Sähköasennukset 4


Tuotenumero: 411177

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähkö- ja teleasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjassa on otettu huomioon viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia koskevien standardien muutokset sekä asennuskäytännöissä ja -tarvikkeissa tapahtuneet keskeiset muutokset.

Julkaisija: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköasennukset 4 -kirjassa käsitellään kiinteistöjen poistumis- ja poistumisreittivalaistusta, sähköenergian mittauksia, paloilmoitinlaitteita, tietojärjestelmien yleiskaapelointia, öljylämmityslaitteistojen sähköasennuksia, sähköasennusten dokumentointia ja piirrosmerkkejä sekä sähkötyöturvallisuutta.

Kirja toimii sekä sähköalan ammattilaisten käsikirjana että sähköalan oppilaitosten rakennusten sähköasennuksia käsittelevänä perusoppikirjana.

25 KIINTEISTÖJEN POISTUMIS- JA POISTUMISREITTIVALAISTUS

25.1 Viranomaisten säädökset ja määräykset

25.2 Suunnittelu

25.2.1 Suunnitelman hyväksyttäminen

25.2.2 Tarkastuslista

25.3 Määritelmiä

25.4 Opasteet

25.5 Valaisimet

25.6 Laitevalinta

25.7 Hoito ja kunnossapito

25.8 Tarkastukset

 

26 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS

26.1 Mittauslaitedirektiivi (mid)

26.2 Sähkömarkkinalaki ja sähkömarkkina-asetus

26.3 Sähköenergian mittaus

26.3.1 Yleistä

26.3.2 Mittamuuntajien tarve

26.4 Mittarit

26.4.1 Yleistä

26.4.2 Kotitalousmittarit, tarkkuusluokka 2

26.4.3 Tarkkuusmittarit lk 1, lk 0,5s ja lk 0,2s

26.4.4 Tarkkuusmittarit (teollisuuden ja kaupan sekä kantaverkon mittaukset)

26.5 Mittareiden virhe

26.6 Mittaus- ja kaukoluentalaitteet

26.6.1 Tariffinohjauskellot

26.6.2 Verkkokäskyvastaanottimet

26.6.3 Mittauspäätteet

26.7 Mittauslaiteasennukset

26.8 Mittauskytkennät

26.8.1 Suora mittauskytkentä

26.8.2 Epäsuora mittauskytkentä

26.9 Mittausautomaatio

26.9.1 Mittaustietojen kaukoluenta ja ohjaus

26.9.2 Tiedonsiirto

 

27 PALOILMOITUSLAITTEET

27.1 Automaattisen paloilmoittimen tarkoitus ja voimassa olevat ohjeet

27.2 Järjestelmän komponentit

27.2.1 Yhdistelmäilmaisimet

27.2.2 Savuilmaisimet

27.2.3 Lämpöilmaisimet

27.2.4 Paloilmoituspainikkeet

27.2.5 Ilmoitinkeskus

27.2.6 Hälyttimet

27.2.7 Ilmoituksensiirto hätäkeskukseen

27.3 Järjestelmän toteutus

27.4 Teknologiatasot ja -järjestelmät

27.4.1 Aktiivinen, ohjelmoitava ja analysoiva paloilmoitinjärjestelmä

27.4.2 Analoginen paloilmoitin

27.4.3 Hajautettu järjestelmä

27.4.4 Keskitetty keskusjärjestelmä

27.4.5 Osoitteellinen paloilmoitin

27.4.6 Perinteinen paloilmoitin

27.4.7 Pää-alakeskusjärjestelmä

27.4.8 Verkottunut järjestelmä

27.5 Järjestelmän asennusohjeet

27.5.1 Ilmaisinten sijoitus

27.5.2 Ilmoitinkeskuksen ja käyttölaitteiden sijoitus

27.5.3 Pää- ja alailmoitinkeskus

27.5.4 Käyttölaitteet

27.5.5 Kaapelointi ja kaapeloinnin mittaus

27.6 Käyttöönotto

27.7 Paloilmoittimen ylläpito

27.8 Asiakirjat

27.8.1 Paikantamiskaaviot

27.8.2 Kunnossapitopäiväkirja

27.8.3 Kunnossapito-ohjelma

27.8.4 Käyttöohjeet

27.9 Kiinteistössä tehtävät muutokset ja niiden vaikutukset paloilmoittimeen

27.10 Erheellisten ilmoitusten estäminen

27.11 Paloilmoitusjärjestelmän integrointi

27.11.1 Turvallisuusintegrointi

27.11.2 Graafinen käyttöliittymä

 

28 YLEISKAAPELOINTI

28.1 Yleiskaapeloinnin periaate ja standardit

28.2 Kiinteistökohtaiset kaapeloinnit

28.2.1 Toimistokiinteistöt

28.2.2 Asuinkiinteistöt

28.2.3 Kotikaapelointi ja kotijakamo

28.2.4 Nousukaapelointi

28.2.5 Aluekaapelointi

28.3 Asuinkiinteistön jakamotilat

28.3.1 Tilat

28.3.2 Sähkönsyöttö

28.3.3 Maadoitus ja potentiaalintasaus

28.4 Asennustekniikka

28.4.1 Kaapeleiden asentaminen

28.4.2 Kaapeleiden paloturvallisuus

28.4.3 Parikaapeleiden päättäminen

28.4.4 Optisten kaapeleiden päättäminen

 

29 ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTOJEN SÄHKÖASENNUKSET

29.1 Lämmityslaitteistojen sähköasennuksia koskevat vaatimukset ja ohjeet

29.2 Öljy- ja kaasulämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöiden tekeminen

29.2.1 Öljylämmitysalan tekijöiden pätevyys

29.2.2 Öljylämmityslaitteistojen sähkötöiden tekijöiden pätevyydet

29.3 Oljylämmityslaitteisto

29.3.1 Yleistä

29.3.2 Öljypoltin ja lämmityskattila

29.3.3 Kattilahuonetilat ja hormit

29.3.4 Öljysäiliö ja putkistot

29.4 Muita öljylämmityslaitteiston sähköjärjestelmien asennusvaatimuksia ja -suosituksia

29.4.1 Sähkölaitteiden rakenne

29.4.2 Sähköjohdot

29.4.3 Öljylämmityslaitteiston pääkytkin

29.4.4 Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus

29.4.5 Öljypoltinlaitteiston säätö-, tarkkailu-, valvonta- ja turvalaitteet sekä lukitukset

29.4.6 Nestekattilalaitteiston vedenpuutteen varolaite

29.5 Käyttö- ja hoito-ohjeet sekä muut dokumentit

29.6 Öljylämmityslaitteistoja koskevat viranomaiskatsastukset

29.6.1 Öljylämmityslaitteiston katsastus

29.6.2 Öljylämmityslaitteiston sähköasennusten käyttöönottotarkastus

29.6.3 Öljylämmityslaitteiston huoltotyöt

29.7 Viljankuivaamot

29.7.1 Viljankuivaamo – palovaarallinen tila

29.7.2 Viljankuivaamon sähkölaitteiden kotelointiluokat

29.7.3 Kuivuriuunin rakenne

29.7.4 Viljankuivaamon sähkökeskukset

29.7.5 Kuivuriuunin sijoitus ja asentaminen

29.7.6 Viljankuivuriuunin sähköasennukset ja kytkennät

29.7.7 Kuivuriuunin kytkentää koskevia erityisvaatimuksia

29.7.8 Viljankuivaamon pääkytkin

29.7.9 Kosketusjännitesuojaus ja potentiaalintasaus kuivaamossa

29.7.10 Viljankuivaamon sähköasennusten dokumentit ja tarkastukset

29.7.11 Sähkölämpökojeen käyttö kylmäkuivurin lisälämpölaitteena

 

30 SÄHKÖASENNUSTEN DOKUMENTOINTI

30.1 Yleistä

30.2 Sanastoa ja selityksiä

30.3 Pienjännitesähköasennusstandardin SFS 6000 vaatimukset hyvälle dokumentaatiolle

30.4 Tilaajan edellyttämät dokumentit

30.5 Dokumenttien päivitys

30.6 Sähköasennuksiin liittyvät piirustusdokumentit

30.7 Rakennusten sähköpiirustukset ja muut dokumentit

30.7.1 Rakennusprojektin dokumenttien käyttö sen elinkaaren eri vaiheissa

30.7.2 Sähköasennuspiirustuksiin liittyvien rakennuspiirustusten määritelmiä

30.7.3 Rakennusten sähköasennuspiirustusten piirrosmerkit

Lähteitä ja kirjallisuutta

 

31 SÄHKÖASENNUSTEN PIIRROSMERKIT

31.1 Jakokeskusten yleiskaavioiden piirrosmerkkejä

31.2 Piiri- ja liitäntäkaavioiden piirrosmerkkejä

31.2.1 Koskettimien piirrosmerkkejä

31.2.2 Aikaisemmin tai myöhemmin toimivat koskettimet

31.2.3 Koskettimet, joilla on viivästetty toiminta

31.2.4 Kytkimien piirrosmerkkejä

31.2.5 Asentokytkimien piirrosmerkkejä

31.2.6 Lämpöherkkien kytkimien piirrosmerkkejä

31.2.7 Erikois- ja ohjauskytkimiä

31.2.8 Kelojen piirrosmerkkejä

31.3 Rakennusten sähkölaitteiden sijoituspiirustuksissa ja asennuskaavioissa käytettäviä piirrosmerkkejä

31.3.1 Pistorasioiden piirrosmerkkejä

31.3.2 Kytkimien ja painikkeiden piirrosmerkkejä

31.3.3 Valopisteiden ja valaisimien piirrosmerkkejä

31.3.4 Erilaisten laitteiden piirrosmerkkejä

31.3.5 Merkinantolaitteiden piirrosmerkkejä

31.3.6 Puhelin- ja pikapuhelinlaitteiden piirrosmerkkejä

31.3.7 Keskusradio- ja vahvistinlaitteiden piirrosmerkkejä

31.3.8 Aikakellolaitteiden piirrosmerkkejä

31.3.9 Paloilmoitusjärjestelmän piirrosmerkkejä

31.3.10 Suojelujärjestelmien piirrosmerkkejä

31.3.11 Televisio- ja atk-järjestelmien piirrosmerkkejä

31.3.12 Antennijärjestelmien piirrosmerkkejä

31.3.13 Johtoasennusten piirrosmerkkejä

 

32 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS

32.1 Sähkötapaturmien ensiapu

32.2 Työturvallisuus yleensä

32.3 Sähkötyöturvallisuus

74,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
55,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 195 sivua.

4., uudistettu painos.

ISBN 978-952-231-243-3

Ilmestynyt marraskuussa 2017.

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA