Pienjännitesähkölaitteiston mitoitus


Tuotenumero: 411171

Sähköasennus täytyy suunnitella ja mitoittaa siten, että suunnitelmien mukainen toteutus on turvallinen, vastaa käytön tarpeita ja on kokonaistaloudellinen. Mitoitukseen vaikuttavat vaaditun tehonsiirtokyvyn lisäksi suojausta koskevat vaatimukset, liittymiskohdan oikosulkuvirrat ja muun muassa ympäristöolosuhteet. Johdon suojauksessa tärkeintä on ylivirtasuojaus ja vikasuojaus. Keskuksen mitoituksessa tulee ottaa huomioon erityisesti lämpenemä ja oikosulkukestoisuus. Suojalaitteita valittaessa tulee varmistaa, että kaikki erilaiset suojausvaatimukset toteutuvat.

Kirja perustuu suurelta osin Johdon mitoitus ja suojaus -kirjaan, mutta soveltamisalaa on laajennettu keskusten mitoitusta koskevilla asioilla. Lisäksi julkaisussa on otettu huomioon pienjännitesähkö-asennusstandardissa vuonna 2012 tapahtuneet muutokset.

Kirjaan on kerätty olennaisimmat tiedot, joita tarvitaan pienjännitesähköasennusten mitoituksessa sekä kaapeleiden ja suojalaitteiden valinnassa.

42,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
31,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti käsikirjaksi sähköasennuksia suunnitteleville ja toteuttaville alan ammattilaisille, mutta se soveltuu hyvin myös alan opiskelijoiden hakuteokseksi. 

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti käsikirjaksi sähköasennuksia suunnitteleville ja toteuttaville alan ammattilaisille, mutta se soveltuu hyvin myös alan opiskelijoiden hakuteokseksi. 

1       JOHDON MITOITUS JA SUOJAUS

2       MITOITUSARVOJEN SELVITTÄMINEN

2.1    Asuinrakennuksen  huipputehon Phmax arviointi

         2.1.1   Erityyppiset huoneiston huipputehon Phmax

                    laskentatapaukset

         2.1.2   Rakennuksen huipputehon Pmax laskenta yhden

                    huoneiston huipputehon Phmax ja

                    tasauskertoimen C(Nh) avulla

2.2    Tehontarpeen arviointi muissa rakennuksissa 

         järjestelmittäin/laiteryhmittäin

         2.2.1   Ilmanvaihdon sähkötehon tarve, Pilmanvaihto

         2.2.2   Valaistuksen sähkötehon tarve, Pvalaistus

         2.2.3   Muiden LVI-laitteiden sähkötehon tarve,

                    Pmuut LVI-laitteet

         2.2.4   Kojeiden ja laitteiden sähkötehon tarve,

                    Pkoje ja laitteet

         2.2.5   Sähkölämmitysten sähkötehon tarve,

                    Psähkölämmitykset 

         2.2.5   Muiden sähkölaitteiden sähkötehon tarve, Pmuut

2.3    Loistehon vaikutukset mitoitukseen

3       YLIKUORMITUSSUOJAUS

3.1    Ylikuormitussuojauksen perusteet

3.2    Ylikuormitussuojaus johdonsuojakatkaisijoilla

         3.2.1   Johdonsuojakatkaisijoiden ominaisuuksia

3.3    Ylikuormitussuojaus sulakkeilla

         3.3.1   Sulakkeiden toimintaominaisuudet

3.4    Kompakti- ja ilmakatkaisijat

         3.4.1   Standardit

         3.4.2   Määritelmät

         3.4.3   Katkaisukyvyt ja muut mitoitusarvot

         3.4.4   Suojareleet

         3.4.5   Katkaisijan valinta

3.5    Moottorinsuojakytkimet (-katkaisijat)

3.6    Ylikuormitussuojien pois jättäminen

3.7    Rinnankytkettyjen johtimien ylikuormitussuojaus

4       JOHDON KUORMITETTAVUUS

4.1    Johdon kuormitettavuuden perusteet

4.2    Johtojen kuormitettavuustaulukot

4.3    Korjauskertoimet

4.4    Esimerkkejä johdon mitoituksesta

4.5    Nollajohtimen mitoitus

4.6    Kaapelien rinnankytkentä

4.7    Asennusolosuhteiden muutokset asennusreitin varrella

5       OIKOSULKUSUOJAUS

5.1    Suojauksen perusteet

5.2    Oikosulun aiheuttaman johtimien lämpörasituksen

         tarkistaminen

5.3    Sulakkeiden ominaisuuksia

         5.3.1   Katkaisualue ja käyttöluokka

         5.3.2   Sulakkeiden nimellisarvot ja ominaisuudet

         5.3.3   Sulakkeiden virranrajoitus

5.4    Johdonsuojakatkaisijat oikosulkusuojina

5.5    Oikosulkuvirtojen määrittäminen

5.6    Rinnankytkettyjen johtimien oikosulkusuojaus

5.7    Liittymisjohdon suojaus

6       SYÖTÖN NOPEAN POISKYTKENNÄN EHTOJEN

         TOTEUTUMINEN

6.1    Suojajohtimien poikkipinnat

6.2    Syötön nopea poiskytkentä

7       SELEKTIIVISYYS

7.1    Aikaselektiivisyys

7.2    Virtaselektiivisyys

7.3    Esimerkkejä selektiivisyyden tarkistamisesta

8       JÄNNITTEEN ALENEMA

8.1    Jännitteenalema jakeluverkossa

8.2    Jännitteenalenema rakennuksen sähköverkossa

9       JAKOKESKUSTEN MITOITUS

9.1    Jakokeskusten lämpeneminen

9.2    Jakokeskusten oikosulkusuojaus ja oikosulunkestävyys

10     ESIMERKKEJÄ JOHDON MITOITUKSESTA

10.1  Toimistorakennus

10.2  Liittymän tehon määrittäminen

10.3  Johdon kuormitettavuus

10.4  Moottorin syötön mitoitus

10.5    Sähköverkon mitoittaminen FEBDOK-ohjelmalla

42,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
31,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä

Koko B5, 145 sivua
Julkaistu syyskuussa 2015

ISBN 978-952-231-170-2

 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA