SFS-käsikirja 601:2018:sv Högspänningselintallationer och luftledningar


Tuotenumero: 411641

Högspänningselinstallationer   och luftledningar

Denna SFS-handbok 601:2018:sv Högspänningselinstallationer och luftledningar innehåller all text i standarden SFS 6001 Högspänningselinstallationer.

Handboken innehåller dessutom grundkraven för luftledningar i standerna SFS-EN 50341-1.  Luftledningar för över 1 kV växelspänning. Del 1: Allmänna krav. Gemensamma bestämmelser och SFS-EN 50341-2-7. Luftledningar för över 1 kV växelspänning. Del 2-7: Finlands nationella normativa bestämmelser.

lnnehållet i standarderna som berör luftledningar i denna handbok har reducerats så, att de viktigaste sakerna angående elektriska dimensione­ringen och grundkraven för mekaniska dimensioneringen har medtagits. Eftersom standarder som berör luftledningar kompletterar och ändrar var­andra, är de krav som endast gäller i Finland införda (märkta) med blå text i denna publikation.

Eftersom innehållet i luftledningsstandarderna i handboken är reducerat, kan den inte användas vid konstruktion av luftledningar. I dessa fall bör man följa den egenliga standarden.

 

Julkaisija: SFS Suomen Standardit ry
181,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
181,00 € (+ alv 10%) normaalihinta

Sivuja 256

Julkaisupäivä 27.11.2018

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA