Rakennusten energiatehokkuus, ST-ohjeisto 15


Tuotenumero: 412410

Rakennusten energiatehokkuudessa on ennen kaikkea kyse kokonaisuuden hallinnasta, jossa keskeisellä sijalla on rakenne- ja talotekniikan yhteensovittaminen. Sähköisillä ratkaisuilla on tässä selkeä roolinsa ja talotekniikan energiatehokas toimivuus on tärkeä osa mahdollisimman energiapihiä kiinteistöä. Jotta tiedetään, onko energiatehokkuustavoitteet saavutettu, tulee saavutettuja tuloksia pystyä myös mittaamaan. Suunnittelun tärkeitä työkaluja ovat myös laskelmat ja simuloinnit, joiden avulla tiedetään, mihin pyrkiä ja millä hinnalla.

Tässä ST-ohjeistossa käsitellään rakennusten energiatehokkuutta eri näkökulmista ja luodaan kokonaiskuva energiatehokkuuden monitahoisuudesta. Tarkoituksena ei ole esittää konkreettisia parannuskeinoja, vaan niistä löytyy yksityiskohtaisia ohjeita spesifeille alueille suunnatuista ST-korteista.

Edellisessä ST-ohjeiston 15 versiossa keskityttiin nimenomaan Suomen keinoihin parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Tässä uudistetussa painoksessa on tehty laajempi katsaus energiatehokkuuden ohjaukseen EU:ssa ja Suomessa ja tarkastellaan laajemmin eri tapoja säästää energiaa sekä mitata saavutettuja säästöjä.

Julkaisija: Sähkötieto ry
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kaikille energiatehokkaan rakentamisen parissa toimiville: tilaajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, laitetoimittajille ja käyttäjille

1                         Johdanto

2                         Energiatehokkuuden taustat

2.1                      Kasvihuonekaasupäästöt ja ilmastonmuutos

2.2                      Rakennusten energiatehokkuus

3                         Energiatehokkuuden ohjaus

3.1                      Euroopan unionin keinot

3.2                      Suomen kansallinen säädäntö

4                         Rakennusten ja rakennetun ympäristön energiatehokkuuden ratkaisut

4.1                      Kaavoitus ja aluesuunnittelu

4.2                      Arkkitehtuuri

4.3                      Rakennusfysiikka

4.4                      Talotekniikka ja rakennusautomaatio

4.5                      Uusiutuva energia

4.6                      Energian kysyntäjousto, varastointi ja kierrätys

5                         Energia- ja ekotehokkuuden mittarit, kustannukset ja markkinat

5.1                      Energian laskenta, simulointi ja optimointi

5.2                      Energiatodistukset

5.3                      Elinkaarimittarit

5.4                      Vapaaehtoiset ympäristöluokitukset

5.5                      Kustannustehokkuusmittarit

5.6                      Energiankulutuksen ja sisäolosuhteiden seuranta ja raportointi

5.7                      Energiatehokkaan kiinteistön arvo ja energiatehokkuuden                          markkinapotentiaali

5.8                      Tukimahdollisuudet

Lyhenteet ja sanasto

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko A4, 44 s.

2., uudistettu painos

Julkaistu maaliskuussa 2017

ISBN 978-952-231-191-7 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA