1-20 kV suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto


Tuotenumero: 411186

Pienjännitelaitteistoille laadittuja käyttöönottotarkastusohjeistoja on ollut saatavilla jo pitkään, ja alan käytännöt niiden osalta ovat vakiintuneet. Suurjännitepuolella käyttöönottomenettelyt ja -tarkastukset ovat olleet hyvin verkkoyhtiökohtaisia ja hajontaa on runsaasti. 

 

Nyt kun verkkojen rakennusyksiköt ovat eriytyneet omiksi verkostourakointiyrityksikseen ja ne tekevät töitä useille verkkoyhtiöasiakkaille, on tullut esiin tarve saada alalle yhtenäiset käyttöönottomenettelyt ja dokumentaatiopohjat. Eri toimijoilla on omissa aineistoissaan käyttöönottotarkastuspöytäkirjamalleja, mutta ne on tehty verkon haltijan näkökulmasta osin siinä tilanteessa, jossa asennusyksiköt olivat vielä osana verkkoyhtiötä. Niissä on yleensä käytetty kolmijakoista lomakkeistoa; on ollut oma lomake suurjänniteverkolle, oma muuntamoille ja oma pienjänniteverkolle. 

Nyt haluttiin luoda yksi lomake palvelemaan sähkölaitteiston haltijan, verkostourakoitsijan ja viranomaisen yhdessä määrittelemiä tarpeita. Tämän ohjeiston ja lomakkeiston avulla voidaan suorittaa työkokonaisuuden käyttöönottotarkastus, joka käsittää yleensä myös suurjänniteverkkoon liittyvän osan pienjännitejohdosta. Näin työ tulee kokonaisuudessaan tarkastetuksi jännitetasosta riippumatta, ja se voidaan tarkastaa ja vastaavasti ilmoittaa tarkastetuksi yhdellä lomakkeella liitteineen. 

Ohjeiston 4. painoksessa on päivitetty tekstiä muuttuneiden normien mukaiseksi. Ohjeistossa on mm. huomioitu ns. resultoivien maadoitusresistanssien huomioiminen maakaapeloidussa jakeluverkossa.

28,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
21,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
ESIPUHE

 

1     MÄÄRÄYKSET

       Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

       Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista 1434/2016

2     Hyvän käyttöönottotarkastuksen edellytykset

       2.1    Tarkastusohjeistuksen ja kohdekohtaisen tarkastussuunnitelman tarkoitus

       2.2    Sähköasennusten tarkastusohjeistus

       2.3    Tarkoituksenmukaiset ja riittävät mittalaitteet sekä muut varusteet

       2.4    Käytännön kokemus käyttöönottotarkastuksissa

3     KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN MITTAUKSET

       3.1    Aistinvaraiset tarkastukset

       3.2    Toiminnan testaukset ja mittaukset

       3.3    Maadoitusjärjestelmien mittaukset

       3.4    Käyttöönottotarkastusten dokumentointi

4     KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE

       ST-kortti 51.21.07

5     KIRJALLISUUSVIITTEITÄ

28,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
21,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Koko B5, 27 sivua
ISBN 978-952-231-271-6
4., uudistettu painos

Ilmestynyt kesäkuussa 2019

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA