Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät, ST-ohjeisto 21


Tuotenumero: 412232

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät -ohjeiston ovat laatineet alalla toimivat osapuolet tilaajasta pelastustoimeen. Työryhmässä oli edustajat turvallisuusalalla toimivista viranomaisista, järjestöistä, yhteisöistä ja yrityksistä. Työryhmän jäsenten lisäksi ohjeiston laatimiseen on osallistunut useita muita henkilöitä, joita on käytetty asiantuntijoina aihekohtaisesti.

 

Ohjeen tarkoituksena on auttaa poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien toteutusprojektissa ja ylläpidossa koko järjestelmän elinkaaren ajan.

Tässä uudistetussa painoksessa ohjeisto on päivitetty soveltuvin osin uusimpien eurooppalaisten standardien ja teknisten spesifikaatioiden mukaiseksi. Tämän johdosta poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät on eritelty entistä tarkemmin sen mukaan, käytetäänkö järjestelmää tulipalon sattuessa vai ei. Lisäksi puheen ymmärrettävyyden vaatimukset ja niiden mittausmenetelmät ovat päivitetty standardin EN 60268-16 4. painoksen mukaisiksi.

Julkaisija: Sähkötieto ry
40,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
30,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Ohjeen tarkoituksena on auttaa poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien toteutusprojektissa ja ylläpidossa koko järjestelmän elinkaaren ajan.

Ohjeisto on tarkoitettu käytännön työkaluksi kaikille järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön osallistuville osapuolille.

1       JOHDANTO

2       SOVELTAMISALA

3       VELVOITTAVAT VIITTAUKSET

3.1     Harmonisoidut eurooppalaiset standardit

3.2     Muut eurooppalaiset standardit

3.3     Lait, asetukset ja ohjeet

4       MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET

5       JÄRJESTELMÄN TOTEUTUSVAIHEET

6       SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSPERUSTEET

6.1     Pelastuslaki 379/2011

6.2     Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

6.3     Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

6.4     EU:n rakennustuoteasetus (305/2011)

7       POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖLUOKITUS

7.1     Itsenäinen poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, jota käytetään  turvajärjestelmänä, hätätilanteissa, muttei tulipalon sattuessa

7.2     Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä paloilmoitinjärjestelmän palokelloja täydentävänä osana

7.3     Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä paloilmoitinjärjestelmän

          palohälyttimet korvaavana osana 20

8       SUUNNITTELU

8.1     Kaiutintyyppien valinta ja kaiutinverkoston suunnittelu

8.1.1    SFS-EN 54-24 -standardi ja kaiuttimien peruskäsitteet

8.1.2    Räjähdysvaaralliset tilat

8.1.3    Akustiikan peruskäsitteitä

8.1.4    Puheen ymmärrettävyys

8.1.5    Merkinantosignaalit (huomiota herättävät signaalit)

8.1.6    Mallinnus

8.1.7    Kaiutintyypit

8.1.8    Kaiutinratkaisun valinta tilan ja käyttötarkoituksen mukaan

8.1.9    Kaiutinverkoston suunnittelu

8.2     Vahvistinkeskuksen suunnittelu

8.2.1    Vahvistinkeskuksen sijoitus

8.2.2    Vahvistinkeskuksen lohkokaavio

8.2.3    Paloilmoittimen ohjauksien toiminnemäärittely

8.3     Varavoimajärjestelyt

8.3.1    Varavoimalaitteet

8.3.2    Varakäyntiajan määritys

8.4     Kuulutuskojeet ja hätämikrofonit

8.5     Liityntä paloilmoittimeen

8.6     Avustavat informaatiokanavat

9       TIETOTURVA

10     ASENNUS

10.1   Asennusvastuut

10.2   Verkoston kaapelien liityntä keskukseen

10.3   Kaiutinlinjojen kytkentä

10.4   Kunnossapito-ohjelma

10.5   Merkinnät

11     KÄYTTÖÖNOTTO

11.1   Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

11.2   Kaapeloinnin tarkastuspöytäkirja

11.3   Kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittaus

11.4   Puheen ymmärrettävyyden mittausmenetelmä

11.4.1  Järjestelmän tila

11.4.2  Mittausten määrä ja mittaustulosten arviointi

11.4.3  Taustamelu

11.4.4  Testisignaali

11.4.5  Kirjanpito

11.5   Huomiota herättävät signaalit

11.6   Käyttöönoton muistilista

12     TOIMITUS- JA KÄYTTÖÖNOTTODOKUMENTIT

13     JÄRJESTELMÄN VASTAANOTTO

14     VIRANOMAISHYVÄKSYNTÄ

15     YLLÄPITO

16     HUOLTO

40,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
30,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 55 sivua
2., uudistettu painos.
ISBN 978-952-231-254-9 (painettu)
Ilmestynyt 2018

 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA