Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019, ST-ohjeisto 1


Tuotenumero: 412414

Paloilmoittimen ensisijainen tehtävä on ilmoittaa ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä ja henkilökuntaa alkavasta palosta niin aikaisessa vaiheessa, että pelastautuminen voidaan hoitaa laadittujen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Paloilmoittimen laadukkaalla toteutuksella on ratkaiseva osa riittävän hyvän turvallisuustason saavuttamisessa.

Tämä paloilmoittimen suunnittelu-, asennus- ja ylläpito-ohje on tarkoitettu käytännön työkaluksi kaikille paloilmoittimen toteutukseen osallistuville osapuolille, kuten paloilmoitinliikkeiden vastuuhenkilöille, suunnittelijoille ja asennushenkilöstölle sekä käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajille. Ohje on hyödyllinen myös paloilmoittimen hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon osallistuvalle kiinteistön henkilöstölle.

Julkaisija: Sähkötieto ry
64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjasta on apua toteutettaessa paloilmoittimia kiinteistöihin sekä niiden ylläpidossa koko paloilmoittimen elinkaaren ajan.

Paloilmoitinliikkeiden vastuuhenkilöille, suunnittelijoille ja asennushenkilöstölle sekä käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajille.

Johdanto

1       MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET

2       SUUNNITTELU

2.1     Paloilmoittimen elinkaarikirja

2.2     Yleistä

2.3     Valvonnan laajuus

2.3.1    Ilmaisimilla varustettavat tilat

2.3.2    Valvomatta jätettävät palo-osastot

2.3.3    Valvotusta palo-osastosta valvomatta jätettävät tilat

2.3.4    Valvottu välitila

2.3.5    Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattu palo-osasto

2.3.6    Paloryhmän muodostaminen

2.3.7    Valokatteiset tilat (kauppakeskukset ym.)

2.3.8    Korkeavarasto

2.3.9    Savun kerrostumisen huomiointi

2.3.10  Varastohyllyjen valvonta (savuilmaisimet)

2.4     Kaapeloinnin suunnittelu ja oikosulkuerottimet

2.5     Ohjaustoiminnot ja palontorjuntajärjestelmien yhteiskäyttö

2.6     Paloilmoittimen etäylläpito

2.7     Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät

2.8     Palonkestävä johtojärjestelmä

2.8.1    Määritelmä

2.8.2    Tarkoitus

2.8.3    Suunnittelu

2.8.4    Palonkestävän johtojärjestelmän tarve paloilmoittimessa

2.9     Ilmastolliset ylijännitteet ja ukkossuojaus

2.10   Räjähdysvaaralliset tilat ja räjähdetilat

3       PALOILMAISIMEN VALINTA JA ILMAISINTYYPIT

3.1     Paloilmoitinkeskuksen ja ilmaisimien teknologiatason valinta

3.2     Ilmaisimen valinta

3.2.1     Lainsäädännön vaatimukset (a)

3.2.2    Valvottavan alueen materiaalit ja kuinka ne palavat (b)

3.2.3    Valvottavan alueen mitat (erityisesti tilan korkeus) (c)

3.2.4    Ilmanvaihdon ja lämmitystavan vaikutukset (d)

3.2.5    Valvottavan tilan ympäristöolosuhteet ja käyttötarkoitus (e)

3.2.6    Erheellisten ilmoitusten todennäköisyys (f)

3.2.7    Räjähdysvaaralliset tilat (g)

3.3     Ilmaisintyypit

3.3.1    Yhdistelmäilmaisimet (SFS-EN 54-29, -30 ja -31)

3.3.2    Savuilmaisimet (SFS-EN 54-7)

3.3.3    Kanavailmaisin (SFS-EN 54-27)

3.3.4    Näytteenottoilmaisin (SFS-EN 54-20)

3.3.5    Linjailmaisin (SFS-EN 54-12)

3.3.6    Liekki-ilmaisimet (SFS-EN 54-10)

3.3.7    Lämpöilmaisukaapeli, normaalitilaan palautuva (SFS-EN 54-22)

3.3.8    Lämpöilmaisukaapeli, normaalitilaan palautumaton (SFS-EN 54-28)

3.3.9    Häkäilmaisimet (SFS-EN 54-26)

3.3.10  Lämpöilmaisimet (SFS-EN 54-5)

3.4     Suunnittelussa huomioitavat käyttöolosuhteet

3.4.1    Erheelliset ilmoitukset ja likaantuminen

3.4.2    Tilan korkeus

3.4.3    Kosteus

3.4.4    Ympäristön lämpötila (savuilmaisin ja yhdistelmäilmaisin             monikriteeriominaisuudella)

3.4.5    Ympäristön lämpötila (lämpöilmaisin)

3.4.6    Suhteellinen kosteus

3.4.7    Ympäristön lämpötila

3.4.8    Ilman virtaus

3.4.9    Pöly

3.5     Ilmaisimien erikoistoiminnot

3.5.1    Hälyttimellä varustettu ilmaisin (SFS-EN 54-3 ja SFS-EN 54-23)

3.5.2    Palo- ja räjähdysvaarallisen tilan ilmaisin

3.5.3    Ilmaisimet, jotka eivät ole EN 54 -standardisarjan mukaisia

4       ILMAISIMEN SIJOITTELU JA SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT ASIAT

4.1     Ilmaisimien valvonta-alueet

4.2     Koneellinen ilmanvaihto

4.3     Alaslaskettu katon osa

4.3.1    Alaslaskettu ritiläkatto tai rei’itetty katto, jonka läpi ilma tulee             huonetilaan

4.3.2    Välitilan ilmaisimet

4.4     Etäisyys esteistä

4.5     Palkkikatto

4.6     Parvi, välitaso, parveke, ulkokatos ja kattosyvennys

4.7     Harja- ja pulpettikatto

4.8     Olosuhteet, joissa ei voi käyttää savuilmaisimia

5       PALOILMOITUSPAINIKE

5.1     Paloilmoituspainikkeiden asennus

6       HÄLYTTIMET JA HÄLYTYKSET

6.1     Äänen voimakkuustaso

6.2     Palohälyttimien sijoitus

6.3     Palohälyttimien ryhmittely

6.4     Evakuointiin tarkoitettu äänihälytysjärjestelmä

6.5     Palo-, vika-, huoltoilmoitus- tai ennakkovaroitushälytykset

7       PALOILMOITINKESKUS (SFS-EN 54-2)

7.1     Paloilmoitinkeskusten sekä käyttölaitteiden sijoitus ja tilavaatimukset ................................. kiinteistölle

7.2     Näkevät ja näkyvät (seeing and visible) paloilmoitinkeskukset .. verkotetussa keskusjärjestelmässä

7.2.1    Näkevä paloilmoitinkeskus

7.2.2    Näkyvä paloilmoitinkeskus

7.3     Paloilmoittimen pää- ja alailmoitinkeskus, hajautettu keskusjärjestelmä

7.4     Paloilmoitinkeskus, yhden paloilmoitinkeskuksen muodostama järjestelmä

7.5     Pääkäyttölaite ja käyttölaite hajautetussa keskusjärjestelmässä

7.6     Palokuntapaneeli ja informaationäyttö (= näyttölaite)

7.7     Paloilmoittimen ohjaukset (kohdekohtaiset ohjaukset määritellään paloilmoittimen elinkaarikirjassa)

7.8     Ohjausten dokumentointi paikantamiskaavioiden yhteyteen

7.9     Paloilmoittimella ja sen läheisyydessä säilytettävät asiakirjat

8       TEHOLÄHTEET

8.1     Tehonkulutuksen laskenta ja akuston mitoitus

8.2     Erillinen teholähde

8.3     Ilmaisin, joka on varustettu omalla teholähteellä

8.4     Ilmoituksensiirtolaite

8.5     Sisäänrakennettu teholähde

8.6     Erillinen teholähde

8.7     Verkkojännitesyöttö

8.8     UPS-järjestelmä

8.9     Varavoimageneraattori ja varmennettu sähköverkko

8.10   Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän tehonsyöttö

9       ASENNUS

9.1     Ilmoitinkeskus

9.2     Ilmaisimet

9.3     Muut laitteet

9.4     Kaapelointi

9.5     Runkokaapelit ja yhteiskäyttökaapelit

10     PALOILMOITTIMEN KÄYTTÖ

10.1   Määrittelyjä

10.2   Paloilmoittimen käyttö kiinteistössä

10.3   Ilmaisimien irtikytkentä ja päällekytkentä kiinteistössä

10.4   Paloilmoittimen etäkäyttö

10.5   Ilmaisimen irti- ja päällekytkentä etäyhteyden kautta

10.6   Etäkäyttöyhteyden toteuttamisessa huomioitavia asioita ja määrittelyjä

10.7   Paloilmoittimen antamat ilmoitukset ja niiden prioriteetti

11     PAIKANTAMISKAAVIO

11.1   Yleistä

11.2   Paikantamiskaavion sisältö

11.2.1 Hakemisto

11.2.2 Kirjallinen dokumentti ohjaustoiminnoista

11.2.3 Asemapiirros

11.2.4 Kaaviosivu

12     ILMOITUKSENSIIRTO

12.1   Ilmoituksensiirto hätäkeskukseen

12.2   Ilmoituksensiirron päätelaitteen asentaminen

13     YLLÄPITO

13.1   Kunnossapito

13.2   Tarkastukset ja huollot

13.2.1  Määräaikaishuollot

13.3   Ohjaustoimintojen irtikytkeminen rutiinitestien aikana

13.4   Erityishuolto

13.5   Erheellisten ilmoitusten estäminen koestuksen aikana

LIITE          Paloilmoittimen elinkaarikirjan kuvaus

         

64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 89 sivua
6., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-272-3 (painettu)

Ilmestynyt 9.2019

Samankaltaiset tuotteet


Paloilmoitinjärjestelmät, ST-käsikirja 10


Tuotenumero: 412416

Tämän ST-käsikirjan viidenteen painokseen on koottu keskeisimmät paloilmoitinjärjestelmää koskevat perustiedot ja toteutusperiaatteet. Kirja sisältää käytännönläheistä tietoa paloilmoittimen rakenteesta,...


80,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 1 käyttäjä kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


86,00 €


Listaan

ST-verkkoversio 4 käyttäjää kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


107,50 €


Listaan

Verkkokurssi: Sähköverkkoon liitetty palovaroitinasennus


Tuotenumero: 425315

Verkkokurssin avulla osallistuja saa sel­keän käsityksen sähköverkkoon liitetyn palovaroittimen asennuksesta ja siihen liittyvistä määräyksistä. Kurssi on tarkoitettu hen­kilöille, jotka suunnittelevat...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA