Verkottuneen talotekniikan tietoturva, ST-ohjeisto 22


Tuotenumero: 412228

Verkkopohjaiset sähköisen talotekniikan palvelut ovat nykyaikaa. Myös etäkäyttö ja -valvonta yleistyvät.

Tietoturvallisuusvaatimusten huomioiminen on tärkeää jo rakentamis- tai peruskorjaushankkeen määrittelyvaiheessa, jotta voidaan varmistua riittävästä käytettävyydestä ja saatavuudesta ja jotta voidaan hahmottaa mahdollisten tuottajien toimituskyvyn vastaavuus vaatimuksiin.

Tämän ST-ohjeiston tarkoituksena on kiinnittää huomio verkottuneen talotekniikan tietoturvallisuuteen erityisesti AV-, turvallisuus- ja rakennusautomaatiojärjestelmissä. Ohjeistus toimii perustana sovittaessa menettelyjä tietoturvallisuuden perustason saavuttamiseksi aiheuttamatta merkittäviä lisäkuluja.

28,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
21,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Alan toimijoille ja valmistajille vakioitu toimintamalli antaa kilpailuetua, kun voidaan tarjota selkeää kokonaisuutta. Tilaajille tämä antaa välineen asettaa hankkeelle tietoturvallisuusvaatimuksia ja vertailla tarjouksia tasapuolisesti sekä huomioida jatkuvuuteen liittyviä näkökohtia ylläpitovaiheessa.

1 Johdanto

2 Käsitteitä

3 Tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyvät säädökset, standardit ja ohjeet

            3.1 Tietoturvan hallinnointi Suomessa

4 Palveluliiketoiminnan kehittyminen

            4.1 Rakennusautomaatioalan palveluliiketoiminta

            4.2 Audiovisuaalisen viestintäalan palveluliiketoiminta

            4.3 Turvallisuusalan palveluliiketoiminta

            4.4 Palvelujen yhdentyminen

5 Tietoturvan periaatteet verkottuneen talotekniikan järjestelmissä

            5.1 Tietojärjestelmien ja verkottuneiden talotekniikkajärjestelmien ominaispiirteitä

            5.2 Tietoturvauhat ja -haitat

            5.3 Tietoturvan hallinnan periaatteet

            5.4 Tietosuojan hallinta

            5.5 Sitoutuminen tietoturvaan ja tietoturvan kehittäminen

            5.6 Riskien hallinta

            5.6.1 Riskien arvottaminen ja riskikartoitus

5.7      Sopimukset

5.7.1   Sopimusten hallinta

5.7.2   Yleiset sopimusmallit ja niiden erityispiirteet

5.7.3   Sopimusriskien hallinta

5.8      Tietoturvatason todentaminen

5.9      Tietoturvatason arviointi

5.10    Tietoturvan mittaaminen ja testaus

5.10.1                Ohjelmisto- ja tietoliikennejärjestelmien ja -tuotteiden tietoturvan testaus

5.10.2                Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden sertifioinnit

6          Tietoturvan hallinta verkottuneen talotekniikan järjestelmissä

6.1      Toimiminen monitoimittajaympäristössä

6.2      Eri-ikäiset järjestelmät ja käyttöjärjestelmien elinkaari

6.3      Vaatimukset toimittajille

6.4      Vaatimukset asiakkaille

6.5      Tietoturvavaatimusten tasapainotus

6.6      Käyttäjien tunnistaminen

6.7      Sanomien ja komentojen hallinta

6.8      Poikkeamien hallinta

6.9      Jatkuvuussuunnittelu

6.10    Toipumis- ja palautussuunnittelu

6.11    Ratkaisujen vakiointi

6.12    Muutosten arviointi ja testaus

6.13    Liikenteen seuranta

6.14    Verkkoyhteydet

6.14.1                Langattomat tekniikat

6.15 Uudet ratkaisut ja tekniikat

6.15.1                Pilvipalvelut

6.15.2                Ulkoisten järjestelmien käyttö ohjauksessa

6.15.3                IPv6 ja internetin kehitys

7          Verkottuneen talotekniikan tietoturvan muistilistat

7.1      Yleinen muistilista

7.2      Hallinnollinen muistilista

7.3      Teknisen tietoturvan muistilista

7.4      Tilaturvallisuuden muistilista

7.5      Itsearviointi

8          Ehdotuksia verkottuneen talotekniikan tietoturvaa edistäviksi jatkotoimenpiteiksi

9          Esimerkki vastuunjakotaulukosta

10       Esimerkki taloyhtiön tietoturvasta

10.1    Esimerkki taloyhtiön tietoturvatavoitteista

10.2    Esimerkki taloyhtiön tietoturvatoimintamallista

11       Kirjallisuutta ja viitteitä

12       Organisaatioita

28,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
21,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko: A4, 32 s.
ISBN 978-952-231-163-4
Ilmestynyt 
2015

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA