EMC ja rakennusten sähkötekniikka, ST-käsikirja 37


Tuotenumero: 412141

Kirja on perustietolähde EMC-kysymysten taustoihin ja hallintaan. Sen tarkoituksena on kuvata häiriöiden syntymekanismia sekä niiden huomioon ottamista ja hallintaa sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja käytössä. Kirja soveltuu tietolähteeksi sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelijoille, rakentajille ja käyttäjille sekä alan oppilaitosten oppikirjaksi.

Julkaisija: Sähkötieto ry
76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Käytännönläheinen käsikirja, joka vastaa käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin.

Soveltuu tietolähteeksi sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelijoille, rakentajille ja käyttäjille sekä alan oppilaitosten oppikirjaksi.

1   EMC-DIREKTIIVI JA SITÄ TUKEVAT STANDARDIT

1.1  EMC-direktiivi

1.2  Laitevaatimuksiin liittyvät EMC-standardit

1.2.1   Yleistä

1.2.2   Häiriönpäästöstandardit

1.2.3   Häiriönsietostandardit

1.2.4   EMC-tuotestandardit

1.2.5   Ylijännitetestauksen standardit

1.3  Viranomaiset ja testauspalvelujen tarjoajat Suomessa

 

2   HÄIRIÖLÄHTEET JA HÄIRIÖIDEN KYTKEYTYMINEN

2.1 Häiriölähteet

2.1.1   Luonnolliset häiriöt

2.1.2   Tekniset häiriöt

2.2 Kytkeytymismekanismit

2.2.1   Kytkeytyminen johtumalla

2.2.2   Kapasitiivinen kytkeytyminen

2.2.3   Induktiivinen kytkeytyminen

2.2.4   Sähkömagneettinen säteily

 

3   PIENJÄNNITEVERKKO

3.1  Pienjännitejärjestelmien johdinjärjestelmät ja järjestelmävalinnan vaikutus häiriöiden syntyyn

3.1.1   Häiriön syntyminen TN-C-S (TN-C)-järjestelmissä

3.1.2   TN-S-järjestelmän käyttö häiriöiden torjumiseksi

3.2 Maadoitukset ja potentiaalin­tasaus häiriösuojauksen kannalta

3.2.1   Maadoituksen tarkoitus

3.2.2   Säteittäinen ja verkkomainen maadoitusjärjestelmä

3.2.3   Toiminnallinen maadoitus (functional earthing)

3.2.4   Potentiaalintasaus

3.2.5   Esimerkkitapauksia

3.3 Eräitä maadoittamisen sudenkuoppia

3.3.1   Käytöstä poistettu ryhmäjohto

3.3.2   Prosessilaitteiston ja talotekniikan eriyttäminen omille muuntajilleen

3.3.3   UPS:in käyttö häiriöiden torjumiseen

3.3.4   Harhavirtojen mittaaminen

3.4 Muuntamoiden magneettikentät ja niiden mittaaminen

3.4.1   Yleistä

3.4.2   Magneettikentän lähteet rakennuksissa

3.4.3   Magneettikenttien mittaaminen ja arviointi

3.5 Ilmastollisten ylijännitteiden aiheuttamat häiriöt ja niiden torjunta

3.5.1   Salaman aiheuttamien häiriöiden synty

3.5.2   Ylijännitteiden siirtyminen

3.5.3   Sähkönsyöttöverkon ylijännitesuojaus

3.5.4   Signaalipiirien ylijännitesuojaus (transienttisuojaus)

3.5.5   Telepäätelaitteiden ylijännitesuojaus

3.6 Laitevalinnat EMC-suojauksen kannalta

3.7  Tiedonsiirto sähköverkossa

3.7.1   Datasähkö

3.7.2   Standardien vaatimukset sähköverkon tiedonsiirrolle

3.7.3   Tiedonsiirtoon vaikuttavat häiriöt

3.7.4   Tiedonsiirron huomioon ottaminen sähkösuunnittelussa

3.8 Sähkön laatukysymykset

3.8.1   Sähkönjakelun periaatteita

3.8.2   Sähkön laadun tekninen tausta

3.8.3   Jakelujännitettä koskevat standardit

3.8.4   Jännitteen laatu

 

4   Kiinteistöjen viestintäverkot

4.1  Symmetriset kaapelit eli parikaapelit

4.1.1   Symmetrian merkitys

4.1.2   Suojausrakenteet

4.1.3   Parikaapelin EMC-ominaisuuksia kuvaavat sähköiset suureet

4.1.4   Suojattu vai suojaamaton parikaapeli

4.2  Koaksiaalikaapelit

4.3  Valokaapelit

4.4  Kiinteistön sähkönjakelujärjestelmän perusvaatimuksia

4.5  Parikaapeleiden etäisyydet sähköverkon kaapeleista

4.5.1   Yleissäännöt

4.5.2   Etäisyydet tietyistä muista häiriölähteistä

4.5.3   Vaatimusten lieventäminen

4.6  Tietotekniikan laitteiden maadoitus ja potentiaalintasaus EMC:n kannalta

4.6.1   Tähtimäinen maadoitusjärjestelmä

4.6.2   Rengasmainen maadoitusjärjestelmä

4.6.3   Paikallisesti silmukoitu maadoitusjärjestelmä

4.6.4   Silmukoitu maadoitusjärjestelmä

4.7  Tietotekniikan yleiskaapeloinnit

4.7.1   EMC-direktiivi, standardit ja määräykset

4.7.2   Parikaapelin asennuksen ja päättämisen EMC-näkökohtia

4.7.3   Kaappien ja telineiden potentiaalintasaus

4.7.4   Kaapelihyllyjen maadoittaminen

4.7.5   Kaksi esimerkkiä yleiskaapeloinnin potentiaalintasauksesta ja maadoittamisesta

4.7.6   Rakennusten välinen kaapelointi

4.7.7   Häiriösuojauksen ja maadoituksen problematiikkaa

4.8  Antennijärjestelmän maadoitus ja potentiaalintasaus

4.8.1   Standardit ja määräykset

4.8.2   Laitteiden ja komponenttien valinta ja asennus

4.8.3   Antennimaston maadoitus

4.8.4   Potentiaalintasaus

4.8.5   Rakennusten välinen kaapelointi

4.8.6   Häiriösuojauksen ja maadoituksen problematiikkaa – yhteisantennijärjestelmään liitetty kotiteatterilaitteisto

5   Tietoteknisten järjestelmien laiteasennukset

5.1 Kaapelireitit ja kaapelointi

5.1.1   Kaapelireittien ja kaapeloinnin toteutus standardin SFS 6000-4-44 mukaan

5.1.2   Eräitä yleiskaapelointiin ja asennukseen liittyviä yksityiskohtia

5.1.3   Johtotiet ja kaapelointi käytännössä

5.2 Laitteiden asennuksessa huomioon otettavaa

5.3  Eräiden telejärjestelmien kaapeloinneista

 

6   EMC:N HALLINTA SUUNNITTELUSSA, ASENNUKSESSA JA KÄYTÖSSÄ

6.1 Tarpeiden määrittely

6.2 Keinot vaatimusten saavuttamiseksi

6.3 Näkemyksiä EMC:n hallinnasta käytännössä

6.3.1   Laitteiden, järjestelmien ja asennusmateriaalin asennusohjeiden merkitys

6.3.2   Johtoteiden laatu, reitit ja mitoitus

6.3.3   Vaikeat häiriöolosuhteet

6.3.4   Laitekaapit, telejakamot ja keskukset

6.3.5   EMC-suojaustason pysyvyys asennuksissa

6.3.6   Tarkastukset

6.3.7   Yhteenveto

6.4 Erään laitoksen EMC-ongelmia ja niiden ratkaisuja

6.4.1   Ongelmankuvaus

6.4.2   Ongelman poistamiseksi valitut ratkaisut

6.4.3   Tavoitetila

6.5 EMC ja taajuusmuuttajat

6.6  EMC-testit kenttäoloissa

6.6.1   Tarve kenttätesteille

6.6.2   Kenttätestausta käsittelevät standardit

6.6.3   Häiriönpäästöjen mittaukset

6.6.4   Häiriönsiedon testaaminen

6.6.5   Testaussuunnitelma ja dokumentointi

6.6.6   Tulosten arviointi

6.7 Vastuukysymykset ja menettelyt ongelmatilanteissa

6.7.1   Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

6.7.2   Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

6.7.3   Tietoyhteiskuntakaari (917/2014)

 

7   Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset

7.1  Sähkömagneettisille kentille altistuminen

7.2  Lainsäädäntö väestön suojelemiseksi sähkömagneettisilta kentiltä

7.3  Lainsäädäntö työntekijän suojelemiseksi sähkömagneettisilta kentiltä

7.4 Käytännön toimenpiteet työpaikoilla

7.5 Lisätietoa aihepiiristä

76,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
57,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 245 sivua
3., uudistettu painos
ISBN 978-952-231-241-9 (painettu)
Ilmestyi tammikuussa 2018.

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA