Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan käsikirja


Tuotenumero: 411189

Sähkötöiden johtajat ja käytön johtajat ovat sähköalan keskeisiä vastuuhenkilöitä, joiden tehtävänsä on varmistaa, että sähkölaitteiston rakentaminen ja käyttö eivät aiheuta vaaraa tai häiriötä. Töiden johtajien (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tehtävät ja pätevyysvaatimukset on määritelty sähköturvallisuuslaissa ja sen perusteella annetuissa valtioneuvoston asetuksissa.

Töiden johtajana toimiminen ei ole pelkkä muodollisuus, jolla lain vaatimukset täytetään, vaan töiden johtajan on tiedettävä tehtävän velvoitteet ja huolehdittava siitä, että edellä mainitut tavoitteet toteutuvat. Se, kuinka tehtävien hoitaminen organisoidaan, riippuu muun muassa yrityksen koosta ja käytön johtajan tapauksessa myös siitä, onko käytön johtaja sähkölaitteiston haltijan palveluksessa vai ei. Kaikissa tapauksissa töiden johtajan tulee huolehtia siitä, että kaikki sähkötöitä ja käyttötöitä tekevät henkilöt ovat tehtäviinsä riittävän ammattitaitoisia ja että sähköturvallisuus ei vaarannu. Töiden johtajalla on organisointi- ja valvontavastuu, jolloin on hyvin tärkeää, miten nämä molemmat asiat hoidetaan.

Tämä on kirjan kolmas painos. Lainsäädäntömuutosten lisäksi kirjaan on lisätty mm. ohjeita erityistilanteissa toimimiseksi. Kirja on pidetty mahdollisimman tiiviinä, jotta asioiden löytäminen olisi mahdollisimman helppoa, mutta kuitenkin riittävän laajana, että se antaa tarvittavat ohjeet työn tueksi.

Julkaisija: Sähköinfo Oy
38,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
28,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Tämä kirja on tarkoitettu helpottamaan sähköalan töiden johtajia ja töiden johtajaksi aikovia suoriutumaan sähköturvallisuuslain asettamista tavoitteista ja kehittämään omaa toimintaansa siten, että sähköturvallisuuden toteutuminen varmistetaan koko organisaation toiminnassa.

1       Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan rooli sähköturvallisuuden varmistamisessa

2       Sähkötöiden johtaja

         2.1      Sähkötöiden johtajan nimeäminen ja pätevyysvaatimukset

                     2.1.1         Sähkötöiden johtajan nimeäminen

                                       Sähkötöitä koskeva toimintailmoitus

                                       Sähkötöiden johtajan toimintaedellytykset

                                       Työtilat, työvälineet ja sähköturvallisuusjulkaisut

                                       Ilmoituksen vahvistaminen

                                       Ilmoitus kertaluonteisesta työstä

                                       Maksut

                     2.1.2         Pätevyysvaatimukset

                     2.1.3         Soveltuvan tutkinnon oppisisältö ja laajuus

         2.2      Sähkötöiden johtajan tehtävät

                     2.2.1         Yleinen valvontavastuu

                     2.2.2         Sähkölaitteistojen tarkastukset

                                       Varmennustarkastus

                                       Varmennustarkastuksen ajankohta, sisältö ja suorittaja

                                       Varmennustarkastuksen ajankohta

                                       Sähköasennusten turvallisuusvaatimukset

                                       Standardeista poikkeaminen

                     2.2.3         Sähkötöitä tekevien ammattitaito

                                       Sähkötyöturvallisuuskoulutus

         2.3      Tarkistuslista sähkötöiden johtajan tehtävästä huolehtimiseen

                     2.3.1         Perehdytys

                     2.3.2         Ammattitaidon ylläpitäminen

                     2.3.3         Ohjeet ja säädökset

                     2.3.4         Asennustarvikkeiden hankinta

                     2.3.5         Tehtävät työmaalla

                     2.3.6         Suunnitelmallisuus

                     2.3.7         Yhteistyö työmaalla

                     2.3.8         Asennusvaatimusten noudattaminen

                     2.3.9         Sivullisten pääsyn estäminen

                     2.3.10     Henkilösuojaimet

                     2.3.11     Täydellinen erottaminen

                     2.3.12     Jännitteen kytkemisen esto työn aikana

                     2.3.13     Jännitteettömyyden toteaminen

                     2.3.14     Työmaadoittaminen

                     2.3.15     Suojukset ja esteet

                     2.3.16     Kytkentä jännitteiseksi työn jälkeen

                     2.3.17     Jännitetyöt

                     2.3.18     Työvälineet ja mittalaitteet

                     2.3.19     Käyttöönottotarkastukset

                     2.3.20     Työn lopettaminen

                     2.3.21     Poikkeama ja vaaratilanteet

 

         2.4      Erityisesti huomioitavia asioita sähkötöiden johtajan töissä

                     2.4.1         Vuokratyövoiman käyttäminen

                                       Ulkomaalainen vuokratyövoima

                     2.4.2         Aliurakoitsijat

                     2.4.3         Nimen myyminen

                     2.4.4         Sähkötapaturmista ilmoittaminen

                     2.4.5         Sähköasennustöiden saattaminen loppuun poikkeustilanteissa

3       Käytön johtaja  

         3.1      Käytön johtajan nimeäminen ja pätevyysvaatimukset

                     3.1.1         Käytön johtajan nimeäminen

                                       Käytön johtaja laitteiston haltijan palveluksessa

                                       Käytön johtaja kunnossapitoyhteisön palveluksessa

                                       Sivutoiminen käytön johtaja

                     3.1.2         Käytön johtajan pätevyysvaatimukset

         3.2      Käytön johtajan tehtävät

                     Käyttötyöt ja sähkötyöt

         3.3      Ohjeita käytön johtajan tehtävän hoitamiseen

                     3.3.1         Käytön johtajalla on keskeinen asema käytön turvallisuuden varmistamisessa

                     3.3.2         Tarkastuslista käytön johtajan tehtävistä huolehtimiseksi

4       Sähkötöiden ja käytönjohtajien toiminnan valvonta

         4.1      Tukesin valvontahavaintoja

                     4.1.1         Käytön johtajat tarkempaan valvontaan

5       Käytön johtaja ja sähkötöiden johtajakyselyjen havaintoja

         5.1      Käytön johtajille tehty kysely

         5.2      Sähkötöiden johtajille tehty kysely

6       Lähteet ja lisätietoja

38,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
28,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

A4, 70 sivua.
3., uudistettu painos
Julkaistu helmikuussa 2020.
Ensimmäinen painos 2011.
ISBN 978-952-231-323-2

Samankaltaiset tuotteet


Käytön johtajan peruskurssi


Tuotenumero: 421133

Käytön johtajaksi tai sähkötöiden johtajaksi ryhtyessä ottaa vastuulleen useita erilaisia kokonaisuuksia.  Tiedätkö sinä mitä tehtäväkentät sisältävät? Peruskursseilta saa käytännön vinkkejä sekä tietoa...


 

Näytä

Käytön johtajan päivä


Tuotenumero: 421103

Käytön johtajan päivässä käsitellään käytön johtajan vastuita, tehtäviä ja ajankohtaisia käytön johtajia koskevia asioita. Tällä kertaa esillä mm. sähkön laatu ja harmoniset, vetytalous, sähkövarastot,...


 

Näytä

Käytön johtajan tarkastuslistat, ST-ohjeisto 12


Tuotenumero: 412419

Sähkölaitteiston haltijalla on ensisijainen vastuu huolehtia sähkölaitteiston turvallisuudesta. Sopimuksen tehdessään käytön johtaja yleensä ottaa hoitaakseen haltijan vastuulle kuuluvia tehtäviä. Sähköturvallisuuslain...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 Sähkötöiden johtajille ja käytön johtajille


Tuotenumero: 421211

Koulutuksessa käydään läpi sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan rooli sähkötyöturvallisuuden organisoimisessa sekä vuoden 2018 standardin SFS 6002 sisältöä.  Kurssilla selviää miten sähkötöiden johtaja...


 

Näytä

Sähkötöiden johtajan päivä


Tuotenumero: 421111

Sähkötöiden johtajan päivässä käsitellään sähkötöiden johtajan vastuita, tehtäviä ja ajankohtaisia sähkötöiden johtajia koskevia asioita. Tällä kertaa esillä mm. Aurinkosähköjärjestelmän asentamisen ongelmakohdat,...


 

Näytä

Sähkötöiden johtajan täydennyspaketti


Tuotenumero: 425901

Osaamisen ylläpito edellyttää jatkuvaa alan seuraamista ja asioiden kertaamista. Olemme tuoneet lähikoulutuksen rinnalle tehokkaan ja edullisen tavan osaamisen ylläpitoon, verkkokurssit. Voit suorittaa...


 

Näytä

Verkkokurssi: Käytön johtajan peruskurssi


Tuotenumero: 425133

Kurssilla käydään läpi käytön johtajan vastuita ja tehtäviä. Käytön johtajaksi ryhtyessään moni ei välttämättä tiedä, minkä vastuun ottaa hoitaakseen. Tehtävässä on kyse huomattavan paljon suuremmasta...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA