Guide för reparation av elapparater, ST-ohjeisto 17


Tuotenumero: 412412

I denna guide behandlas allmänna krav för reparation av elapparater. Som en central källa för verket har man använt en VDE-standard, som behandlar ämnet. Apparatvisa uppgifter om komponentval, reparationssätt, användning av verktyg samt krävda mätmetoder, fås av apparatens tillverkare eller importör.

I guiden anges också installationen av apparatens grupp- eller anslutningsledning i den fasta installationen.

Elsäkerheten och säkerheten vid elarbeten är centrala sakinnehåll i guiden. Reparerade apparaten och installerade anläggningsdelar ska uppfylla kraven innan de överlåts åt kunden. När arbete utförs i kundens egna utrymmen, ska elarbetet vara ovillkorligen säkert för utföraren och farliga situationer får inte uppstå för utomstående personer.

Julkaisija: Sähkötieto ry
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
För elapparatreparatörerna

1            REPARATION AV ELAPPARATER

1.1        Elapparater som ska repareras och underhållas

1.2        Installation av matningsledning för elapparat

2            ELMATERIEL ALLMÄNT

2.1        Konstruktion och tillverkning av elmateriel

2.2        Installation och underhåll av elapparater

2.3        Reparation av elapparater

3            REPARATION OCH SERVICE AV ELAPPARATER, ELENTREPRENÖRSVERKSAMHET

3.1      Elbehörighet S3

3.2      Ledaren av elarbeten i elreparationsverkstäder

3.3      Personer som utför elarbeten

4            REPARATIONSVERKSTÄDER FÖR ELAPPARATER

4.1        Bas- och felskydd i elreparationsverkstäder

4.2        Övriga system i elreparationsverkstäder

Tillträde till elreparationsverkstäder

Frånskiljnings- och kopplingsapparater i elreparationsverkstäder

4.3        Elsystemens märkningar och anvisningar

Besiktningar i reparationsutrymmen

Övriga installationer i reparationsutrymmen och laboratorieutrymmen

5            ELAPPARATERNAS ALLMÄNNA EGENSKAPER

5.1        Installations- och brukssätt

5.2        Apparatgrupper

5.3        Elapparaternas bas- och felskyddsmetoder

5.4        Elapparaternas felskydd

5.5        Elapparaternas skyddsklasser

5.6        Elapparaternas kapslingsklasser och mekanisk tålighet

5.7        Uttagsdon och anslutningsledningar

6          MOTTAGNING AV REPARATIONSUPPDRAG

7            REPARATION AV ELAPPARATER OCH SÄKERHETEN VID ELARBETEN

7.1        Reparationsarbeten i elreparationsverkstäder

7.2        Reparations- och installationsarbeten hos kunden

7.3        Elapparatreparatörens säkerhet vid elarbeten

7.4        Några säkerhetsaspekter som berör apparater och  personsäkerheten

7.5        Grundkraven vid reparation av elapparater

8            KONTROLL OCH PROVNING AV REPARERADE ELAPPARATER

8.1        Okulär inspektion

8.2        Mätningar

Mätning av apparaters belastningsström

Mätning av apparaters effekt

Mätning av resistansen

Mätning av skyddsjordningskretsen

Apparater som ansluts med stickproppar

Apparater som är anslutna till fasta installationen

Bestämning av apparaters isolationstillstånd

Mätning av isolationsresistansen

Mätning av läckström

Mätning av strömstyrkan i skyddsledaren

Spänningsprov

8.3        Provdrift

8.4        Apparatens besiktningsprotokoll

9            INSTALLATION OCH IBRUKTAGNINGSBESIKTNING AV GRUPPLEDNING

9.1        Apparatens belastningsström

9.2        Bestämning av överströmsskyddet och ledarens belastningsförmåga

9.3        Bestämning av belastningsförmågan för kabeln i olika förläggningssätt

9.4        Kompletterande skydd

9.5        Koppling av nya grupp- eller anslutningsledningar

9.6        Ibruktagningsbesiktning av enstaka gruppledning

9.7        Rapport över ibruktagningsbesiktning

ORDFÖRTECKNING

KÄLLOR

BILAGOR

Bilaga 1: Märken och symboler

Bilaga 2: Besiktnings- och mätprotokoll för reparerad elapparat, ST 43.19.01

Bilaga 3: Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille, ST 51.21.06

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 66 s.

5., förnyad upplaga

Publicerad i juni 2017

ISBN 978-952-231-233-4

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA