Kirjat


D1-2012 Handbok om byggnaders elinstallationer


Tuotenumero: 411159

Denna D1-2012 handbok grundar sig på Elinspektionscentralens publikation D1-95 "Handbok om byggnaders elinstallationer", som för första gången utgavs år 1995. Ändamålet med boken är att först och främst...


88,00 €


Listaan

D1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista


Tuotenumero: 411156

Tämä käsikirja D1-2012 pohjautuu Sähkötarkastuskeskuksen ensimmäisen kerran vuonna 1995 julkaisemaan kirjaan D1-95 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista. Kirjan ensisijaisena tarkoituksena on antaa lisäohjeita...


88,00 €


Listaan

SFS 6002 i praktiken


Tuotenumero: 411220

Utgåva 3 av standarden SFS 6002, Säkerheten vid elarbeten, publicerades i april 2015. Föregående utgåva var ända från år 2005. Bakgrunden till förnyandet är förnyandet av den europeiska förebildstandarden...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 in practice


Tuotenumero: 411221

The renewed 3:rd edition of The Electrical Safety Standard SFS 6002 was published in April 2015. The book “SFS 6002 in practice” (4:th ed.) is also renewed in accordance with the new standard. In the process...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä


Tuotenumero: 411219

Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan läpi ja uudistettiin monelta osin. Tavoitteena oli saada aikaan vielä edeltäjiänsäkin selkeämpi...


32,00 €


Listaan

SFS 604-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet


Tuotenumero: 411627

SFS-käsikirja 604-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet käsittelee räjähdysvaarallisten tilojen yleisiä vaatimuksia ja erilaisia laiterakenteita. Vaikka...


142,00 €


Listaan

SFS-handbok 600-1:sv. Elinstallationer. Del 1: SFS 6000 Lågspänningselinstallationer


Tuotenumero: 411634

SFS Handbok 600-1 innehåller texter till samtliga 39 standarder i standardserien SFS 6000, som berör lågspänningsinstallationer. Standardserien SFS 6000 berör elinstallationer med högst 1000 V nominell...


192,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 600-1 Sähköasennukset


Tuotenumero: 411629

Sähköasennukset. Osa 1: SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset  SFS-käsikirja 600-1 sisältää pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 kaikkien 39 standardin tekstit. Standardisarja...


192,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 600-2 Säädökset, sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset


Tuotenumero: 411630

Sähköasennukset. Osa 2: Sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liittyvät standardit


156,00 €


Listaan

SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo