Sähkötyöturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa


Tuotenumero: 411222

Tämä opas on laadittu selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan sähköalan koulutusta antavien oppilaitosten sähkötyöturvallisuuteen liittyviä toimintoja. Kirjaan on koottu sähkötyöturvallisuusasioita, joiden tulee olla aina kunnossa järjestettäessä sähkötöiksi luokiteltavien töiden opiskelua oppilaitoksesta, opintoalasta tai koulutusohjelmasta riippumatta. Ylin vastuu asiasta kuuluu aina koulutuksen järjestäjälle.

 

Kirja käsittelee sähkölaboratorioita ja -työsaleja sekä niissä koulutusta antaville henkilöille asetettavia sähkötyöturvallisuusvaatimuksia. Kirjassa kerrotaan myös, mitä vaatimuksia työssäoppiminen asettaa opiskelunsa eri vaiheissa oleville opiskelijoille sähkötyöturvallisuusosaamisen suhteen. Sähkötöiksi luokiteltavia töitä opettavien henkilöiden (maallikoille sallittujen sähkötöiden opastusta lukuun ottamatta) on oltava sähköalan koulutuksen saaneita ja vähintään sähkötyöhön opastettuja, niin että he hallitsevat sähkötyöturvallisuusasiat.

Materiaalin laadintaan ovat osallistuneet työnantajien edustajana Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry sekä sähköalan ammatillisen koulutuksen oppilaitostyöryhmän edustajat.

Hankkeen rahoitukseen on osallistunut myös Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry.

38,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
28,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja on tarkoitettu mm. oppilaitosten johdon, rehtoreiden, osastonjohtajien ja opetustilojen kunnosta vastaavien henkilöiden avuksi sähkötyöturvallisuusvastuiden asianmukaisessa hoitamisessa. Lisäksi opas soveltuu sähkötöitä tekevien sähkötyöturvallisuuskoulutukseen.

1          Yleistä

            1.1         Sähköstä aiheutuvat vaarat

            1.2         Sähköalan toisen asteen ammatillinen koulutus

            1.3         Sähköalan opetus korkea-asteen koulutuksessa

            1.4         Sähkön aiheuttamat vaarat muussa kuin sähköalan koulutuksessa

                           1.4.1      Koulutus, jossa opetus on järjestettävä kuten sähköalalla

                           1.4.2      Koulutus, jossa ei tarvitse toimia sähköalan mukaan

2          Sähkölaboratorioissa ja -työsaleissa työskentely

            2.1         Sähköisku- tai valokaarivaaraa aiheuttamattomat työt

            2.2         Sähköisku- tai valokaarivaaraa aiheuttavat työt

            2.3         Muu työskentely tiloissa

3          Oppisopimuksella toteutettava sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

4          Sähkölaboratoriotilat ja niitä koskevat vaatimukset

            4.1         Normaalitilat

            4.2         Erikoistilat

                           4.2.1      EPA-alue

                           4.2.2      Yli 1 kV:n laitteita sisältävät tilat

5          Sähkölaboratorioiden ja -työsalien turvallisuusjärjestelmät ja laitteet

            5.1         Erotuskytkin

            5.2         Hätä-seis-järjestelmä

            5.3         Muu erottaminen

            5.4         Vikasuojaus

            5.5         Pienoisjännitteet

            5.6         Suojaerotus

            5.7         IT-järjestelmä

            5.8         Lisäeristykset ja kosketussuojaus

            5.9         Muu suojaus

6          Tiloissa käytettävät varusteet, työkalut ja mittalaitteet

            6.1         Henkilösuojaimet

            6.2         Työvaatetus

            6.3         Työkalut

            6.4         Mittalaitteet

            6.5         Tilapäiset liitäntäjohdot

            6.6         Tilapäiset mittausjohtimet ja mittapäät

            6.7         Harjoitusalustat ja jännite- ja virtalähteet

            6.8         Muu varustus

7          Tilojen edellyttämät turvallisuusmerkinnät, -ohjeet ja -varusteet

            7.1         Merkinnät

            7.2         Ohjeet

            7.3         Varusteet

            7.4         Tietolähteet

8          Tilojen huolto, hoito ja kunnossapito

            8.1         Kunnossapitotarkastukset

            8.2.        Käyttöönotto- ja varmennustarkastukset

            8.3         Määräaikaistarkastukset

            8.4         Hoidosta ja kunnossapidosta vastaava

9          Työturvallisuus

            9.1         Yleinen työturvallisuus

            9.2         Sähkötyöturvallisuus sähkölaboratorioissa ja -työsaleissa

            9.3         Sähkötyöturvallisuus oppilaitoksen töissä

            9.4         Sähkötyöturvallisuus työssäoppimisessa ja työharjoittelussa

            9.5         Sähkötyöturvallisuus oppisopimuskoulutuksessa

10       Sähkötyöturvallisuusorganisaatio

            10.1       Sähkölaboratoriot ja -työsalit

            10.2       Oppilaitosten asiakastyöt

            10.3       Yritykset

11       Muut kuin sähköalojen koulutukset

LIITTEET          

Liite 1.        Sähkötyöturvallisuusorganisaatio

Liite 2.        Työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuusvastuut koulutuksessa

Liite 3.        Opiskelijalta edellytettävä kulloinenkin vähimmäissuoritus
                   sähköalalla opiskeluun, opiskelun etenemisen mukaisesti ryhmiteltynä

Liite 4.        Sähköturvallisuustiedote oppilaitoksille sähköturvallisuudesta
                  opetustiloissa ja opetustyömailla

Liite 5.        Sähkölaboratorioihin ja -työsaleihin perehdyttäminen

Liite 6.        Suositus sähkölaboratorion ja -työsalin työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuden 
                   lähdeaineistoksi

Liite 7.       Suositus työssäoppijan henkilökohtaisista työ- ja suojavälineistä

Liite 8.       Sähkölaboratorion tai -työsalin siivoaminen

Liite 9.       Turvallisuuskartoitus ja sen edellyttämät toimenpiteet

38,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
28,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 80 sivua
2., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-266-2
Tammikuu 2019
(Ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 2006.)

 

Samankaltaiset tuotteet


Sähköinfo | Sähkötyöturvallisuus sähköalan oppilaitoksissa


Tuotenumero: 421212

Sähkötyöturvallisuuden keskeiset osaamisvaatimukset opetustehtävissä – hyödynnä käytännön esimerkkejä ja toimintamalleja opetuksen turvallisuuden takaamiseksi.


 

Näytä

Verkkokurssi: SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus


Tuotenumero: 425203

Verkkokurssin voit suorittaa silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Tarvitset vain tietokoneen ja internet-yhteyden. Verkkokurssilta saat samat valmiudet kuin lähikurssilta. Kurssi on jaoteltu seitsemään...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA