Standardit ja SFS käsikirjat


SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus


Tuotenumero: 411636

Uusi 6002 - standardi on julkaistu. Kaikkien sähköalan ammattilaisten tulee tuntea standardin sisältö. Standardi sisältää vaatimukset sähkölaitteistoissa ja niiden lähellä tehtävän työn turvallisuudelle....


84,80 €


Listaan

SFS 601:sv Högspänningselinstallationer och luftledningar


Tuotenumero: 411641

Högspänningselinstallationer   och luftledningar Denna SFS-handbok 601 Högspänningselinstallationer och luftledningar innehåller all text i standarden SFS 600 1 Högspänningselinstallationer. Handboken...


143,00 €


Listaan

SFS 604-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet


Tuotenumero: 411627

SFS-käsikirja 604-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet käsittelee räjähdysvaarallisten tilojen yleisiä vaatimuksia ja erilaisia laiterakenteita. Vaikka...


142,00 €


Listaan

SFS-handbok 600-1:sv. Elinstallationer. Del 1: SFS 6000 Lågspänningselinstallationer


Tuotenumero: 411634

SFS Handbok 600-1 innehåller texter till samtliga 39 standarder i standardserien SFS 6000, som berör lågspänningsinstallationer. Standardserien SFS 6000 berör elinstallationer med högst 1000 V nominell...


192,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 600-1 Sähköasennukset


Tuotenumero: 411629

Sähköasennukset. Osa 1: SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset  SFS-käsikirja 600-1 sisältää pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 kaikkien 39 standardin tekstit. Standardisarja...


192,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 600-2 Säädökset, sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset


Tuotenumero: 411630

Sähköasennukset. Osa 2: Sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liittyvät standardit


156,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot


Tuotenumero: 411639

Tämä SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot sisältää standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset tekstin kokonaisuudessaan. Käsikirja sisältää lisäksi perusvaatimukset ilmajohtoja...


143,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset


Tuotenumero: 411640

SFS-käsikirja 640 on opas hyvästä suomalaisesta sähkökeskuksesta   Suomessa on pitkät perinteet hyvien sähkökeskusten rakentamisesta. Kaikkia näitä asioita ei ole saatu mukaan keskuksia koskeviin standardeihin,...


205,00 €


Listaan

SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo