Standardit ja SFS käsikirjat


SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus


Tuotenumero: 411636

Uusi 6002 - standardi on julkaistu. Kaikkien sähköalan ammattilaisten tulee tuntea standardin sisältö. Standardi sisältää vaatimukset sähkölaitteistoissa ja niiden lähellä tehtävän työn turvallisuudelle....


89,00 €


Listaan

SFS 601:sv Högspänningselinstallationer och luftledningar


Tuotenumero: 411641

Högspänningselinstallationer   och luftledningar Denna SFS-handbok 601 Högspänningselinstallationer och luftledningar innehåller all text i standarden SFS 600 1 Högspänningselinstallationer. Handboken...


150,00 €


Listaan

SFS-handbok 600-1:sv. Elinstallationer. Del 1: SFS 6000 Lågspänningselinstallationer


Tuotenumero: 411634

SFS Handbok 600-1 innehåller texter till samtliga 39 standarder i standardserien SFS 6000, som berör lågspänningsinstallationer. Standardserien SFS 6000 berör elinstallationer med högst 1000 V nominell...


202,00 €


Listaan

SFS-Käsikirja 600-1-1:2017 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1


Tuotenumero: 411642

Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-1: Yleisvaatimukset (SFS 6000 osat 1-6) SFS käsikirja 600-1-1 sisältää pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 yleisvaatimuksia sisältävät osat 1-6...


145,00 €


Listaan

SFS-Käsikirja 600-1-2:2017 Pienjännitesähköasennukset. Osa 1-2


Tuotenumero: 411643

Pienjännitesähköasennukset Osa 1-2: Erikoistilojen ja täydentävät vaatimukset (SFS 6000 osat 7-8) SFS käsikirja 600-1-2 sisältää pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 erikoistilojen...


85,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot


Tuotenumero: 411639

Tämä SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot sisältää standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset tekstin kokonaisuudessaan. Käsikirja sisältää lisäksi perusvaatimukset ilmajohtoja...


150,00 €


Listaan

SFS-Käsikirja 604-2 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastukset ja huolto


Tuotenumero: 411644

SFS-käsikirjasta 604-2 Räjähdysvaaralliset tilat: Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto. Myös kaasuräjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitusta käsittelevästä standardista SFS-EN 60079-10-1 on julkaistu...


135,00 €


Listaan

SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo