KNX-järjestelmän perusteet, ST-käsikirja 23


Tuotenumero: 412148

Tähän kirjaan on koottu keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Alkuosassa esitellään KNX-järjestelmän käyttösovellukset, tekninen toimivuus ja rakenne – loppuosa käsittelee KNX-järjestelmän projektinhallintaa suunnittelusta ja asennuksesta käyttöönottoon ja luovuttamiseen. Lopuksi selvitetään KNX:n suhdetta muihin järjestelmiin ja tekniikoihin.

Kirja esittelee laajasti KNX-järjestelmien perusteita. Se sisältää niin teoreettista tietoa järjestelmien toimivuudesta kuin käytännönläheisempää kuvausta asentamisesta. Projektinhallintaosio antaa kattavasti tietoa laadukkaan järjestelmäprojektin aloittamisesta, läpiviennistä ja hallitusta päättämisestä.

76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja sopii perusteokseksi suunnittelijoille, asennushenkilöstölle ja järjestelmän hankinnasta vastaaville sekä erityisen hyvin myös opetustarkoituksiin.

1      Johdanto KNX-järjestelmään

1.1    KNX on avoin standardi

1.2    KNX-järjestelmän kehitysvaiheet

1.3    Toimiva KNX-järjestö

1.4    KNX-koulutusjärjestelmä

1.5    Väyläkaapeli korvaa perinteisen asennustavan

1.6    KNX-järjestelmän osat

1.7    Energiansäästöä kiinteistöautomaatiolla

2      KNX-järjestelmän käyttösovellukset

2.1    Valaistus

2.2    Kaihtimet ja markiisit

2.3    Lämmitys ja jäähdytys

2.4    Ilmanvaihto

2.5    Energiankäytön hallinta

2.6    Visualisointi ja etäkäyttö

3      Miten KNX toimii?

3.1    Toiminta minimiasennuksessa

3.2    Yksilöllinen osoite ja ryhmäosoite

3.3    Ryhmäobjekti lähettää ja vastaanottaa sanomia

3.4    Sanomassa kuljetetaan komentoja ja hyötydataa

3.5    Hyötydata: fysikaalisten suureiden muuttaminen dataksi

3.6    KNX-sanoman aikavaatimus

3.7    Signaalit parikaapelissa TP

3.8    Törmäyksen tunnistaminen parikaapelissa TP

 

4      KNX-järjestelmän rakenne (topologia)

4.1    Milloin tarvitaan järjestelmäsuunnitelma?

4.2    Pienin rakenteellinen osa: linja

4.3    Alue muodostuu monesta linjasta

4.4    Runkolinja yhdistää alueet

4.5    Yksilölliset osoitteet topologiassa

4.6    Linjatoistimet

4.7    Väylälaitteet pää- ja runkolinjoissa

4.8    KNX IP

4.9    KNX RF

4.9.1    Langattomat ratkaisut kiinteistöautomaatiossa

4.9.2    ”RF ready” ja ”RF multi”

4.9.3    Yksisuuntaiset RF-laitteet

4.9.4    Kaksisuuntaiset RF-laitteet

4.10  KNX Powerline

4.11  KNX Secure: sanomien salaaminen KNX-järjestelmässä

4.11.1  KNX Data Secure

4.11.2  KNX IP Secure

4.12  KNX IoT

5      Projektisuunnittelu

5.1    Valmisteluvaihe

5.2    KNX-huonekortit

5.2.1    Huonekorttien muokkaus ETS-ohjelmalla

5.3    Järjestelmävalinnat

5.4    Suosituksia järjestelmäsuunnitteluun

5.5    Komponenttien valitseminen

5.5.1    Teholähteet

5.5.2    Ohjelmointirajapinnat

5.5.3    Kytkintoimilaitteet

5.5.4    Säädintoimilaitteet

5.5.5    Markiisi- ja kaihdintoimilaitteet

5.5.6    Lämpötoimilaitteet

5.5.7    Painikkeet

5.5.8    Huonelämmönsäätimet

5.5.9    Läsnäolotunnistimet

5.5.10  Valoisuusanturit ja sääasemat

5.5.11  Energiamittarit

5.5.12  Kosketusnäytöt

5.6    Tietoturvallisuus pitää ottaa huomioon

6      KNX-järjestelmien asentaminen

6.1    Väyläkaapelissa on pienoisjännite

6.2    Mikä väyläkaapeli valitaan?

6.3    Väyläkaapelin asentaminen

6.4    Väyläliittimien asentaminen

6.5    Väylälaitteiden asentaminen

6.6    Keskuskomponentit

6.7    Eristysvastusmittaus

7      KNX-järjestelmän käyttöönotto ja diagnostiikka

7.1    Mitä dokumentteja käyttöönotossa tarvitaan?

7.2    ETS-ohjelman esittely

7.3    ETS5-version erityispiirteet

7.4    ETS-ohjelman lisensointi

7.5    Päänäkymä

7.6    Tuotetietokannat

7.7    Uuden projektin aloittaminen

7.8    Topologianäkymä

7.9    Buildings-näkymä

7.10  Parametrit

7.11  Laajennettu toiminnallisuus: Plug-in ja DCA

7.12  Ryhmäobjektit

7.13  Ryhmäosoitteet

7.14  Ryhmäosoitteiden yhdistäminen ryhmäobjekteihin

7.15  Lähettävä ryhmäosoite

7.16  Liput

7.17  Yleisimpien toimintojen ohjelmointi

7.17.1  Sysäys- ja statuspalautteet

7.17.2  Päälle- ja pois päältä -painikkeet

7.17.3  Valonsäätö

7.17.4  Kaihdinohjaus

7.17.5  Kaikki pois (/päälle)

7.17.6  Tilanneohjaus

7.17.7  Läsnäolotunnistimet

7.17.8  Huonelämmönsäätö

7.17.9  Esimerkki logiikkayksikön (ohjaimen) käytöstä

7.18  Toimintavarmojen järjestelmien ohjelmointi

7.19  Liittyminen ulkoisiin järjestelmiin

7.20  Ohjelmien lataaminen

7.21  Diagnostiikkatyökalut

7.22  Projektien tuonti ja vienti

7.23  Dokumentointi

7.24  ETS Apps

7.25  ETS Inside

8      KOHTEEN LUOVUTTAMINEN

9      Olemassa oleviin asennuksiin tehtävät muutokset ja laajennukset

9.1    Muutokset kytkentöihin

9.2    Ohjelmalliset muutokset

10    Liitännät muihin järjestelmiin

10.1  KNX ja rakennusautomaatio

10.2  RS-485

10.3  BACnet

10.4  OPC

10.5  Lonworks (LON)

10.6  Binäärirajapinnat

10.7  DALI

10.8  DMX512

10.9  Switchdim

10.10 1–10 V

10.11 Modbus RTU

10.12 Modbus TCP

10.13 EnOcean

10.14 Tila- ja paloturvallisuusjärjestelmät

10.15 AV-järjestelmät

11    Liitteet

11.1  Symbolit

11.1.1  Standardoidut piirrosmerkit

11.1.2  Keskuskaaviosymbolit

11.2  KNX-sanasto

11.3  KNX-toimintojen muistilista (malli)

11.4  Lähteitä ja lisätietoa

 

TUOTEINFORMAATIOTA

ABB Oy
Theben Oy

76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 203 sivua
3., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-280-8

Ilmestynyt joulukuussa 2019.

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA