Automaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Opas standardin SFS-EN 15232 käyttöön, ST-ohjeisto 20


Tuotenumero: 412235

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna, lisäämään uusiutuvan energian osuutta, säästämään energiaa ja parantamaan Euroopan energiaturvallisuutta.

Rakennettu ympäristö on yksi keskeisistä paikoista toteuttaa tavoitteita. Tällä hetkellä rakennetun ympäristön osuus Suomen energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä on huomattavan suuri: rakennuksissa käytetään lähes 40 % energiasta, ja rakentaminen, rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö aiheuttavat yli 30 % kasvihuonekaasupäästöistä.

Vuoden 2010 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU1) muutettiin kesällä 2018 (EPBD 2018/844/EU2). Muutoksen tavoitteena on viedä EU:ta kohti vähähiilistä rakennuskantaa ja energiatehokkaampia rakennuksia. Direktiiviuudistus korostaa teknisten järjestelmien ja automaation roolia energiatehokkuuden ja käyttömukavuuden tavoittelussa.

Direktiivimuutokseen liittyvä uusi kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan 2020. Laissa sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä säädetään suurehkojen rakennuksen automaatiovelvoitteesta.

Julkaisija: Sähkötieto ry
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Tämä ST-ohjeisto ohjeistaa standardin SFS-EN 15232 käyttöä ja on tarkoitettu käytettäväksi rinnakkain standardin kanssa. Opas helpottaa standardin soveltamista Suomen olosuhteisissa niin asuin- kuin muissakin rakennuksissa. Opas on tarkoitettu helpottamaan automaation toiminnallisuuksien määrittelyä ja vaikutusten arviointia sekä suunnittelijoiden ja kiinteistön omistajien välistä kommunikaatiota.

1 Johdanto

2 Energiatehokkuus kokonaisuutena ja automaation vaikutus siihen

3 Rakennuksen automaation energiatehokkuusstandardi SFS-EN 15232

3.1 Standardin mukainen tehokkuusluokitus

3.2 Tehokkuusluokan tulkinnan ongelmakohtia

3.3 Kerroinlähestymistapa ja vaihtoehtoiset menetelmät energiankulutuksen tarkasteluun

3.4 Kerroinmenetelmän tehokkuusluokat ja soveltaminen

4 Standardin SFS-EN 15232 soveltaminen Suomessa

4.1 Rakennusten automaation suositustaso ja tavoitetaso

4.2 Suomalaisen minimitason erot standardin SFS-EN 15232 vertailutasoon

Kirjallisuutta

LIITE             Rakennuksen automaation minimitaso ja suositustaso

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 21 sivua
2., uudistettu painos.
ISBN 978-952-231-332-4 (painettu)

Ilmestyi syyskuussa 2020.

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


82,50 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


103,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA