Kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmät, ST-käsikirja 11


Tuotenumero: 412134

Turva-ala elää edelleen voimakasta muutoksen aikaa. Tekniikka kehittyy, tarpeet muuttuvat ja myös lainsäädäntö, standardointi sekä muu ohjeistus kokee muutoksia. Myös muuta viiteaineistoa päivitetään koko ajan, joten alan kehityksessä mukana pysyminen vaatii aktiivisuutta.

Kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmät -kirjan viidenteen, uusittuun painokseen on koottu näiden järjestelmien keskeisimmät perustiedot ja toteutusperiaatteet. Kirjan alkuosassa on luettelonomainen esitys aihepiirin keskeisimmistä määräyksistä, standardeista, ohjeista ja suosituksista. Kirjan pääosan muodostaa käytännön tietopaketti kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmien suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta.

Kirja soveltuu opetuskäyttöön ja alan ammattilaisten – suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, asennushenkilöstön, työnjohdon ja projektinhoitajien, rakennuttajien, käyttö- ja ylläpitohenkilöstön sekä turva-asioista vastaavien henkilöiden – hyödynnettäväksi.

Rakenteellisen suojauksen osuus ei ole juurikaan muuttunut. Suurimmat lisäykset ja muutokset kirjan edellisiin painoksiin verrattuna ovat tekniikan kehittymisen aiheuttamat päivitykset järjestelmien ja laitteiden toiminnoissa.

64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
1   LAIT, ASETUKSET, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

1.1    Tietosuoja ja tietotekniset valvontajärjestelmät

1.2    Yksityiset turvallisuuspalvelut ja turvasuojaustoiminta

1.3    Kulunvalvontajärjestelmä

1.4    Murtoilmaisujärjestelmä

1.5    Muita julkaisuja

2   HENKILÖT JA TURVALLISUUS

2.1    Henkilöiden turvallisuustietoisuus

2.2    Kulunvalvontamenettelyt ja niiden merkitys

3   TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

3.1    Turvasuunnitelma

3.2    Pääsynhallinta osana toimitilaturvallisuutta

3.3    Avainjärjestelmä vai kulunvalvontajärjestelmä

3.4    Tilojen käyttö ja kulkureitit

3.5    Ulkoalueet

3.6    Palvelupisteet

3.7    Hankkeen osapuolet

3.8    Järjestelmien hallinta

4   LUOTTAMUKSELLINEN TIETO JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY

4.1    Projektiin osallistujat

4.2    Luottamuksellinen tieto

4.3    Projektipankin käyttö

4.4    Toimet urakan päätyttyä

5   HANKINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

5.1    Yleistä

5.2    Hankinta-asiakirjat

6   KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ

6.1    Järjestelmän rakenne

6.1.1 Keskuslaitteet

6.1.2 Alakeskukset

6.1.3 Tehonsyöttö ja akkuvarmennus

6.1.4 Ovipäätteet ja lukko-ohjaimet

6.1.5 Laitteiden sijoitusvaatimukset

6.1.6 Lukijat ja tunnisteet

6.2    Kulkuaukkojen valvonnat ja lukitukset

6.2.1 Lukitus

6.2.2 Erilaisia lukkotyyppejä

6.2.3 Ovivalvonta

6.2.4 Lukituksen valvontaan liittyvät ovet

6.2.5 Lukituksen valvontaan ja ohjaukseen liittyvät ovet

6.2.6 Kulunvalvontaoven varustus

6.2.7 Henkilöportit

6.2.8 Hissipäätteet

6.2.9 Nosto-ovet, ajoneuvoportit ja puomit

6.3    Ohjelmistot

6.4    Kaapelointi ja asennus

6.4.1 Toteutuspöytäkirja

6.4.2 Kaapelointi

6.4.3 Oviympäristön asennukset

6.5    Käyttöönotto ja koulutus

6.5.1 Käyttöönotto

6.5.2 Käyttöönottotarkastus

6.5.3 Koulutus

7   MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄ

7.1    Rakenteellinen murtosuojaus

7.1.1 Rakennuksen ympäristö

7.1.2 Rakenteet

7.1.3 Murtosuojaus kokonaisuutena

7.2    Tarkoitus ja valvontatavat

7.2.1 Suojattavat arvot ja kohteet

7.2.2 Valvontatavat

7.2.3 Vakuutusmaksujen alennukset

7.3    Järjestelmän rakenne

7.3.1 Järjestelmän yleinen rakenne

7.3.2 Keskukset ja niiden luokitus

7.3.3 Käyttölaitteet, ohisulkijat ja ohjaukset

7.3.4 Järjestelmän lisätoiminnot

7.4    Silmukkarakenteet

7.4.1 Perinteiset silmukat

7.4.2 Osoitteellinen keskus ja silmukka

7.4.3 Langattomat järjestelmät

7.5    Ilmaisimet

7.5.1 Kehävalvonta

7.5.2 Kuorivalvonta

7.5.3 Tilavalvonta

7.5.4 Kohdevalvonta

7.5.5 Ryöstöilmaisu ja sabotaasivalvonta

7.6    Hälytykset ja ilmoituksensiirto

7.6.1 Paikallishälytykset

7.6.2 Ilmoituksensiirto

7.7    Kaapelointi ja asennus

7.7.1 Järjestelmän rakenteen vaikutus kaapelointiin

7.7.2 Kaapelityypit ja kaapelointi

7.8    Käyttöönotto ja koulutus

8   TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN INTEGROINTI

8.1    Esimerkki turvallisuusjärjestelmien integroinnista

8.2    Graafinen käyttöliittymä

9   TIETOTURVA

10 YLLÄPITO, HUOLTO JA TASON SÄILYTYS

10.1  Kulunvalvontajärjestelmä

10.2  Murtoilmaisujärjestelmä

11 PROJEKTIN- JA TYÖMAANHOITO

11.1  Toteutusprosessi

11.2  Dokumentointi

11.3  Järjestelmän luovutus

12 KULUNVALVONTA- JA MURTOILMAISUJÄRJESTELMIIN LIITTYVIÄ PIIRROSMERKKEJÄ

13 KULUNVALVONTA- JA MURTOILMAISUJÄRJESTELMIIN LIITTYVÄÄ SANASTOA

64,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
48,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 124 sivua.
5., uudistettu painos.
Julkaistu kesäkuussa 2016.
ISBN 978-952-231-178-8

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA