Optiset verkot - teoria ja tiedonsiirtotekniikat


Tuotenumero: 421339

Optisissa verkoissa tapahtuva tiedonsiirto mielletään usein nopeudeltaan rajattomaksi, pituusriippumattomaksi ja immuuniksi häiriöille. Asia ei kuitenkaan ole näin ruusuinen. Nopeaa ja varmaa tiedonsiirtoa ei kyetä saamaan aikaan, jos ei tiedosteta rajoittavia optisia taustailmiöitä, valon käyttäytymistä tiedonsiirrossa ja transmissiolaitteiden rajoitteita. Näiden asioiden vaikutus kasvaa sekä tiedonsiirtonopeuden että pituuden funktiona. Raja tulee jossain kohtaa vastaan mutta oikein mitoittamalla, oikein kompensoimalla ja oikein investoimalla on kuitenkin mahdollista toteuttaa optinen verkko, joka kykenee vastamaan myös tulevaisuuden nopeuksiin ilman laajoja ja kalliita lisäinvestointeja.

Kurssilla käydään syvällisesti läpi optisen tiedonsiirron periaatteet, modulaatiomenetelmät, dispersioilmiöt ja tiedonsiirron kannalta haitalliset epälineaariset ilmiöt ja niiden kompensointimenetelmät. Lisäksi tutustutaan lähettimien ja vastaanottimien sekä optisten vahvistimien teknisiin toteutusratkaisuihin ja niiden tyypillisiin käyttötapoihin ja -ympäristöihin.  Optisten siirtoyhteysjärjestelmien osalta syvennytään liityntäverkoissa käytettäviin ratkaisuihin, ja lisäksi myös runkoverkkojen monikanavajärjestelmiin niin suunnittelun kuin asentamisenkin näkökulmasta.

Voit osallistua kurssille myös etänä. Katso tarkemmin kohdasta lisätietoja.

 

520,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
325,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssi on tarkoitettu optisten liityntäverkkojen suunnittelijoille, verkon rakentajille ja rakennuttajille. Kurssi soveltuu hyvin myös opetustehtävissä työskenteleville henkilöille. Kurssille osallistujalla on suositeltavaa olla olemassa perustiedot optisista kuiduista ja verkoissa käytettävistä passiivikomponenteista.

8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Optiset kuidut – yksimuoto ja monimuoto 

 • Optisten kuitujen rakenne ja toimintaperiaate
 • Valon eteneminen kuiduissa – yksimuoto ja monimuoto
 • Taitekerroinprofiilit, numeerinen aukko ja raja-aallonpituus
 • Erilaiset kuitutyypit ja niiden ominaisuudet 

9.15 Tiedonsiirto optisissa kuiduissa

 • Optinen pulssi – rakenne ja ominaisuudet
 • Tiedonsiirrossa käytettävät aallonpituudet ja aallonpituusalueet
 • Käytetyt modulaatiot – yksimuoto ja monimuoto
 • Yleisimmät sovellukset – yksimuoto ja monimuoto

10.00 Tauko

10.15 Optiseen tiedonsiirtoon vaikuttavat ilmiöt

 • Vaimennus, kohina ja OSNR
 • Heijastukset
 • Kromaattinen dispersio, CD – vaikutukset ja kompensointi
 • Polarisaatiomuotodispersio, PMD – vaikutukset 
 • Muotodispersio monimuotokuiduissa
 • Epälineaariset ilmiöt - FWM, SPM ja XPM
 • Ilmiöiden keskinäiset riippuvuudet ja niiden hallinta 

11.30 Lounas

12.30 Optiset lähettimet, vastaanottimet ja vahvistimet 

 • Lähettimet – yleisimmät tyypit, ominaisuudet ja käyttökohteet
 • Vastaanottimet – yleisimmät tyypit ja toimintaperiaatteet
 • Optiset vahvistimet – yleisimmät tyypit ja toimintaperiaatteet

13.30 Kahvitauko

13.45 Optiset siirtoyhteysjärjestelmät 

 • Yksikuituiset järjestelmät
 • Monikuituiset järjestelmät
 • PON-järjestelmät
 • Monikanavajärjestelmät – xWDM
 • xWDM + OADM -järjestelmät

15.15 Kurssin päätös

520,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
325,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Ville Reinikaiselta, ville.reinikainen@sahkoinfo.fi

 

Voit osallistua koulutukseen myös etänä. Etäosallistumista varten kouluttaja lähettää sinulle osallistumislinkin ennen tilaisuutta. Voit seurata koulutusta Teamsissa ja esittää kysymyksiä chatissa tai jos sinulla on mikrofoni käytössä myös puheenvuoroa pyytämällä. Saat kurssin aineiston sähköisenä käyttöösi. Kysy lisää ja ilmoittaudu etätoteutukseen tilaukset@sahkoinfo.fi  
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA