Poistumisvalaistus, ST-käsikirja 36


Tuotenumero: 412145

Poistumisreittivalaistus lisää henkilöturvallisuutta helpottamalla rakennuksista poistumista erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Tämän ST-käsikirjan tarkoituksena on antaa perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Kirja perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 sekä poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin ja tarjoaa mahdollisuuden perehtyä poistumisvalaistuksen teknisiin ratkaisuihin.

Kirja sopii perusteokseksi suunnittelijoille, asennushenkilöstölle, hankinnoista ja toteutuksen valvonnasta vastaaville sekä kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Lisäksi se soveltuu hyvin myös opetustarkoituksiin.


Päivittyy talvella 2022/23

Kirja on avuksi koulutuksessa sekä poistumisvalaistuksia toteutettaessa ja ylläpidettäessä.

Kirja soveltuu perusteokseksi suunnittelijoille, asennushenkilöstölle, hankinnoista ja toteutuksen valvonnasta vastaaville sekä kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Lisäksi se soveltuu hyvin myös opetustarkoituksiin.

1       Säädökset ja määräykset

1.1   Yleistä

1.2   Lait, asetukset ja standardit

1.3   Määritelmät

2       Poistumisreitti

2.1   Uloskäytävien mitoitus

2.2   Osastoitu uloskäytävä

3       Poistumisopasteet

3.1   Yleiset vaatimukset

3.2   Opasteille asetetut vaatimukset

3.3   Opasteiden sijoittaminen

4       Poistumisreitin valaiseminen

4.1   Yleiset vaatimukset

4.2   Poistumisreittivalaistus

4.3   Avoimen alueen valaistus

4.4   Riskialttiin työalueen valaistus

4.5   Laitteiden tekniset vaatimukset

4.6   Varavalaistuksen käyttö poistumisvalaistuksessa

4.7   Erityisalueet ja muut suositeltavat valaistuskohteet

5       Poistumisvalaistusjärjestelmät

5.1   Laitteistovalinta

5.2   Keskusakustojärjestelmät

5.3   Yksikkövalaisinjärjestelmät

6       Poistumisvalaistuksen suunnittelu

6.1   Suunnittelun kulku ja lähtötietojen kerääminen..

6.2   Korjausrakentamisen erityispiirteet

6.3   Valaistavat kohteet ja toiminta-aika

6.4   Toiminta-aika

6.5   Valaisimien valinta ja sijoitus

6.6   Piirrosmerkit

6.7   Virransyöttöjärjestelmät ja ryhmitys

6.8   Kaapelointi

6.9   Asiakirjat

6.10 Suunnitelman hyväksyttäminen

6.11 Yhteenveto

7       ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

7.1   Poistumisvalaisimien asennus

7.2   Poistumisvalaistusjärjestelmän kaapeloinnin vaatimukset

7.3   Palonkestävän asennuksen vaatimukset

7.4   Poistumisvalaistusjärjestelmien kaapelointivaihtoehdot

7.5   Asennustyössä erityisesti huomioon otettavaa

7.6   Luovutusdokumentit käyttöä ja huoltoa varten

7.7   Käyttöohjeet

7.8   Käyttöönottotarkastukset

8       YLLÄPITO JA HUOLTO

8.1   Kunnossapito-ohjelma

8.2   Tarkastukset

8.3   Automaattiset testausjärjestelmät

8.4   Määräaikaistarkastukset

8.5   Eri järjestelmien vaatimat huoltotoimenpiteet ja varaosahuolto

8.6   Rakennuksen huoltokirja

LIITE 1     ST 59.11.01. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumisopasteet

LIITE 2     ST 96.49. Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma

LIITE 3     ST 96.50. Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja

 

Koko B5, 90 sivua
3., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-267-9

Ilmestynyt maaliskuu 2019

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA