Yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien testaukset ja tarkastukset. Asentajasarja


Tuotenumero: 411167

Oppaan sisältö perustuu voimassa oleviin standardeihin ja määräyksiin ja siinä on huomioitu myös hyväksi havaitut käytännön kautta syntyneet työmenetelmät.

 
Kirja on osa laajempaa asentajakirjasarjakokonaisuutta, jonka perusajatuksena on antaa käytännöläheistä selkeälinjaista tietoa sähkö- ja tietoliikennekaapelointien asennusmenetelmistä sekä käyttöönottotestauksista.
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Opas keskittyy kiinteistöiden yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien hyväksymistestauksiisn ja -tarkastuksiin. Oppaassa käydään läpi yleiskaapeloinnin parikaapelointien ja optisten kaapelointien sekä antennijärjestelmien koaksiaalikaapelointintie testaus ja tarkastusmenetelmät kaikkine työvaiheineen ja vaadittavine testauksineen. Lähestymiskulma asioihin on tehty mahdollisimman käytännönläheiseksi.

 
Ohjeistavien kuvasarjojen avulla on saatu aikaan havainnollisia ja helposti ymmärrettäviä ohjekokonaisuuksia testaus- ja tarkastustyön kannalta oleellisista vaiheista. Tekstiosuudet on puolestaan pyritty pitämään lyhyinä ja suoraviivaisina, jotta opas palvelisi lukijaa myös niissä tilanteissa, joissa ei ole mahdollisuutta alkaa käyttää aikaa asioiden syvälliseen ja kokonaisvaltaiseen tarkastelemiseen, vaan riittää, että saadaan nopeasti tieto jonkin yksittäisen työvaiheen oikeaoppisesta suorittamisesta.

Opas soveltuu erityisesti asennus-, testaus- ja tarkastustyötä suorittaville toimitsijoille. Lisäksi opas soveltuu hyvin opetusmateriaaliksi oppilaitoksiin sekä tukimateriaaliksi kiinteistöiden tietoliikennekomponentteja suunnitteleville henkilöille ja yrityksille. 

Sisältö
1 Testausten ja tarkastusten tarkoitus................................................................................7
1.1 Asennetun kaapeloinnin hyväksyminen...........................................................7
1.2 Käytön ja ylläpidon testaukset ja tarkastukset.............................................8
1.3 Vian selvittäminen......................................................................................................8
1.4 Käsitteitä: testaus, mittaus ja kalibrointi............................................................9
2 Parikaapeloinnin testaukset............................................................................................... 10
2.1 Testauslaitteet – Millä testataan?...................................................................... 10
2.1.1 Testereiden vaatimukset eli tasot.................................................................... 11
2.1.2 Mittapäät...................................................................................................................... 12
2.1.3 Ohjeita parikaapeloinnin kenttätesterin valintaan................................... 13
2.1.4 Kalibrointi, ohjelmistot ja huolto...................................................................... 14
2.2 Testausrajapinnat ja testauskokoonpanot
– Mistä testataan? ................................................................................................................ 15
2.2.1 Siirtotien testauskokoonpanot.......................................................................... 16
2.2.2 Kanavan testauskokoonpano.............................................................................. 19
2.2.3 Siirtoteiden tai kanavien vierasylikuulumisen
testauskokoonpanot............................................................................................... 20
2.3 Testattavat ominaisuudet – Mitä testataan?............................................... 21
2.3.1 Vierasylikuulumisen testauksen tarve ja laajuus........................... 22
2.4 Hyväksymistestaukset ja -tarkastukset.......................................................... 23
2.4.1 Testaus kenttätesterillä.............................................................................. 23
2.4.2 Kaapeloinnin kokoonpanon, dokumentoinnin ja
merkintöjen tarkastus................................................................................ 23
2.4.3 Asennuksen laadun aistinvarainen tarkastus.................................. 24
2.5 Hyvät testauskäytännöt......................................................................................... 24
2.5.1 Kaapelin nopeuskerroin NVP................................................................ 26
2.5.2 Johtimien kytkentäjärjestys ja suojaus................................................ 28
2.5.3 Testausspesifikaatio..................................................................................... 28
2.6 Tulokset – mitä vaaditaan?.................................................................................. 30
2.6.1 Raja-arvot eli hyväksymis-/hylkäysrajat.............................................. 30
2.6.2 Tulosten tulkinta, rajatulokset ja hylkäävät tulokset.................... 30
2.6.3 Onko pituus hylkäysperuste?................................................................. 34
2.6.4 Testaustulosten raportointi ja dokumentointi.............................. 34
2.7 Käytön ja ylläpidon testaukset........................................................................... 34
2.7.1 Tietoja parikaapeloinnin tukemista sovelluksista.......................... 35
2.8 Vianhaun testaukset................................................................................................ 37
yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien testaukset ja tarkastukset 5
2.9 Puhelinsisäjohtoverkon DSL-testaukset........................................................ 39
2.9.1 DSL-testauksen vaihtoehdot: ADSL2+ tai VDSL2...................... 39
2.9.2 Näytteenottotaso........................................................................................ 39
2.9.3 Testausjärjestelmän periaate.................................................................. 40
2.9.4 Tarvittavat kytkennät.............................................................................................. 42
2.9.5 Testattava ominaisuudet........................................................................... 43
2.9.6 Kytkentöjen palauttaminen ennalleen.............................................. 44
2.9.7 Tulosten raportointi................................................................................... 44
3 Optisen kaapeloinnin testaukset.................................................................................... 45
3.1 Testauslaitteet – Millä testataan?...................................................................... 45
3.1.1 Optinen tehomittapari.............................................................................. 45
3.1.2 Testauskaapelit.............................................................................................. 49
3.1.3 Valotehon syöttö monimuotokuituun............................................... 50
3.1.4 Valokaapelitutka............................................................................................ 52
3.1.5 Näkyvän valon laser................................................................................... 55
3.1.6 Liittimien ja adaptereiden tarkastus- ja
puhdistusvälineet.......................................................................................... 56
3.1.7 Testauslaitteiden kalibrointi ja ylläpito............................................... 61
3.2 Testausrajapinnat ja testauskokoonpanot
– Mistä testataan?.................................................................................................... 61
3.2.1 Pysyvän siirtotien testauskokoonpano.............................................. 62
3.2.2 Kanavan testauskokoonpano.................................................................. 63
3.3 Testattavat ominaisuudet – Mitä testataan?............................................... 65
3.4 Hyväksymistestaukset ja -tarkastukset.......................................................... 65
3.4.1 Testaus ............................................................................................................. 66
3.4.2 Kaapeloinnin kokoonpanon, dokumentoinnin ja
merkintöjen tarkastus............................................................................................ 66
3.4.3 Asennuksen laadun aistinvarainen tarkastus.................................. 67
3.5 Hyvät testauskäytännöt......................................................................................... 67
3.5.1 Vaimennuksen mittaaminen tehomittaparilla................................. 67
3.6 Tulokset – mitä vaaditaan?.................................................................................. 75
3.6.1 Pysyvien siirtoteiden enimmäisvaimennukset................................ 75
3.6.2 Kanavien enimmäisvaimennukset – OF-luokat............................. 78
3.6.3 Hylkäävät tulokset................................................................................................... 79
3.6.4 Testaustulosten raportointi ja dokumentointi.............................. 80
3.7 Liittimien puhtauden ja kunnon tarkastus................................................... 80
3.7.1 Liitinpään tarkastusperiaatteet sekä hyväksymis- ja
hylkäysperusteet........................................................................................... 81
3.8 Ylläpidon testaukset............................................................................................... 83
3.8.1 Tietoja optisen kaapeloinnin tukemista sovelluksista................ 84
3.9 Vianhakun testaukset............................................................................................. 88
6 yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien testaukset ja tarkastukset
4 Antennijärjestelmien käyttöönottomittaukset......................................................... 90
4.1 Mitattavat suureet................................................................................................... 90
4.1.1 Mittauslaitteet.............................................................................................. 90
4.1.2 Mittausohje: Passiivisen jakoverkon vaimennus............................. 91
4.1.3 Mittausohje: Signaalien tason mittaaminen
vahvistimen tulosta ja lähdöstä ........................................................... 92
4.1.4 Mittausohje: Antennisignaalin laadun (MER) mittaaminen...... 95
4.1.5 Mittaustulosten dokumentointi............................................................. 97
4.2 Kunnossapitomittaukset........................................................................................ 97
4.2.1 Kohinan mittaaminen................................................................................. 97
4.2.2 Kaapelitutkan käyttö................................................................................... 98
32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Kirjan koko on A5, 100 sivua.
Kirja on ilmestynyt kesäkuussa 2014.
ISBN 978-952-231-105-4

Samankaltaiset tuotteet


Sähköpiirrosmerkit. Asentajasarja


Tuotenumero: 411313

Kirjan merkkivalikoimaan on otettu vain eniten käytetyt piirrosmerkit. Kirjassa on esitetty rinnakkain sekä kansallinen piirrosmerkki että kansainvälinen piirrosmerkki. Kattavamman katsauksen piirrosmerkkeihin...


38,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA