Optiset liityntäverkot, ST-käsikirja 24


Tuotenumero: 412417

Optisten liityntäverkkojen rakentaminen on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Tähän ovat syynä kuluttajapuolen ja yrityssektorin kasvavat tarpeet nopeammille ja häiriöttömille yhteyksille, vanhan kiinteän puhelinverkon vanhanaikaisuus ja kapasiteetin rajallisuus sekä yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölain tuomat velvoitteet. Ilman uusia nopeita liityntäverkkoyhteyksiä yhteiskunnassa tuotettavat palvelut ja tuotteet eivät pysy kilpailukykyisinä tulevaisuudessa.

Kirjan tavoitteena on antaa lukijalle tiiviissä muodossa kattava kuva optisista liityntäverkoista, niiden rakenteesta, suunnittelusta, komponenteista, toteuttamisesta ja testauksista kaikkine yksityiskohtineen. Kirja tarjoaa lisäksi katsauksen tämänhetkisiin liityntäverkoissa käytettäviin aktiivisiin siirtojärjestelmiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Kuvamateriaalia on käytetty runsaasti erilaisten suunnittelu- ja toteutustapojen havainnollistamiseksi ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. 

Julkaisija: Sähkötieto ry
80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja soveltuu tietoverkkoalan ammattilaisille, kuten suunnittelijoille, urakoitsijoille, asentajille, työnjohdolle ja liityntäverkkojen hankinnasta ja ylläpidosta vastaaville.

1     JOHDANTO

1.1    Soveltamisala

1.2    Aiheeseen liittyvä ST-aineisto

2     MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT

2.1    Määräykset

2.2    Standardit

2.3    Ohjeet ja suositukset

3     MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET

3.1    Määritelmät

3.2    Lyhenteet

4     OPTISEN LIITYNTÄVERKON RAKENNE JA OSAT

4.1    Liityntäverkon käsite

4.2    FTTX-termit

4.3    Optisen liityntäverkon rakenneperiaatteet

4.3.1    Loogiset ja fyysiset verkkotopologiat

4.3.2    Fyysinen topologia – avoin infrastruktuuri

4.3.3    Optisen liityntäverkon perusrakenne ja suositellut kuitumäärät

5     VERKON SUUNNITTELU

5.1    Esiselvitykset, kartoitukset ja muut valmistelut

5.1.1    Esiselvitykset ja kartoitukset

5.1.2    Lupa-asiat

5.1.3    Yhteisrakentaminen

5.1.4    Aikataulutukset

5.2    Toteutussuunnittelun tehtävät ja kokonaisuuden hahmotus

5.2.1    Teknisten ratkaisujen selvitys

5.3    Asennustekniikoiden ja komponenttien valinta

5.3.1    Ulkokaapelin asennustavan ja kaapelirakenteen valinta

5.3.2    Jatkostoteutusten suunnittelu ja jatkostarvikkeiden valinta

5.3.3    Päättämistoteutusten suunnittelu ja päättämistarvikkeiden valinta

5.3.4    Ulkokaapelin tuonti rakennuksessa olevaan jakamoon

5.3.5    Laitetilat

5.4    Ylläpitonäkökohdat

5.5    Reittisuunnittelu

5.6    Suunnitteludokumentit

5.7    Liittymäasiakkaiden informointi

5.8    Esimerkkejä erityyppisten alueiden suunnitteluperiaatteista

5.8.1    Omakotitaloalue

5.8.2    Kaupunkialue

5.8.3    Haja-asutusalue

6     ASENTAMINEN JA ASENNUSTEKNIIKAT

6.1    Kaapeleiden asennus

6.1.1    Kaapeleiden käsittely

6.1.2    Kanava- ja maa-asennuksien eri vaihtoehdot ja menetelmät

6.1.3    Ilmakaapeleiden asentaminen ja menetelmät

6.1.4    Vesistökaapeleiden asennukset ja menetelmät

6.2    Jatkoskoteloiden ja jatkoskaappien sijoittaminen ja asentaminen

6.2.1    Suora jatkos ja haarajatkos

6.2.2    Kylkiotto

6.3    Laitetilojen asennukset

6.3.1    Suuret laitetilat

6.3.2    Pienehköt laitetilat

6.3.3    Aktiivilaitekaappi

6.4    Valokaapelin tuominen asiakaskiinteistöön

6.5    Jatkamis- ja päättämistekniikat

6.5.1    Jatkamistekniikat

6.5.2    Päättämistekniikat

6.5.3    Valokuidun jatkaminen

6.6    Liityntäverkkojen maadoitukset ja potentiaalintasaukset          

6.6.1    Optisen liityntäverkon maadoitukset ja potentiaalintasaukset

6.6.2    Teleasemien ja laitetilojen maadoitus ja potentiaalintasaus

6.6.3    Talokaapelin maadoittaminen asiakaskiinteistössä

6.7    Kaapeleiden paloturvallisuusvaatimukset sisätiloissa

6.8    Työturvallisuusnäkökulmat

7     TESTAUKSET JA TARKASTUKSET

7.1    Vaimennuksen ja heijastusvaimennuksen käsitteet

7.1.1    Vaimennus

7.1.2    Heijastukset

7.2    Valokaapeliyhteyksien mittaukset ja tarkastukset

7.2.1    Valokaapelitutka (OTDR)

7.2.2    Mittaukset valokaapelitutkalla

7.2.3    Vaimennuksen mittaaminen tehomittaparilla

7.2.4    Kuitujen läpisoitto ja tunnistaminen

7.2.5    Optisten liittimien puhtauden ja kunnon tarkastus

7.3    Mittaus- ja tarkastustulosten tallentaminen

8     OPTISEN LIITYNTÄVERKON SIIRTOJÄRJESTELMÄT

8.1    P2P-järjestelmät

8.2    PON- eli P2MP-järjestelmät

8.3    WDM-järjestelmät

8.3.1    WDM-PON

80,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
60,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 156 sivua
ISBN 978-952-231-327-0 

Ilmestynyt huhtikuussa 2020.

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA