Palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja ylläpito, ST-ohjeisto 13


Tuotenumero: 412234

Tämä ohjeisto sisältää ohjeita palvelutyöpisteiden suunnitteluun, toteutukseen ja turvallisuustason ylläpitoon. Esitettyjen ohjeiden tavoitteena on ehkäistä ilkivaltaa ja fyysistä väkivaltaa, jotka kohdistuvat palvelutyöpisteeseen tai siinä työskenteleviin henkilöihin.

Ohjeistossa on käsitelty esimerkein viittä erilaista palvelutyöpistetyyppiä. Esitetyt toimenpiteet ja ohjeet ovat yleisluontoisia ja toimivat suunnittelun lähtökohtana. Yksityiskohtaisemmat ratkaisut on tehtävä aina kohdekohtaisesti.

Ohjeisto on päivitetty vuoden 2007 ohjeistosta vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Päivitystarpeita ovat aiheuttaneet mm. tekniikan kehitys sekä muuttunut lainsäädäntö, jotka on huomioitu tässä uudistetussa painoksessa.

Julkaisija: Sähkötieto ry
40,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
30,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Ohjeisto on tarkoitettu sähkö-, tele- ja turvasuunnittelijoiden käytännön työkaluksi kohdekohtaisten suunnitelmien laadintaan, sähkö- ja turvaurakoitsijoille sekä palvelukiinteistöjen kunnossapidon, turvallisuuden ja sähkötöiden vastuuhenkilöille.

SISÄLTÖ

1        JOHDANTO

2        LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET

3        PALVELUTYÖPISTE

4        SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT

4.1     Hankkeen osapuolet

4.2     Tarveselvitys ja hankesuunnittelu

4.3     Turvallisuussuunnittelu osana palvelutyöpisteen suunnittelua

4.4     Turvallisuustasoluokitus

5        SUUNNITTELU

5.1     Avorakenteinen vastaanottopiste

5.2     Umpirakenteinen vastaanottopiste 26

5.3     Asiakaspalvelupiste

5.4     Vastaanottohuone

5.5     Pienmyymälä

6        TOTEUTUS

6.1     Hankinnat ja asennukset

6.2     Aikataulutus ja vaiheistaminen

7        KÄYTTÖÖNOTTO

7.1     Tarkastukset ja vastaanotto

7.2     Koulutus ja käytönopastus

8        DOKUMENTOINTI

8.1     Sopimuspiirustukset

8.2     Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset

8.3     Luovutuspiirustukset

8.4     Asiakirjojen säilytys

9        KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

9.1     Toimintavalmiuden ja toteutetun turvallisuustason ylläpito

9.2     Säännölliset tarkastukset

9.3     Ylläpito

9.4     Ylläpitosopimus

9.5     Järjestelmälaajennukset

9.6     Järjestelmien perusparannukset

9.7     Dokumenttien ylläpito

10      LÄHDELUETTELO JA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA

40,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
30,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 75 sivua
ISBN 978-952-231-328-7 (painettu)
Ilmestyi toukokuussa 2020.

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


78,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


98,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA