Palkanlaskentakysymyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta sovellettaessa


Tuotenumero: 421415

Koulutuksessa käydään läpi Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n mukainen palkkaus ja sen rakenne erityispiirteineen. Ohjelmassa käsitellään lisäksi mm. säännöllisen työajan järjestäminen, enimmäistyöaika, työaikaperusteiset korvaukset, vuosilomajärjestelmä, työajan lyhennysjärjestelmä, TES 9 §:n korvauskeskituntiansio sekä TES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset. Kurssi totetutetaan lähikoulutuksena ja Teamsin välityksellä.

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja: Roger Lehtoselta, roger.lehtonen@stul.fi p.041 453 4064

 

230,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
155,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimiehet

Ohjelma 21.11.2023


8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.10 Tilaisuuden avaus
9.15 Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä

 • palkkalajit
 • lisät
 • palkanlaskentaa ja palkanmaksua koskevat määräykset
 • lopputilin maksu
 • odotusajan palkka, työsopimuslaki 2 luku 14 §
 • lopputilin oikaiseminen urakkatyön selvittämisen jälkeen
 • tuntikortti ja palkkaerittely

10.15 Säännöllisen työajan järjestäminen ja työaikaperusteiset korvaukset

 • päivätyö, ilta- ja yötyö, vuorotyö
 • varallaolo
 • odottamaton ja hälytysluontoinen työ
 • paikalliseen sopimiseen perustuva työaika
 • liukuva työaika
 • työajan enimmäismäärä
 • ylityökorvaukset
 • sunnuntaityö ja sunnuntaityökorvaus
 • vuorokautinen ja viikoittainen lepoaika työaikalain mukaan
 • viikkolepo ja viikkolepokorvaus
 • arkipyhät ja arkipyhäkorvaus
 • työaika-asiakirjat työehtosopimuksen ja työaikalain mukaan
 • työaikapankki

12.00  Lounas
12.45 Vuosilomajärjestelmä

 • vuosiloman kertyminen
 • oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon ajalta
 • vuosilomapalkan määräytyminen, vuosilomakeskituntiansion laskenta
 • vuosiloman antaminen ja jakaminen
 • vuosiloman siirtäminen, työntekijän sairaus
 • lomaraha, määrä ja maksamisen edellytykset
 •  korotettu lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 • vuosilomakorvaus työsuhteen päättyessä

14.00 Työajan lyhennysjärjestelmä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaan

 • kertyminen
 • työajan lyhennyksen antaminen pidettäväksi
 • korvaus työsuhteen päättyessä

14.15 Kahvi
14.30 Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 §:n mukainen keskituntiansio

 • muodostaminen
 • korottaminen lomanmääräytymisvuoden aikana
 • soveltamistilanteet

15.00 Sairausajan palkka

 • työkyvyttömyys
 • maksuedellytykset
 • saman sairauden uusiutuminen

          Raskaus- eritysraskaus ja vanhempainvapaa

 • palkkaedut
 • vuosiloma ja työajan lyhennys

15.45. Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset

 • ateriakorvaus
 • ruokaraha
 • päiväraha
 • matka-ajan palkka
 • auton kuljettamisen lukeminen työajaksi
 • matkakulujen korvaus
 • työntekijän oman auton käyttö
 • työnantajan järjestämä kuljetus
 • kimppakyyti
 • tuntikortti ja matkalasku

16.30 Tilaisuus päättyy

Kouluttajat Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimiehet

230,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
155,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia sekä STTA:n jäseniä.

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
 
HUOM. Hinnat vuodelle 2024 tulee päivittymään!
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja: Roger Lehtoselta, roger.lehtonen@stul.fi
 
Kurssi totetutetaan lähikoulutuksena ja Teamsin välityksellä.
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta
 

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,5 (asteikko 1–4) 


Kurssipalautteita:

"Vanhan kertausta (mikä on hväksi) ja uutta tietoa riittävästi, hyvä kurssi" Hyöty: "Sairausajan palkka" 11/2021
"Hyödyllinen" Hyöty: "Pääosin käsiteltävät aiheet olivat entuudestaan tuttuja, mutta jokaisessa osiossa oli jotain uutta tai tarkentavaa" 11/2021
"Todella hyvä kurssi" 11/2021
"Kurssi oli erittäin tärkeä ja hyödyllinen. Voin suositella muillekin" Hyöty: "Kaikki täsmätietoa" 11/2020
"Etänä toteutettu koulutus sujui ihan hyvin, joskin ei luollisestikaan ihan pysty vastaamaan lähikoulutusta" Hyöty: "Kaikki oli hyödyllistä. Eritoten työaikaa olevan uudet lain tulkinnat" 11/2020
"Kiitettävä" Hyöty: "Joka osiossa jotain hyödyllistä ja uutta" 11/2019
"Hyvä kurssi" Hyöty: "Kaikki oli hyvää tietoa" 11/2019
"Todella hyvä" Hyöty: "Kuljettajalisä" 11/2019
"Ihan hyvä" Hyöty: "Vuosilomaa täydentävät lisäpäivät" 11/2019

 


Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA