Kameravalvontajärjestelmät, ST-käsikirja 13


Tuotenumero: 412152

Tähän kirjaan on koottu kameravalvonnan keskeisimmät perustiedot sekä suunnittelu- ja toteutusperiaatteet. Kirjassa esitellään myös kameravalvonnassa käytettävien laitteiden ominaisuuksia sekä käytössä olevaa tekniikkaa. Kirjassa on huomioitu kameratekniikan kehittyminen ja uudet, esimerkiksi analytiikkaan perustuvat ratkaisut. Myös tietoturvaa ja tietosuojaa käsitellään aiempaa laajemmin ja muuttunut lainsäädäntökin kirjassa huomioidaan.

Kameravalvontaa käsitellään tässä kirjassa olettaen, että toteutus tehdään IP-verkossa ja kamerat ovat IP-kameroita. Vanhempaa tekniikkaa sekä kameroiden perustekniikkaa, kuten sensoritekniikkaa ja objektiiveja, on käsitelty kirjan aiemmin julkaistuissa painoksissa.

Julkaisija: Sähkötieto ry
76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja sopii perusteokseksi alan ammattilaisille, kuten rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, sekä järjestelmien ja niiden päätelaitteiden hankintaan ja ylläpitoon osallistuville. Kirja sopii käytettäväksi myös opetustarkoituksiin.

1 JOHDANTO

2 KAMERAT

2.1 Yleistä

2.2 Kameramalleja

2.3 Kameroiden ominaisuuksia

3 KUVAN TALLENNUS JA KÄSITTELY

3.1 Yleistä

3.2 Tallennin

3.3 Videohallintajärjestelmä

3.4 Pilvipalvelu

3.5 Analytiikkaohjelmistot

4 VERKKOYMPÄRISTÖ

5 VALAISTUS JA HYVÄ KUVA

5.1 Yleistä

5.2 Hyvä kuva

5.3 Riittävä valaistustaso

6 LIITÄNNÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN

6.1 Yleistä

6.2 Esimerkkejä turvallisuusjärjestelmien integroinnista

6.3 Graafinen käyttöliittymä

7 HANKINTA JA TOTEUTUS

7.1 Hankinnan perusteita

7.2 Hankinta- ja toteutusprosessi

7.3 Tarveselvitys

7.4 Hankesuunnittelu

7.5 Suunnittelu

7.6 Tarjouspyynnöt ja hankintapäätös

7.7 Toteutuksen valmistelu

7.8 Asennus

7.9 Käyttöönotto

7.10 Ratkaisuesimerkkejä

8 KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

8.1 Käyttö

8.2 Ylläpito

9 DOKUMENTOINTI

9.1 Yleistä

9.2 Hanke- ja luonnosdokumentit

9.3 Toteutusdokumentit

9.4 Luovutusdokumentit

9.5 Tietosuojaseloste

9.6 Kunnossapito-ohjelma

9.7 Dokumenttien ylläpito

10 TIETOTURVA

10.1 Kamerat

10.2 Suunnittelu ja hankinta

10.3 Toteutus

10.4 Käyttö ja ylläpito

11 LAINSÄÄDÄNTÖ

11.1 Rikoslaki

11.2 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki

11.3 EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi

11.4 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

11.5 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

11.6 Työturvallisuuslaki

11.7 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

11.8 Dronesäännökset

11.9 Esimerkkejä kameravalvonnan laillisuudesta

11.10 Luettelo kameravalvontaan liittyvästä lainsäädännöstä

12 TERMIT JA KÄSITTEET

13 LÄHDELUETTELO JA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ AINEISTOA

LIITE 1: Kameravalvontajärjestelmissä käytettäviä piirrosmerkkejä

LIITE 2: Esimerkki-ilmoitus tallentavasta kameravalvonnasta

LIITE 3: Esimerkki tallentavan kameravalvonnan tietosuojaselosteesta

LIITE 4: Esimerkki kameravalvonnan teknisestä määrittelystä

76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 105 sivua
5., painos
ISBN 978-952-231-346-1  
Ilmestynyt toukokuu 2021

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


86,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


107,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA