Työmaanhoito


Tuotenumero: 411652

Projektin lopputulos pyritään saavuttamaan sellaisena kuin se on suunniteltu. Tulos joko onnistuu hyvin tai se voi olla rimaa hipoen hyväksyttävissä. Oikeanlainen toiminta saadaan projektin systemaattisesta seurannasta, mutta jotkin asiat opitaan erehdysten kautta. Asioiden kirjaaminen, hyvät ja huonot, ja niiden kriittinen tarkastelu auttavat seuraavan projektin onnistuneempaan läpiviemiseen.

48,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
36,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjan tarkoitus on ohjata toimintoja systemaattiseen toimintaan, yllätysten minimoimiseksi.

Kirja on jaettu kahteen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen käsittelee työmaan tekemisiä ohjaavia toimintoja ja toinen sähköasentajan työsuhdeasioita niiltä osin, jotka koskevat asennustyömaata. Kirjan sisältö etenee asennusprojektin todellisia vaiheita noudattaen.

Kirja on tarkoitettu oppaaksi asennusprojektiin osallistuvalle sähköasennusliikkeen henkilöstölle, mutta sen ensimmäinen, työmaan toimintoihin keskittyvä osa soveltuu kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien käyttöön.

TYÖMAAN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA
OHJAUS
1 ASENNUSPROJEKTI PROSESSINA

2 ARVIOINTI
2.1 Sopimusasiakirjat
- Maksuerätaulukko
- Laskutusohjeet
2.2 Toimituksen sisältö
2.3 Onnistumisriskit
2.4 Tavoitteet
- Suoritusaikatavoite
- Laatutavoitteet
- Henkilöstötavoitteet
- Tulostavoitteet
- Asiakkaiden tyytyväisyys tavoitteena
2.5 Kärkimies
2.6 Yhteenveto 

3 TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU
3.1 Tehtäväjako
3.2 Yleisaikataulu
3.3 Työvaiheaikataulu
3.4 Resurssisuunnitelma
3.5 Työpiirustukset ja -ohjeet
3.6 Hankinnat
- Materiaalitoiminnot, kuljetukset,
- tavaran vastaanotto
- Alihankinnat
- Toimitusaikataulut
- Työpiirustukset
- Hyväksyttämiset ja katselmukset
3.7 Työturvallisuus
- Työturvallisuuskoulutus
- Sähkötyöturvallisuus
- Työnaikainen turvallisuusvalvonta
- Tulityöt ja turvallisuusohjeet
3.8 Ympäristönsuojelu
3.9 Muutos- ja lisätyöt
- Suunnitelmanmuutoksen aiheuttamat muutos- ja lisätyöt
- Työmaalla ilman tilausta tehtävät lisä- ja muutostyöt
3.10 Työmaan rahoitus
3.11 Valmistautuminen työmaan päättämiseen
- Itselleluovutus
3.12 Sisäinen tehtäväjako
3.13 Laatusuunnitelma
3.14 Työmaasopimus 
3.15 Työmaatoimisto
- Työmaamappi
3.16 Sisäinen aloituspalaveri

4 TOTEUTUKSEN VALVONTA JA OHJAUS
4.1 Projektin valvonta 
4.1.1 Aloituspalaveri, työmaakatselmus
4.1.2 Työmaakokoukset
- Työmaakokousasiat
- Työmaakokouksen esityslistat ja pöytäkirjat
- Ilmoitukset työmaakokoukselle
4.1.3 Urakoitsijakokoukset
4.1.4 Katselmukset, työtuloksen toteutumisen seuraaminen4
4.2 Omien toimintojen valvonta ja ohjaus
4.2.1 Työaikataulun toteutuminen
- Oma työsuoritus
- Muiden urakoitsijoiden suoritukset
- Suunnitelmien myöhästyminen ja muuttuminen
- Materiaalitoimitusten myöhästyminen
4.2.2 Resurssit
4.2.3 Määräpoikkeamat, toimituslaajuuden muutokset
- Muutokset suunnitelmissa
4.2.4 Hankinnat
4.2.5 Kustannukset ja tulos
- Maksuerien laskutus
- Muutos- ja lisätöiden laskutus
- Palkkaseuranta
- Materiaalin kustannus- ja menekkiseuranta
4.3 Reklamaatiot työmaan toimintojen ohjausvälineenä
- Milloin ja mistä on reklamoitava?
- Kenelle on reklamoitava?
- Miten on reklamoitava?
- Seuraamukset reklamoinnin laiminlyönnistä
4.4 Erimielisyydet toteutuksen aikana
- Erimielisyystilanteet
4.5 Työmaan päättämisen valmistelu
4.5.1 Toimintakokeet
4.5.2 Koekäytöt
4.5.3 Käyttöhenkilökunnan koulutus
4.5.4 Käyttöohjeet
4.5.5 Luovutuspiirustukset
4.5.6 Laadunvarmistus
4.6 Yhteenveto valvonnasta ja ohjauksesta

5 TYÖMAAN PÄÄTTÄMINEN
5.1 Työn luovuttaminen tilaajalle 
5.1.1 Vastaanottotarkastus
5.1.2 Taloudellinen loppuselvitys, tilisuhteet tilaajaan
5.1.3 Selvitykset muiden urakoitsijoiden kanssa
5.2 Jälkityöt
5.3 Asentajien urakan selvitys
5.4 Työmaan tavoitteiden toteutuminen
5.4.1 Asiakastyytyväisyys
5.4.2 Taloudellinen tulos
5.4.3 Henkilöstö
5.5 Takuuajan toimenpiteet
5.5.1 Takuuajan päättymiskatselmus
5.5.2 Vakuuksien palautus
5.5.3 Jälkimarkkinointi takuuaikana

6 TOIMINNAN ARVIOINTI
6.1 Tavoitteiden toteutuminen ja johtopäätökset
6.2 Tuloskortti
- Mittarit sähköasennuskohteessa
6.3 Palautepalaveri

TYÖMAAN TYÖSUHDEASIAT
7 TYÖSUHDEASIAA PÄHKINÄNKUORESSA
LIITTEET

48,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
36,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

3. painos
Maaliskuu 2021
Koko B5, sivuja 129
ISBN 978-952-231-344-7

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA