin verkon suorituskyvyn testaukseen ja antaa valmiudet suorittaa perustason asennuksia.

Kurssiohjelmaan sisältyy käytännön harjoituksia, kuten optisten kuitujen jatkamista, valmiin verkon testausta ja laadunvarmistusta videomikroskoopilla. Lisäksi on mahdollisuus tutustua erilaisiin komponentteihin, joita käytetään optisen verkon rakentamisessa.

Optiset verkot – käytännön perusteet (1 päivä) ja Optiset verkot – mittaukset ja tarkastukset (1 päivä) on hyväksytty SETIn OL-asiantuntijapätevyyden täydennyskoulutukseksi. Lisätietoja SETI-pätevyyksistä osoitteesta www.seti.fi/.

 

655,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
410,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Optisten kaapeleiden päättämiseen ja komponenttien asentamiseen liittyvät työvaiheet ja menetelmät käsitellään vaihe vaiheelta. Lisäksi tutustutaan kuitutöissä tarvittaviin työvälineisiin ja niiden oikeanlaiseen käyttöön. Optisten komponenttien ja erityyppisten kaapeleiden käsittely, työn laadun varmistaminen sekä työturvallisuusnäkökohdat kuuluvat olennaisena osana tämän kurssin sisältöön.

Ville Reinikainen Sähköinfo Oy:stä ja Janne Hirsimäki, H. Vesala Oy:stä.

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti asennustöitä tekeville ja niistä vastaaville. Koulutus sopii myös muille optisten verkkojen parissa työskenteleville henkilöille. Kurssi soveltuu hyvin myös opetus- ja suunnittelutehtävissä toimiville henkilöille. Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa tietoa tai käytännön kokemusta optisista verkoista ja niiden asentamisesta

8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Yleistä tietoa 

8.45 Optiset kuidut ja optinen tiedonsiirto 

 • Optisten kuitujen rakenne, eri tyypit ja niiden ominaisuudet 
 • Tiedonsiirto optisissa kuiduissa – SM ja MM
 • Vaimennus, dispersio ja kaistanleveys
 • Modulaatiot

9.15 Optiset kaapelit 

 • Yleisimmät valokaapelirakenteet
 • Kaapelityypit, tyypilliset ominaisuudet ja käyttökohteet 
 • Kaapeleissa käytettävät merkinnät ja tunnistetiedot
 • Kaapeleissa ja kuiduissa käytettävät värijärjestelmät 

9.45 Kaapeleiden asennukset ja perustopologiat

 • Huomioitavia asioita ennen kaapeleiden asentamista 
 • Esimerkkejä tyypillisistä kaapelointiratkaisuista
 • Haaroitukset ja uudet kaapelointiratkaisut
 • Työvarat, kiinnitys ja sijoittaminen 
 • Näkökulmia jatkamis- ja päättämistyön optimointiin 

10.15 Tauko 

10.30 Optiset liittimet ja liitinadapterit 

 • Optisen liittimet, niiden rakenne ja tärkeimmät ominaisuudet 
 • Liittimien optiset ominaisuudet – vaimennus ja heijastusvaimennus 
 • Liittimen hionta - UPC ja APC 
 • Optisen liittimen ja liitoksen laatuun vaikuttavia tekijöitä 
 • Liitinadapterit ja niiden ominaisuudet 
 • Liitinadapterin käyttö ja asentaminen optiseen mekaniikkaan 

10.45 Optisten kuitujen jatkaminen ja päättäminen

 • Jatkamisen ja päättämisen - eri menetelmät 
 • Jatkaminen kuitujatkoskoneella 
 • Kuitujatkoskoneen toimintaperiaate ja ominaisuudet 
 • Jatkamisessa ja päättämisessä tarvittavat muut työvälineet ja tarvikkeet 
 • Esivalmistelutyöt - huomioitavia asioita ennen jatkamistyön aloittamista
 • Kuitujen jatkaminen kuitujatkoskoneella - vaihe vaiheelta 

11.15 Lounas   

12.00 Kaapeleiden ja kuitujen asentaminen päätteisiin ja jatkoksiin 

 • Päätteet - optinen päätepaneeli ja päätekotelo
 • Kaapelin kuorinta, kiinnittäminen ja paneelin kalustaminen 
 • Optisten kuitujen mitoittaminen ja ryhmittäminen päättämistä varten
 • Päätetyn kuidun tuominen paneelin sisään ja kytkeminen
 • Polariteetti
 • Jatkokset - jatkoslevyt
 • Kaapeleiden tuominen jatkoslevylle 
 • Optisten kuitujen mitoittaminen ja ryhmittäminen jatkamista varten
 • Muita huomioitavia asioita

12.15 Optisten komponenttien käsittely ja työturvallisuus

 • Puhtauden merkitys liitoksissa ja optisessa tiedonsiirrossa
 • Liitinpäiden puhdistusvälineet ja niiden käyttö 
 • Puhtauden toteaminen - kuitumikroskooppi
 • Työturvallisuusasioiden huomioiminen  

12.30 Testaus – optisen tehomittaparin käyttö  

 • Optisen kaapeloinnin suorituskyvyn mittauslaitteet
 • Mitattavat parametrit, suorituskykyvaatimukset ja käytettävät mittausaallonpituudet
 • Optisen tehomittaparin käyttö pysyvien siirtoteiden suorituskyvyn mittaamisessa
 • Vertailutehon mittaus ja kytkeytyminen mitattavaan verkkoon 
 • Mittaustulokset ja niiden tulkinta  

12.45 Harjoitustyöt
Harjoitus 1: Yleisimmät kaapelityypit ja komponentit – ominaisuudet ja käyttö  
Harjoitus 2: Kuitujen jatkaminen ja päättäminen ytimen mukaan kohdistavalla kuitujatkoskoneella
Harjoitus 3: Optisten liittimien puhdistusvälineiden käyttö ja puhtauden toteaminen kuitumikroskoopilla 
Harjoitus 4: Mittaaminen optisella tehomittaparilla ja tutustuminen valokaapelitutkaan 

14.15 Kahvi 

14.30 Harjoitustyöt jatkuu 

n. 15.30 Kurssin päätös

655,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
410,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULin varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

Jäsenyytesi tunnistetaan, kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  
 
 
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. 
Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Ville Reinikaiselta, ville.reinikainen@sahkoinfo.fi
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,8 (asteikko 1–4) 

Kurssipalautteita
"Mielenkiintoinen kurssi, sopiva kesto. " Hyöty: "Kaikki!" 9/2022
"Hyvin järjestetty. Teoriaa ja käytäntöä monipuolisesti." Hyöty: "Teoriapuolelta oli hyvä saada uusia tietoja" 9/2022
"Hyvä kattava peketti" Hyöty: "Käytännön asiat, hitsaus yms." 6/2021
"Selkeä esitys" Hyöty: "Liitintyypit, työkalut" 6/2021
"Riittävän laaja yleiskatsaus" Hyöty: "Liitintyypit ja hitsauskertaus" 6/2021
"Hyvä kurssi - ei puuduttavaa pöperrystö" Hyöty: "Kuitujen ominaisuudet" 6/2021
"Erinomainen kurssi, käytettävissä oleva aika hyödynnettiin hyvin" Hyöty: "Uusin käytännön teoria" 6/2021
"Erinomainen" Hyöty: "Hitsaus" 12/2020
"4/5" Hyöty: "Kuituhitsaus ja kuidin puhdistus" 12/2020
"Mielenkiintoinen ja hyödyllinen" Hyöty: "Kaikki" 12/2020
"Hyvä sisältö" Hyöty: "Kaikki esille tulleet asiat" 12/2020
"Hyvä asiaa täynnä" Hyöty: "Liittimien valintaan vaikuttavat asiat" 12/2020
"Hyvin suunniteltu ja pienessä ryhmässä oppii paremmin" Hyöty: "Kuitumikroskooppi ja kuitutyypit" 9/2020
"10" Hyöty: "Kaikki" 9/2020
 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA