Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12


Tuotenumero: 412151

Antennijärjestelmiä käytetään asuin- ja toimitilakiinteistöissä tv-, radio-, laajakaista ja esimerkiksi kiinteistön omien tiedotuspalveluiden jakeluun. Antennijärjestelmä syntyy, kun passiiviseen antenniverkkoon (kaapelit, jaottimet, haaroittimet, liittimet, antennirasiat) lisätään vahvistimet ja verkko liitetään joko antenniin tai kaapeli-tv-verkkoon. Jos antennijärjestelmä kattaa useita asuntoja, kyseessä on yhteisantennijärjestelmä. Vastaavasti antenniverkosta voidaan tällöin käyttää myös nimitystä yhteisantenniverkko.  Yhteisantenni-järjestelmään liittyy hieman enemmän viranomaisvaatimuksia kuin yhden asunnon antennijärjestelmään. Antennijärjestelmän rakenteelle, rakenneosille, suorituskyvylle, suunnittelulle, asennukselle ja ylläpidolle asetetut vaatimukset löytyvät Liikenne- ja viestintäviraston eli Traficomin määräyksestä 65 (Kiinteistön sisäverkot ja teleurakointi). Tässä kirjassa vaatimukset esitetään määräyksen 1.1.2020 voimaan tulleen version 65 D mukaisesti.

Julkaisija: Sähkötieto ry
84,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
63,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja soveltuu hyvin alan ammattilaisille, kuten suunnittelijoille, urakoitsijoille, asennus- ja yllä-pitohenkilöstölle sekä kiinteistöjen antenniverkkojen hankinnasta ja ylläpidosta vastaaville. Se sopii myös oppikirjaksi alan oppilaitoksiin ja aikuiskoulutukseen.

1 ANTENNIJÄRJESTELMÄN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Taustat ja kehitys

1.2 Signaalit

1.2.1 DVB-T, DVB-T2

1.2.2 DVB-S, DVB-S2

1.2.3 DVB-C, DVB-C2

1.2.4 DOCSIS

1.2.5 FM-radio

1.3 Taajuusalueet

1.3.1 Taajuudet antenniverkoissa ja maanpäällisessä jakelussa

1.3.2 Tv-satelliittien taajuusalueet

1.4 Verkkorakenteet

1.4.1 Yhteisantenniverkon rakenne

1.4.2 Kaapeli-tv-verkon rakenne

2 RAKENNEOSAT

2.1 Rakenneosien standardit

2.2 Antennit

2.2.1 Maanpäällisten verkkojen vastaanottoantennit

2.2.2 Satelliittilähetysten vastaanottoantennit

2.3 Päävahvistimet

2.3.1 Radiosignaalien käsittely

2.3.2 Tv-signaalien jakelu muokkaamattomana

2.3.3 Koko kanavanipun transmodulointi

2.3.4 Tv-kanavakohtainen muokkaus

2.3.5 Kiinteistön omien tv-kanavien jakelu

2.4 Laajakaistavahvistimet

2.4.1 Jakovahvistimet

2.4.2 Haaraverkon vahvistimet

2.5 Optinen kaapelointi

2.6 Päätelaitteet

2.6.1 Televisiot ja digisovittimet

2.6.2 IPTV, OTT ja suoratoistopalvelut

2.6.3 Kaapelimodeemit

2.7 Passiiviset rakenneosat

2.7.1 Jaottimet

2.7.2 Haaroittimet

2.7.3 Antennirasiat

2.7.4 Suodattimet

2.8 Satelliittivälitaajuusjärjestelmän laitteet

2.8.1 Vahvistimet

2.8.2 Kytkimet

2.8.3 Vaimentimet, tilt-korjaimet

2.8.4 Muut laitteet

2.9 Antennijärjestelmän kaapelit

2.9.1 Yleistä

2.9.2 Koaksiaalikaapelin rakenne

2.9.3 Koaksiaalikaapelin sähköiset ominaisuudet

2.9.4 Koaksiaalikaapelin asennusominaisuudet

2.9.5 Kaapelit ja paloturvallisuus

2.9.6 Koaksiaaliliittimet

2.9.7 Vastaanottimien liitäntäjohdot

2.9.8 Koaksiaalikaapeleita ja liittimiä koskevia standardeja

2.9.9 Antennijärjestelmän valokaapelit

2.9.10 Parikaapelointi antennijärjestelmässä

3 SUUNNITTELU

3.1 Suunnittelutyön periaatteet

3.2 Perusrakenteiden suunnittelu

3.2.1 Antenni-, kaapeli- vai satelliitti-tv?

3.2.2 Uusi verkko suunnitellaan aina tähtimäiseksi

3.2.3 Antenniverkossa käytetään aina koaksiaalikaapelia

3.2.4 Kaapelireitit mitoitetaan riittävän väljiksi

3.2.5 Jokaiseen asuinhuoneeseen tulee vähintään yksi antennirasia

3.2.6 Kotijakamossa käytetään haaroitinta, muissa jakamoissa jaottimia

3.2.7 Jakamoissa on oltava riittävästi tilaa ja hyvät olosuhteet (M65 21–23 §)

3.2.8 Sähköpistorasioita on oltava riittävästi ja potentiaalit on tasattava

3.2.9 Talojakamo kannattaa sijoittaa rakennuksen alaosiin

3.3 Antenniverkon mitoitus

3.3.1 Antenniverkko saa vaimentaa korkeintaan 45 dB (M65 13§)

3.3.2 Tasoero 47–1000 MHz saa olla korkeintaan 15 dB (M65 13 §)

3.3.3 Rasiatasojen minimi ja maksimi ohjaavat verkon minimivaimennusta

3.3.4 Erotusvaimennuksen huoneistojen välillä tulisi olla vähintään 42 dB

3.4 Antennivastaanoton suunnittelu

3.4.1 Antennimaston paikka

3.4.2 UHF-antennin valinta

3.4.3 Radiolähetysten vastaanotto

3.4.4 Antenniryhmä

3.4.5 Antennimaston lujuuden laskeminen

3.4.6 Satelliittiantennin paikka ja koko

3.4.7 Satelliittiantennin jalustaputken lujuus

3.5 Maadoitus ja potentiaalintasaus

3.6 Vahvistimien suunnittelu

3.6.1 Pientalon vahvistimen valinta

3.6.2 Yhteisantenniverkon päävahvistin

3.6.3 Päävahvistimen lähtötaso

3.6.4 Esivahvistimen käyttö

3.6.5 Kanavanvaihtimen käyttö

3.6.6 QAM-muunnos

3.6.7 Satelliittivastaanotto, välitaajuus- eli suorajakelu

3.7 Pientalojen antennijärjestelmä

3.7.1 Masto ja antennit

3.7.2 Putkitus

3.7.3 Pientalojärjestelmän maadoittaminen

3.7.4 Vahvistimen käyttö pientalossa

3.7.5 Jakoverkon mitoitus satelliittivälitaajuutta käytettäessä

3.8 Toimitila-, liike- ja julkisten kiinteistöjen yhteisantennijärjestelmä

4 ASENNUS

4.1 Asennuksen valmistelu

4.2 Antennit ja mastot

4.2.1 UHF-antennin sijoituspaikan varmistaminen mittaamalla

4.2.2 Radio- ja satelliittiantennien sijoitus

4.2.3 Tukiputken ja maston asennus

4.2.4 Antennien asentaminen mastoon

4.2.5 Maston maadoitus

4.2.6 Työturvallisuus antennitöissä

4.3 Kaapelien asennus

4.4 Rakenneosat

4.5 Maadoitus ja potentiaalintasaus

4.6 Antennijärjestelmän tarkastus ja mittaus

4.6.1. Viranomaisvaatimukset

4.6.2 Antenniverkon vaimennus ja taajuusvaste

4.6.3 Vahvistimelle tulevien signaalien testaus

4.6.4 Vahvistimelta lähtevien signaalien säätö ja mittaus

5 DOKUMENTOINTI

5.1 Johdanto

5.2 Suunnitteludokumentointi

5.3 Asennusdokumentointi

5.4 Loppudokumentointi

5.4.1 Loppudokumentoinnin periaatteet

5.4.2 Määräyksen 65 vaatimukset

5.4.3 Tarkastuspöytäkirja

6 ANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS JA UUDISTUS

6.1 Kunnostus vai uusiminen

6.2 Antennijärjestelmän kuntotutkimus

6.2.1 Tarvekartoitus

6.2.2 Kuntotutkimuksen toteutus

6.2.3 Kuntotutkimusraportti

6.2.4 Kuntotutkimuksen tulosten esittely tilaajalle

6.3 Uudistus

6.4 Kunnostus

6.5 Kunnostuksen ja uusimisen toteutus

6.6 Asennukset

6.7 Käyttöönotto

7 ANTENNIJÄRJESTELMÄN MITTAUKSET

7.1 Mittausten perusteet

7.2 Mittauslaitteet

7.3 DVB-signaalin tason mittaus

7.4 Taajuusvasteen mittaus

7.5 Kohinaetäisyyden mittaus

7.6 Bittivirhesuhde, BER

7.7 Modulation Error Ratio, MER

7.8 Kohinan vaikutus

7.9 Yliohjautumisen vaikutus

7.10 Häiriöiden vaikutus

7.11 Heijastusten vaikutus

8 ANTENNIJÄRJESTELMÄN YLLÄPITO JA HUOLTO

8.1 Antennijärjestelmän ylläpitovastuu

8.2 Huolto- ja kunnossapitosopimus

8.3 Teletilojen lukituksesta

8.4 Antennijärjestelmän kunnostus

8.5 Huolto ja vianetsintä

9 TRAFICOMIN MÄÄRÄYS 65 KIINTEISTÖN SISÄVERKOISTA JA TELEURAKOINNISTA

9.1 Määräyksen tavoite

9.2 Määräyksen soveltaminen

10 ANTENNIJÄRJESTELMÄÄ TÄYDENTÄVÄT VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

10.1 Päävahvistimen IP-laitteet

10.2 HBBTV

11 STANDARDIT JA OHJEET

11.1 Yhteisantennijärjestelmiä koskevia standardeja

11.2 Koaksiaalikaapeleita koskevia standardeja

11.3 Optisia kuituja ja kaapeleita koskevia standardeja

11.4 Optisten kuitujen liittimiä koskevia standardeja

11.5 Laserlaitteiden turvallisuutta koskevia standardeja

11.6 DVB-tekniikkaa koskevia standardeja

11.7 IPTV-tekniikkaa koskevia standardeja

11.8 Ohjeet

12 MÄÄRITELMIÄ JA LYHENTEITÄ

12.1 Määritelmiä

12.2 Lyhenteitä

13 PIIRROSMERKIT

84,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
63,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 247 s.
9., uudistettu painos 2021
ISBN 978-952-231-338-6 (painettu)

 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA