Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, Toimitilakiinteistön huoltokirja, ST-ohjeisto 14


Tuotenumero: 412216
Kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla on suuri merkitys kansantaloudellemme. Kaikkien rakennusten yhteenlaskettu arvo on reilusti yli puolet kansallisvarallisuudestamme. Oikealla hoidolla ja oikea-aikaisilla huoltotoimenpiteillä rakennusten arvo säilyy ja ylläpitokustannukset pysyvät hallinnassa. Pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitetuille rakennuksille tulee maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan laatia käyttö- ja huolto-ohje. Sen tulee sisältää kunnossapidon sekä hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle sekä ylläpito-organisaatiolle.   Julkaisija: Sähkötieto ry
18,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
13,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFRakennusten käyttö- ja huolto-ohjeille on vakiintunut nimitys ”huoltokirja”. Sillä tarkoitetaan kiinteistönpitoa tukevaa, kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Sen tulisi perustua suunnittelussa päätettyyn kiinteistön elinkaaritalouteen. 
Tämän ohjeiston tavoitteena on antaa tietoa kiinteistön omistajalle, sen ylläpidosta vastaavalle organisaatiolle sekä sähköisen talotekniikan erityispalveluja tarjoaville urakoitsijoille. Tämä ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. Ohjeiston ohjeosuudessa esitetyt lomakkeet on julkaistu myös täytettävinä lomakkeina sekä tämän julkaisun että ST-ohjeisto 10:n verkkoversiossa. 
Huoltokirjalla ohjataan käytettävyyttä ja kustannuksia rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Huoltokirjan sisällöstä ja laadintaprosessista on tehty lukuisia malleja. Sähköisen talotekniikan osuus on kuitenkin jäänyt yleensä varsin vähäiselle huomiolle. Mallien sisältämät ohjeet eivät ole palvelleet kiinteistön ja samalla sähkölaitteiston haltijan eivätkä palvelujen tarjoajien tarpeita. Sähkö- ja teleurakoitsijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että valmistuneen rakennuksen huoltokirja on vaatinut kohtuuttoman suuren työpanoksen, koska tavoitteet ja toteutusmallit eivät ole olleet etukäteen selvillä.
18,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
13,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Koko: A4, vihko
Laajuus: 60 sivua 
Ilmestynyt: maaliskuussa 2008 
Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio neljälle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


91,30 €


Listaan

ST-verkkoversio yhdelle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


72,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA