Yhteisantennijärjestelmät. Asentajasarja


Tuotenumero: 411317

Opas keskittyy kiinteistön yhteisantennijärjestelmän ja -verkon asennukseen ja käyttöönottoon. Lähemmin on tarkasteltu koaksiaalikaapelointiin perustuvaa antennijärjestelmää ja mm. antennien asennusta. Oppaan sisältö myötäilee vahvasti asennusurakan työvaiheiden järjestystä ja antaa näin selkeän kokonaiskuvan antennijärjestelmän asennuksesta alusta loppuun.

Oppaan laadinnassa on huomioitu Viestintäviraston määräyksen 65, kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, vaatimukset sekä voimassa olevat yhteisantennijärjestelmästandardit. Näiden lisäksi oppaaseen on sisällytetty käytännön muovaamia työtekniikoita, jotka ovat laajasti käytössä ja hyväksi todettuja.

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Tämä julkaisu on osa laajempaa asentajakirjasarjakokonaisuutta, jonka perusajatuksena on antaa käytännönläheistä ja selkeälinjaista tietoa kiinteistön sähkö- ja tietoliikennekaapelointien ja -järjestelmien asennusmenetelmistä ja käyttöönotosta.

Opasta täydentävät jo aiemmin sarjassa julkaistut ”Yleiskaapelointijärjestelmä, optisen kaapeloinnin asennus” sekä Yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien testaukset ja tarkastukset” -oppaat.

Opas on suunnattu erityisesti asennustyötä tekeville henkilöille ja yrityksille. Se soveltuu myös osaksi opetusmateriaalia oppilaitoksiin ja on hyvä tuki alalle tuleville tai jo alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat päivittää tietonsa yhteisantennijärjestelmän ja -verkon asennuksesta ja käyttöönotosta. Opas soveltuu myös tukimateriaaliksi antennijärjestelmiä ja -verkkoja suunnitteleville henkilöille ja yrityksille.

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

ESIPUHE

1       Suunnittelu

         1.1         Kiinteistön/rakennuksen vaikutus antenniverkkoon

         1.2         Antennivastaanotto vai kaapeli-tv

2       Asennustyön valmistelu

         2.1         Yhteystiedot

         2.2         Antennijärjestelmän dokumentointi

         2.3         Antennijärjestelmän piirrosmerkit

         2.4         Dokumentointi prosessina

         2.5         Asennusurakan laajuus

         2.6         Muutos- ja lisätyöt

         2.7         Rakenneosien hyväksyttäminen

         2.8         Liitynnät muihin järjestelmiin

         2.9         Muuta selvitettävää

3       Johtotiet

         3.1         Aluekaapelointi

         3.2         Asuinkiinteistön nousukaapelointi

         3.3         Asuinkiinteistön kotikaapelointi

         3.4         Toimitilan nousukaapelointi ja kerroskaapelointi

4       Antennijärjestelmän rakenneosat

         4.1         Antennit

         4.2         Antennivahvistin

         4.3         Jaottimet

         4.4         Haaroittimet

         4.5         Antennirasiat

         4.6         Koaksiaalikaapeli

5       Maston ja antennien asennus

         5.1         Antennien asennus

         5.2         Maston ukkosmaadoitus

         5.4         Työturvallisuus antennitöissä

         5.5         Antennimaston lujuuden laskeminen

6       Jakamotilojen asennus

         6.1         Teletilojen lukituksesta

         6.2         Talo- ja alijakamon kalustus

         6.3         Kotijakamon kalustus

         6.4         Jakamotilojen sähkönsyöttö

7       Koaksiaalikaapelin asennus

         7.1         Valokaapelin asennus

         7.2         Liittimen asennus

8       Maadoitus ja potentiaalin tasaus

         8.1         Ukkosmaadoitus

         8.2         Maadoituselektrodi

         8.3         Potentiaalin tasaus antennijärjestelmässä

         8.4         Potentiaalintasaus, kun antennijärjestelmä ulottuu kahteen tai useampaan rakennukseen

         8.5         Potentiaalintasaus, kun antennijärjestelmässä on useita vahvistimia

         8.6         Galvaanisen erottimen käyttö

         8.7         Ukkosmaadoituksen ja potentiaalintasauksen yhdistäminen

         8.8         Tilaajalaitteiden vuotovirta

9       Merkinnät ja tunnukset

         9.1         Kaapelien merkinnät

         9.2         Antennirasian merkintä

10     Mittaus, säätö ja dokumentointi

         10.1       Järjestelmäarvot

         10.2       Antenniverkon vaimennuksen mittaaminen

         10.3       Vahvistimen mittaaminen

         10.4       Visuaalinen tarkistus

         10.5       Dokumentointi

                        10.5.1      Suunnitteludokumentointi

                        10.5.2      Tarkastuspöytäkirja

                        10.5.3      Loppudokumentointi

                        10.5.4      Asiakirjojen ylläpito ja säilytys

A5, 56 sivua.
1. painos
Julkaistu syyskuussa 2016.
ISBN 978-952-231-183-2

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA