Sähköasennusopas. Asentajasarja


Tuotenumero: 411647

Sähköasennusopas perustuu Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n julkaisemaan sähköasennukset 1-4 kirjasarjaan. Oppaaseen on otettu mukaan kirjojen keskeisimmät asiat erityisesti käytännön sähköasennustöiden kannalta. Opas sisältää tietoa hyvin laajasti sähköasennusten eri osa-alueiden toteutuksista.

Painosta uusittaessa on otettu huomioon määräyksissä ja standardeissa edellisen painoksen jälkeiset muutokset, joista merkittävimpiä ovat standardin SFS 6002 muutokset 2015, standardisarjan SFS 6000 muutokset 2017, sähköturvallisuuslain muutokset 2016 sekä viestintäviraston sisäverkoista annetun määräyksen 65 muutokset.

Opas on tarkoitettu tiiviiksi tietolähteeksi lähinnä sähköasentajille ja työnjohtajille. Opas sisältää sähköalan standardien perusvaatimusten lisäksi runsaasti käytännön asennustyössä sovellettavia ohjeita ja malleja, muun muassa eri asennustapojen osalta.

46,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
34,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
1       Rakennusten sähköasennuksia koskevat määräykset, ohjeet ja määritelmät              

         1.1      Yleistä                                                

         1.2      Sähköasennuksia koskevat määräykset               

         1.3      Viranomaisohjeet

         1.4      Muut ohjeet          

         1.5      Sähköasennuksia koskevia määritelmiä               

2       JAKELUJÄRJESTELMÄT JA KIINTEISTÖN SÄHKÖVERKOT                           

         2.1      Jakelujärjestelmät                           

         2.2      Liittymistehon mitoittaminen      

3       Rakennusten suojausta koskevat vaatimukset               

         3.1      Suojaus sähköiskulta                      

         3.2      Ylivirtasuojaus      

         3.3      Ylijännitesuojaus  

         3.4      Alijännitesuojaus  

         3.5      EMC-suojaus         

4       MAADOTUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET               

         4.1      Maadoitusten perusteet ja määritelmät              

         4.2      Suojajohtimien mitoitus ja valinta                         

         4.3      Maadoitusjohtimet                         

         4.4      PEN-johtimet        

         4.5      Potentiaalintasaus                          

         4.6      Maadoituselektrodit                      

         4.7      Esimerkkejä maadoituksista ja potentiaalintasauksista               

5       JOHDON MITOITUS JA SUOJAUS            

         5.1      Mitoitusarvojen selvittäminen    

         5.2      Ylikuormitussuojaus                        

         5.3      Johdon kuormitettavuus               

         5.4      Oikosulkusuojaus 

         5.5      Syötön nopean poiskytkennän ehtojen toteutuminen                

         5.6      Selektiivisyys         

         5.7      Jännitteenalenema                         

6       SÄHKÖASENNUSTEN KAAPELIT JA JOHTIMET                 

         6.1      Yleistä kaapelin valinnasta           

7       JOHTOTIET                                                   

         7.1      Kaapelihyllyt          

         7.2      Johtokanavat        

8       LIITOKSET JA KAAPELIPÄÄTTEET             

         8.1      Yleistä                                                

         8.2      Johtimien keskinäiset liitokset    

         8.3      Erityyppiset liittimet kuparijohtimille                    

9       ERI ASENNUSTAVAT        

         9.1      Pinta-asennus       

         9.2      Putkien asennus    1

         9.3      Maakaapeliasennus                        

10    ASENNUKSET ERILAISISSA TILOISSA       

         10.1    Ulkoisten olosuhteiden määrittelyt                       

         10.2    Kuivat tilat             

         10.3    Kosteat tilat          

         10.4    Märät tilat             

         10.5    Ulkotilat                 

         10.6    Palovaaralliset tilat                        

         10.7    Erikoistilat             

         10.8    Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt                 

11    LÄPIVIENNIT                     

         11.1    Läpiviennit             

         11.2    Palokatkot             

12    SÄHKÖKESKUKSET           

         12.1    Asennusympäristön vaikutus       

         12.2    Keskusten johdotus                        

13    KYTKIN- JA SUOJALAITTEET                      

         13.1    Erottaminen ja kytkentä               

14     VALAISTUSASENNUKSET

         14.1    Valaistusasennuksia koskevat määräykset, standardit ja muut ohjeet              

         14.2    Valaisimen liittäminen sähköverkkoon                 

15     LÄMMITYSLAITTEET        

         15.1    Sähkölämmitystehon tarve          

         15.2    Patterilämmitys    

         15.3    Lämmityskelmut   

         15.4    Lämmityskaapelit 

         15.5    Käyttöveden lämmitys                   

         15.6    Ilmalämpöpumput (SULPU ry)     

16     TILAPÄISASENNUKSET    

         16.1    Tilapäisasennuksia koskevat standardit, soveltamisalueet ja määritelmät

         16.2    Rakennustyömaiden tilapäiset sähköasennukset                         

         16.3    Kiinteiden uudisasennusten käyttö työmaa-aikana                     

17     OIKOSULKUMOOTTORIT

         17.1    Yleistä                                                

         17.2    Kuormitus ja käyttötavat              

         17.3    Tehokerroin          

         17.4    Moottorin jäähdytys                      

         17.5    Moottoreiden mitta- ja tehostandardit                

18     MUUNTAJAT                    

         18.1    Öljyeristeiset muuntajat

19     LOISTEHON KOMPENSOINTI                    

         19.1    Miksi kompensoidaan?                  

         19.2    Yleiset periaatteet                          

20     KONEIDEN SÄHKÖLAITTEISTOT               

         20.1    Koneiden sähkölaitteistoja koskevat määräykset                        

         20.2    Koneiden sähkölaitteistoja koskevat standardit 

         20.3    Koneturvallisuuteen liittyvät kytkinlaitteet         

         20.4    Koneen sähkölaitteistojen käyttöönotto             

21     RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN SÄHKÖLAITTEET JA ASENNUKSET

         21.1    Johdanto                

         21.2    Olosuhteita koskevat määräykset                          

         21.3    Standardit              

         21.4    Laitevalinta räjähdysvaarallisissa tiloissa             

22     SALAMA- JA YLIJÄNNITESUOJAUS          

         22.1    Suomalaiset salamasuojaussäännökset                

         22.2    Ulkoinen salamasuojausjärjestelmä                      

         22.3    Sisäinen salamasuojausjärjestelmä                        

23     SÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET

         23.1    Yleistä                     

         23.2    Aistinvarainen tarkastus               

         23.3    Testaukset             

24     KIINTEISTÖJEN POISTUMIS- JA POISTUMISREITTIVALAISTUS

         24.1    Viranomaisten säädökset ja määräykset             

         24.2    Suunnittelu            

         24.3    Määritelmiä          

         24.4    Laitevalinta

         24.5    Hoito ja kunnossapito                    

         24.6    Tarkastukset         

25     PALOILMOITUSLAITTEET

         25.1    Automaattisen paloilmoittimen tarkoitus ja voimassa olevat ohjeet

         25.2    Järjestelmän komponentit

         25.3    Järjestelmän toteutus                    

26     YLEISKAAPELOINTI          

         26.1    Yleiskaapeloinnin periaate ja standardit              

         26.2    Kiinteistökohtaiset kaapeloinnit 

         26.3    Asuinkiinteistön jakamotilat        

         26.4    Asennustekniikka 

         27       SÄHKÖASENNUSTEN DOKUMENTOINTI               

         27.1    Pienjännitesähköasennusstandardin SFS 6000 vaatimukset hyvälle dokumentaatiolle

28     SÄHKÖASENNUSTEN PIIRROSMERKIT

         28.1    Jakokeskusten yleiskaavioiden piirrosmerkkejä 

         28.2    Piiri- ja liitäntäkaavioiden piirrosmerkkejä           

         28.3    Rakennusten sähkölaitteiden sijoituspiirustuksissa ja asennuskaavioissa käytettäviä piirrosmerkkejä                         

29     SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS                        

         29.1    Sähkötapaturmien ensiapu?         

         29.2    Sähkötyöturvallisuus                      

46,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
34,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 331 sivua. 10., uudistettu painos.
Ilmestynyt toukokuussa 2018
Julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1996.

ISBN 978-952-231-250-1

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA