Kirjat


1-20 kV suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto


Tuotenumero: 411162

Pienjännitelaitteistoille laadittuja käyttöönottotarkastusohjeistoja on ollut saatavilla jo pitkään, ja alan käytännöt niiden osalta ovat vakiintuneet. Suurjännitepuolella käyttöönottomenettelyt ja -tarkastukset...


22,00 €


Listaan

240 Kysymystä ja vastausta sähköasennusstandardin soveltamisesta


Tuotenumero: 411174

Julkaisuun on koottu 240 sähköasennusstandardien soveltamiseen liittyvää kysymystä ja vastausta. Kysymykset on koottu siltä ajalta, kun Suomessa on ollut käytössä kansainvälisiin esikuviin perustuvat asennusstandardit....


42,00 €


Listaan

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12


Tuotenumero: 412136

Antenniverkkoja käytetään asuin- ja toimitilakiinteistöissä tv-palvelujen jakeluun. Antenniverkko varustetaan antenneilla ja vahvistimella, jolloin tv-palveluja voidaan välittää maanpäällisestä jakeluverkosta...


68,00 €


Listaan

Asentajasarja: Jakokeskusopas


Tuotenumero: 411315

Kirja sisältää perustietoa jakokeskuksista sekä asennustyötä ja käyttöönottoa koskevia ohjeita. Koska sähköurakoitsijakin voi toimia keskuksen valmistajana noudattamalla alkuperäisen valmistajan kokoonpano-ohjeita,...


32,00 €


Listaan

Asentajasarja: Maadoitusopas


Tuotenumero: 411318

Oppaassa käydään läpi maadoitusten perusteet, maadoituselektrodirakenteet, rakennusten maadoitus- ja potentiaalintasausten toteutukset, suurjännitelaitteistojen maadoitukset, erikoistilojen maadoitukset...


32,00 €


Listaan

Asentajasarja: Sähköasennusopas


Tuotenumero: 411166

Sähköasennusopas julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Nyt kyseessä oleva oppaan 9. painos on kooltaan aiempia suurempi. Suuremmalla koolla on haluttu parantaa oppaan luettavuutta. Painosta usittaessa...


43,00 €


Listaan

Asentajasarja: Sähköpiirrosmerkit


Tuotenumero: 411313

Kirjan merkkivalikoimaan on otettu vain eniten käytetyt piirrosmerkit. Kirjassa on esitetty rinnakkain sekä kansallinen piirrosmerkki että kansainvälinen piirrosmerkki. Kattavamman katsauksen piirrosmerkkeihin...


38,00 €


Listaan

Asentajasarja: Yhteisantennijärjestelmät


Tuotenumero: 411317

Opas keskittyy kiinteistön yhteisantennijärjestelmän ja -verkon asennukseen ja käyttöönottoon. Lähemmin on tarkasteltu koaksiaalikaapelointiin perustuvaa antennijärjestelmää ja mm. antennien asennusta....


32,00 €


Listaan

Asentajasarja: Yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien testaukset ja tarkastukset


Tuotenumero: 411167

Oppaan sisältö perustuu voimassa oleviin standardeihin ja määräyksiin ja siinä on huomioitu myös hyväksi havaitut käytännön kautta syntyneet työmenetelmät.Sisältö lyhyesti: 1. Asennustyön valmistelut...


32,00 €


Listaan

Asentajasarja: Yleiskaapelointijärjestelmät. Optisen kaapeloinnin asennus


Tuotenumero: 411316

Opas on tarkoitettu käytännön tietolähteeksi kiinteistöjen optisten kaapelointien ja niihin liittyvän muun passiivisen infrastruktuurin asennustyöhön. Oppaan sisältöä voidaan kiinteistöjen asennusten ohella...


32,00 €


Listaan

Asentajasarja: Yleiskaapelointijärjestelmät. Parikaapeloinnin asennus


Tuotenumero: 411314

Oppaan sisältö perustuu voimassa oleviin standardeihin ja määräyksiin ja siinä on huomioitu myös hyväksi havaitut käytännön kautta syntyneet työmenetelmät.Sisältö lyhyesti: 1. Asennustyön valmistelut ja...


32,00 €


Listaan

Asuntojen sähkö- ja telejärjestelmien muunneltavuus, ST-käsikirja 32


Tuotenumero: 412108

Menneinä vuosikymmeninä suunniteltiin erityisesti kerrostaloasunnot kestämään vain muutama vuosikymmen. Nykyisin tavoitellaan paljon pitempää rakennusten elinikää. Asuntoihin tulevat sähkö- ja telejärjestelmät...


21,00 €


Listaan

Automaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Opas standardin SFS-EN 15232 käyttöön, ST-ohjeisto 20


Tuotenumero: 412227

Euroopan koko energiankulutuksesta yli 40 % kuluu rakennuksissa ja tästä määrästä melkein 70 % kotitalouksissa. Energiankulutusta voitaisiin vähentää jopa viidennes energiatehokkuutta parantamalla ja tätä...


19,00 €


Listaan

D1-2012 Handbok om byggnaders elinstallationer


Tuotenumero: 411159

Denna D1-2012 handbok grundar sig på Elinspektionscentralens publikation D1-95 "Handbok om byggnaders elinstallationer", som för första gången utgavs år 1995. Ändamålet med boken är att först och främst...


88,00 €


Listaan

D1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista


Tuotenumero: 411156

Tämä käsikirja D1-2012 pohjautuu Sähkötarkastuskeskuksen ensimmäisen kerran vuonna 1995 julkaisemaan kirjaan D1-95 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista. Kirjan ensisijaisena tarkoituksena on antaa...


88,00 €


Listaan

EMC ja rakennusten sähkötekniikka, ST-käsikirja 37


Tuotenumero: 412111

Sähkötieto ry julkaisi ST-käsikirjan ”EMC ja rakennusten sähkötekniikka” edellisen laitoksen vuonna 1997. Tämän jälkeen on mm. uusi EMC-direktiivi saatettu voimaan Suomessa kansallisella lainsäädännöllä....


60,00 €


Listaan

Esimerkkipiirustukset, asuintalo, ST-esimerkit 5


Tuotenumero: 412301

Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortteina sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien piirustuksissa käytettävät standardin IEC 617 mukaiset merkit. Uudistettujen merkkien käyttö ei vielä tätä julkaisua kirjoitettaessa...


12,00 €


Listaan

Esimerkkipiirustukset, toimisto- ja liikerakennus, ST-esimerkit 4


Tuotenumero: 412302

Esimerkkipiirustussarja esittelee toimisto- ja liikerakennusten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Esimerkkipiirustussarja...


13,00 €


Listaan

Guide för reparation av elmateriel, ST-ohjeisto 17


Tuotenumero: 412223

När man tänker på elanvändarens trygghet, är det viktigt att vid preparation av elapparater iaktta de standarder och andra normpublikationer som gäller för elapparater och att den reparerade apparaten...


16,00 €


Listaan

Hankesuunnitteluesimerkki. Asuinkerrostalo, ST-esimerkit 10


Tuotenumero: 412408

Hankesuunnitteluohjeisto on tarkoitettu hankesuunnittelua suorittaville tahoille talonrakennushankkeen hankekehitysvaiheessa tehtävien suunnittelutavoitteiden määrittelyn sekä hankesuunnittelun tarveselvitysten...


28,00 €


Listaan

Hankesuunnitteluesimerkki. Toimitilakiinteistö. ST-esimerkit 11


Tuotenumero: 412409

Hankesuunnitteluohjeisto on tarkoitettu hankesuunnittelua suorittaville tahoille talonrakennushankkeen hankekehitysvaiheessa tehtävien suunnittelutavoitteiden määrittelyn sekä hankesuunnittelun tarveselvitysten...


28,00 €


Listaan

Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä, ST-esimerkit 6


Tuotenumero: 412303

Tässä ST-julkaisussa on esitetty kuusi erilaista esimerkkitapausta, joilla voidaan toteuttaa huonetilakohtainen sisäilmaston lämmitys- ja jäähdytyssäätö. Kirjasen esimerkit ovat tyypillisimpiä käytössä...


14,00 €


Listaan

Jännitetyöopas


Tuotenumero: 411172

Jännitetöiden tekeminen edellyttää aina sähkötöiden johtajan lupaa, työhön soveltuvaa jännitetyöohjetta, jännitetyön tekijöiden oikeaa asennetta, asianmukaisia työkaluja ja suojavälineitä sekä oikein toteutettua...


34,00 €


Listaan

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39


Tuotenumero: 412135

Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset ovat melko hajallaan, useissa eri määräyksissä, standardeissa ja ohjeissa. Lisäksi kaapeleiden paloturvallisuutta koskeva...


67,00 €


Listaan

Kameravalvontajärjestelmät, ST-käsikirja 13


Tuotenumero: 412126

Kameravalvontajärjestelmät-kirjan alkuosa sisältää tiedot aihepiiriin laeista sekä keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja standardeista. Kirjan pääosan muodostaa käytännön tietopaketti...


49,00 €


Listaan

Kameravalvontaopas


Tuotenumero: 411312

Kameravalvontaoppaan tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä ohjeistuksena kameravalvonnan kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Oppaan keskeisenä tavoitteena on parantaa kameravalvonnan laatua ja toimia...


21,00 €


Listaan

Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot, ST-ohjeisto 4


Tuotenumero: 412225

Kiinteistö- ja tilaturvallisuus on osa kiinteistössä toteutettavaa, ennaltaehkäisevää turvallisuustoimintaa, jolla pyritään minimoimaan riskejä ja uhkatilanteita. Perustana on rakenteellinen suojaus, jota...


25,00 €


Listaan

Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset


Tuotenumero: 411153

Nykymuotoinen käyttöönottotarkastus on ollut käytössä kymmenisen vuotta. Alun totuttelun jälkeen käyttöönottotarkastukset on saatu sovitettua arkipäivän asennustyön rutiineihin, mutta kehitettävää on vielä...


36,00 €


Listaan

Kiinteistöjen tiedonsiirtoväylät, Tietotekniset järjestelmät. ST-käsikirja 21


Tuotenumero: 412137

Väylätekniikoiden ja hajautettujen tiedonsiirtotekniikoiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina kiinteistöjen tietoteknisten järjestelmien toteutuksissa hyvin nopeasti. Kirjaan on koottu perustietoa ja...


72,00 €


Listaan

Kiinteistöjen valvomojärjestelmät, ST-käsikirja 22


Tuotenumero: 412124

Nykyisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin liittyy usein olennaisena osana valvomo. Valvomojärjestelmän tehokas ja oikea käyttö ovat rakennuksen energiatehokkuuden, toimivuuden ja ympäristöystävällisyyden...


60,00 €


Listaan

KNX-järjestelmän perusteet. Tietotekniset järjestelmät. ST-käsikirja 23


Tuotenumero: 412132

Tähän kirjaan on koottu keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Alkuosassa esitellään KNX-järjestelmän käyttösovellukset, tekninen toimivuus ja rakenne...


50,00 €


Listaan

Kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmät. ST-käsikirja 11


Tuotenumero: 412134

Turva-ala elää edelleen voimakasta muutoksen aikaa. Tekniikka kehittyy, tarpeet muuttuvat ja myös lainsäädäntö, standardointi sekä muu ohjeistus kokee muutoksia. Myös muuta viiteaineistoa päivitetään koko...


64,00 €


Listaan

Käytön johtajan tarkastuslistat, ST-ohjeisto 12


Tuotenumero: 412221

Tarkastuslistat on tarkoitettu käytön johtajalle apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden arviointiin. Listojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi...


24,00 €


Listaan

Maadoituskirja


Tuotenumero: 411169

Maadoituskirja käsittelee kokonaisuudessaan asuinrakennnusten, teollisuusrakennusten ja toimistorakennusten sähkö- ja tietoverkkojen maadoituksia sekä jakeluverkkojen maadoituksia.Sisältö:1. Maadoituksiin...


64,00 €


Listaan

Opas sähkölämmityksen valintaan


Tuotenumero: 411152

Sähkölämmitysopas esittelee nykyaikaisen sähkölämmityksen toteutusvaihtoehtoja ja antaa vinkkejä olemassa olevan lämmitysjärjestelmän parantamiseen. Oppaassa selvitetään myös peruskorjauksessa huomioitavat...


12,00 €


Listaan

Optiset liityntäverkot. Suunnittelu, asennus ja testaus, ST-ohjeisto 18


Tuotenumero: 412224

Optisten kaapelointien hyödyntäminen alkoi Suomessa jo 80-luvun alussa. Optista kaapelointitekniikkaa hyödynnettiin pitkään vain teleoperaattorien runkoverkoissa, joissa kuitumäärät olivat pieniä ja kokemuksen...


29,00 €


Listaan

Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnitteluopas


Tuotenumero: 411400

Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnitteluopas on tarkoitettu yleistietolähteeksi julkisen sektorin ja kaupan alan työyhteisöille sekä kiinteistö-, sähkö- ja turvallisuusalojen asiantuntijoille. Oppaassa...


8,00 €


Listaan

Palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja kunnossapito, ST-ohjeisto 13


Tuotenumero: 412215

ST-ohjeisto 13 antaa ohjeita palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto on syntynyt Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnittelu ja turvasuojaus (PATUT)...


20,00 €


Listaan

Pienjännitesähkölaitteiston mitoitus


Tuotenumero: 411171

Sähköasennus täytyy suunnitella ja mitoittaa siten, että suunnitelmien mukainen toteutus on turvallinen, vastaa käytön tarpeita ja on kokonaistaloudellinen. Mitoitukseen vaikuttavat vaaditun tehonsiirtokyvyn...


42,00 €


Listaan

Planering, installation, service och underhåll av brandlarmanläggning 2009, ST-ohjeisto 16


Tuotenumero: 412220

Anvisningen är i första hand avsedd för dem som medverkar vid uppförande av brandlarmanläggningar, såsom ansvariga i brandlarmanläggarfirmor, planerare och installationspersonal samt utförare av ibruktagnings-,...


23,00 €


Listaan

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät, ST


Tuotenumero: 412229

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät -ohjeiston ovat laatineet alalla toimivat osapuolet tilaajasta pelastustoimeen. Työryhmässä oli edustajat turvallisuusalalla toimivista viranomaisista, järjestöistä,...


28,00 €


Listaan

Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus, ST-ohjeisto 8


Tuotenumero: 412405

Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasianministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin...


25,00 €


Listaan

Poistumisvalaistus, ST-käsikirja 36


Tuotenumero: 412129

Poistumisreittivalaistus lisää henkilöturvallisuutta helpottamalla rakennuksista poistumista erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Tämän ST-käsikirjan tarkoituksena on antaa perustietoja poistumisvalaistuksen...


40,00 €


Listaan

Puhelinjärjestelmät, ST-käsikirja 14


Tuotenumero: 412112

Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja...


61,00 €


Listaan

Rakennusautomaation mallikaaviot, ST-esimerkit 9


Tuotenumero: 412133

Julkaisussa esitetään esimerkkikaavioita erilaisista taloteknisistä ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytysprosessien rakennusautomaatioista. Jokainen esimerkki sisältää kohteena olevan taloteknisen prosessin...


38,00 €


Listaan

Rakennusten energiatehokkuus. ST-ohjeisto 15


Tuotenumero: 412410

Rakennusten energiatehokkuudessa on ennen kaikkea kyse kokonaisuuden hallinnasta, jossa keskeisellä sijalla on rakenne- ja talotekniikan yhteensovittaminen. Sähköisillä ratkaisuilla on tässä selkeä roolinsa...


32,00 €


Listaan

Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus


Tuotenumero: 411158

Rakennuksissa on tänä päivänä yhä enemmän elektroniikkaa sisältäviä komponentteja, jotka ovat herkkiä vioittumaan ja tuhoutumaan ylijännitteiden takia. Tästä syystä uusien sääntöjen mukaan suojaus ilmastollisilta...


56,00 €


Listaan

Rakennusten sähköasennusten tarkastukset, ST-käsikirja 33


Tuotenumero: 412128

Sähköturvalllisuuslaissa (410/1996) säädetään sähkölaitteiden ja -laitteistojen vaatimuksemukaisuuden osoittamisesta. Vaatimustenmukaisuus arvioidaan kohteen tarkastuksilla, jotka käsittävät havainnoinnin...


40,00 €


Listaan

RIL 265-2014 Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa


Tuotenumero: 411168

Kirja tarjoaa uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvää suunnittelu- ja toteutustietoa erityisesti suurten rakennusten (kerrostalot, rivitalot, toimistorakennukset, jne.) yhteydessä tai niiden lähialueella....


78,18 €


Listaan

SFS 6002 i praktiken


Tuotenumero: 411220

Utgåva 3 av standarden SFS 6002, Säkerheten vid elarbeten, publicerades i april 2015. Föregående utgåva var ända från år 2005. Bakgrunden till förnyandet är förnyandet av den europeiska förebildstandarden...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 in practice


Tuotenumero: 411221

The renewed 3:rd edition of The Electrical Safety Standard SFS 6002 was published in April 2015. The book “SFS 6002 in practice” (4:th ed.) is also renewed in accordance with the new standard. In the process...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä


Tuotenumero: 411219

Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan läpi ja uudistettiin monelta osin. Tavoitteena oli saada aikaan vielä edeltäjiänsäkin selkeämpi...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus


Tuotenumero: 411636

Uusi 6002 - standardi on julkaistu. Kaikkien sähköalan ammattilaisten tulee tuntea standardin sisältö. Standardi sisältää vaatimukset sähkölaitteistoissa ja niiden lähellä tehtävän työn turvallisuudelle....


84,80 €


Listaan

SFS 601:sv Högspänningselinstallationer och luftledningar


Tuotenumero: 411641

Högspänningselinstallationer   och luftledningar Denna SFS-handbok 601 Högspänningselinstallationer och luftledningar innehåller all text i standarden SFS 600 1 Högspänningselinstallationer. Handboken...


143,00 €


Listaan

SFS 604-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet


Tuotenumero: 411627

SFS-käsikirja 604-1 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet käsittelee räjähdysvaarallisten tilojen yleisiä vaatimuksia ja erilaisia laiterakenteita. Vaikka...


142,00 €


Listaan

SFS-handbok 600-1:sv. Elinstallationer. Del 1: SFS 6000 Lågspänningselinstallationer


Tuotenumero: 411634

SFS Handbok 600-1 innehåller texter till samtliga 39 standarder i standardserien SFS 6000, som berör lågspänningsinstallationer. Standardserien SFS 6000 berör elinstallationer med högst 1000 V nominell...


192,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 600-1 Sähköasennukset


Tuotenumero: 411629

Sähköasennukset. Osa 1: SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset  SFS-käsikirja 600-1 sisältää pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 kaikkien 39 standardin tekstit. Standardisarja...


192,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 600-2 Säädökset, sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset


Tuotenumero: 411630

Sähköasennukset. Osa 2: Sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liittyvät standardit


156,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot


Tuotenumero: 411639

Tämä SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot sisältää standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset tekstin kokonaisuudessaan. Käsikirja sisältää lisäksi perusvaatimukset ilmajohtoja...


143,00 €


Listaan

SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset


Tuotenumero: 411640

SFS-käsikirja 640 on opas hyvästä suomalaisesta sähkökeskuksesta   Suomessa on pitkät perinteet hyvien sähkökeskusten rakentamisesta. Kaikkia näitä asioita ei ole saatu mukaan keskuksia koskeviin standardeihin,...


205,00 €


Listaan

STM-examenspaket 1


Tuotenumero: 411213

Paketets innehåll är förnyat.     Paketet består av publikationerna som ingår i examenskraven fastställda av TUKES.  http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tutkinnot/Sahkoturvallisuustutkinnot1/?    De publikationer...


497,80 €


Listaan

STM-examenspaket 2


Tuotenumero: 411214

Paketets innehåll är förnyat.    Paketet består av publikationerna som ingår i examenskraven fastställda av TUKES.  http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tutkinnot/Sahkoturvallisuustutkinnot1/?    Paketet...


354,80 €


Listaan

STM-examenspaket 3


Tuotenumero: 411215

Paketets innehåll är förnyat.   Paketet består av publikationerna som ingår i examenskraven fastställda av TUKES.  http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tutkinnot/Sahkoturvallisuustutkinnot1/?    De publikationer...


354,80 €


Listaan

STM-tutkinnon vanhat kysymykset ja vastaukset


Tuotenumero: 411204

Paketti sisältää aina neljien edellisten sähköturvallisuustutkintojen (SP1, SP2 ja SP3) kaikki tutkintokysymykset ja vastaukset. Sähköturvallisuustutkintovaatimukset vahvistetaan vuosittain. Tutkintoja...


25,00 €


Listaan

STM-tutkintopaketti 1


Tuotenumero: 411207

Paketti sisältään TUKESin vahvistamiin tutkintovaatimuksiin sisältyvät käsikirjat, esim.  D1 Käsikirja rakennusten sähköasennukset SFS 600-1 Sähköasennukset  SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus SFS 601...


509,80 €


Listaan

STM-tutkintopaketti 2


Tuotenumero: 411208

Paketti sisältään TUKESin vahvistamiin tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. esim. D1 Käsikirja rakennusten sähköasennukset SFS 600-1 Sähköasennukset SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus  Sähkölaitekorjaajan...


366,80 €


Listaan

STM-tutkintopaketti 3


Tuotenumero: 411209

Paketti sisältään TUKESin vahvistamiin tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. esim.  D1 Käsikirja rakennusten sähköasennukset SFS 600-1 Sähköasennukset  SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus  Sähkölaitekorjaajan...


366,80 €


Listaan

STUL-kohdelaatu, sähköinen aineisto


Tuotenumero: 411401

Sähköurakoitsijoiden asiakkaat edellyttävät palvelujen tuottajilta takuita tuotteiden ja palvelujen laadusta. Yritykset kuvaavat toimintatapansa yleensä laatujärjestelmissään.   STUL-kohdelaatu on mainio...


95,00 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut, ST-esimerkit 3


Tuotenumero: 412306

Tämä esimerkki suunnitteluohjeista on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, päiväkodit, ST-esimerkit 2


Tuotenumero: 412307

Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. HKR-Rakennuttaja on teettänyt alan johtavilla konsulteilla kouluille ja päiväkodeille LVI- ja sähkötekniset suunnitteluohjeet. Syntyneen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimusraportti. ST-esimerkit 7


Tuotenumero: 412407

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käytettävyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden ylläpito on osa kiinteistön järkevää hoitoa. Kuntotutkimuksen avulla laitteistojen haltija suunnittelee tulevien...


22,00 €


Listaan

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tilavaraukset, ST-käsikirja 35


Tuotenumero: 412131

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien määrän lisääntyminen asettaa myös niille varattavien tilojen suunnittelulle uusia vaatimuksia. Suunnittelu- ja toteutusaikataulujen lyhentäminen edellyttää, että...


36,00 €


Listaan

Sähköalan säännökset 2017


Tuotenumero: 211144

Sähköalaa säätelevät monet eri määräykset ja ohjeet. Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu kaikkiaan yli 100 sähköalaan liittyvää lakia, asetusta ja valtioneuvoston sekä eri ministeriöiden päätöstä. Sähköalaa...


77,00 €


Listaan

Sähköasennukset 1


Tuotenumero: 411161

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjasta julkaistaan nyt toinen painos. Uudistettaessa kirjasarjaa on otettu...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset 2


Tuotenumero: 411163

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjaa on nyt päivitetty ottaen huomioon muutokset viranomaisvaatimuksissa,...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset 3


Tuotenumero: 411164

Kirjassa käsittellään moottoreita, taajuusmuuttajia, muuntajia ja muuntamoita, loistehon kompensointia, koneiden sähkölaitteistoja, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia, rakennusten salama- ja...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset 4


Tuotenumero: 411165

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähkö- ja teleasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjassa on otettu huomioon viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset-sarja (1-4)


Tuotenumero: 411137

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähkö- ja teleasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjassa on otettu huomioon viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia...


204,00 €


Listaan

Sähköinen oviympäristö, ST-käsikirja 18


Tuotenumero: 412138

Tähän kirjan 3. painokseen (2. painoksen otsikko oli Sähköinen lukitus ja oviautomatiikka) on koottu keskeisimmät sähköisiä oviympäristöjä koskevat perustiedot ja toteutusperiaatteet. Aluksi esitellään...


64,00 €


Listaan

Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, Asuintalon huoltokirja, ST-ohjeisto 10


Tuotenumero: 412212

Asuintalon huoltokirjan sisällöstä ja laadintaprosessista on tehty lukuisia malleja. Sähköisen talotekniikan osuus on kuitenkin jäänyt yleensä varsin vähäiselle huomiolle. Mallien sisältämät ohjeet eivät...


16,00 €


Listaan

Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, Toimitilakiinteistön huoltokirja, ST-ohjeisto 14


Tuotenumero: 412216

Kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla on suuri merkitys kansantaloudellemme. Kaikkien rakennusten yhteenlaskettu arvo on reilusti yli puolet kansallisvarallisuudestamme. Oikealla hoidolla ja oikea-aikaisilla...


18,00 €


Listaan

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2017-2018


Tuotenumero: 411523

Sähköistysalan työehtosopimus ja Sähköasennusalan työehtosopimus yhdistyivät Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimukseksi. Uusi Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2017 – 2018 on voimassa...


34,00 €


Listaan

Sähkölaitekorjaajan opas. ST-ohjeisto 6


Tuotenumero: 412411

Sähkölaitekorjaajan oppaan ensimmäinen painos ilmestyi Sähkötarkastuslaitos r.y.:n toimesta syksyllä 1979. Sähkölaitteiden korjaajat olivat usein toivoneet opastusta siitä, miten korjauksissa tulee toimia...


32,00 €


Listaan

Sähkölämmityksen ohjaus ja säätö, ST-ohjeisto 7


Tuotenumero: 412310

Sähkölämmityksen perusperiaatteet ovat säilyneet samoina jo vuosikymmeniä vaikkakin toteutukseen käytettävässä tekniikassa on tapahtunut paljon: lämpöä tuottavien laitteiden hyötysuhteet ovat parantuneet,...


16,00 €


Listaan

Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje, ST-esimerkit 8


Tuotenumero: 412308

Sähkölämmitysjärjestelmä on oikein suunniteltuna ja rakennettuna helppokäyttöinen ja taloudellinen lämmitysratkaisu niin teollisuuden kuin kotitalouksienkin tarpeisiin. Vaikka järjestelmä ei vaadi yleensä...


12,00 €


Listaan

Sähköremontti


Tuotenumero: 411319

Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia saneerattaessa. Kirjaa uudistettaessa on otettu huomioon aiempien painosten jälkeen tapahtuneet...


74,00 €


Listaan

Sähköteknisiä taulukoita, ST-Käsikirja 30


Tuotenumero: 412103

Tiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin. Kirja ei sisällä teoriaa, mutta...


48,00 €


Listaan

Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä 2016


Tuotenumero: 211143

Kirjan ensimmäiseen osaan on koottu Sähköala-lehdissä vuoden 2015 syyskuun ja vuoden 2016 marraskuun välisenä aikana julkaistut sähköturvallisuutta käsittelevät tekniset artikkelit. Artikkelit on jaoteltu...


60,00 €


Listaan

Sähkötyöturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa


Tuotenumero: 411211

Sähkötyöturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa -kirjaan on koottu sähkötyöturvallisuusasioita, joiden tulee olla aina kunnossa järjestettäessä sähkötöiksi lueteltavien töiden opiskelua oppilaitoksesta,...


33,00 €


Listaan

Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan käsikirja


Tuotenumero: 411173

Sähkötöiden johtajat ja käytön johtajat ovat sähköalan keskeisiä vastuuhenkilöitä, joiden tehtävänsä on varmistaa, että sähkölaitteiston rakentaminen ja käyttö eivät aiheuta vaaraa tai häiriötä. Töiden...


34,00 €


Listaan

Sähköurakan yksikkökustannuksia 2017/I, kertatilaus


Tuotenumero: 411737

Kirja sisältää kustannustietoa eri materiaali- ja asennustaparatkaisuista valmiiksi laskettuna usealla eri asennustavalla neljässä hintatasossa.


77,50 €


Listaan

Sähköurakan yksikkökustannuksia 2017/I, kestotilaus


Tuotenumero: 411736

Kirja sisältää kustannustietoa eri materiaali- ja asennustaparatkaisuista valmiiksi laskettuna usealla eri asennustavalla neljässä hintatasossa.


72,50 €


Listaan

Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 1.2.2017-31.1.2018


Tuotenumero: 411524

Talotekniikka-alan työehtosopimusta toimihenkilöille sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähkö- ja lvi-alojen asennuksia tekevien yritysten palveluksessa olevien teknisten ja taloushallinnon toimihenkilöiden...


13,00 €


Listaan

Tele-, turva- ja rau-urakointi käytännössä 2016


Tuotenumero: 211142

Julkaisu käsittelee asennus- ja ylläpitolähtöisesti antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmien, valokaapeliverkkojen, tietoteknisten turvallisuusjärjestelmien sekä rakennusautomaatiojärjestelmien urakointia....


60,00 €


Listaan

Tiedonsiirtokaapelien valinta, ST-ohjeisto 3


Tuotenumero: 412222

Ohjeiston tarkoituksena on antaa suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen tarvittavia perustietoja oikean tiedonsiirtokaapelin valinnasta tiettyyn sovellukseen. Ohjeisto ei ole kaapelitekniikan eikä tietoliikennejärjestelmien...


22,00 €


Listaan

Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvajärjestelmät


Tuotenumero: 411307

Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät -opas antaa perustietoa toimitilaturvallisuudesta erityisesti niiltä osin kuin se liittyy yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstön, toiminnan,...


5,00 €


Listaan

Työmaanhoito


Tuotenumero: 411411

Työmaanhoito-kirja on tarkoitettu oppaaksi asennusprojektiin osallistuvalle sähköasennusliikkeen henkilöstölle, mutta sen ensimmäinen, työmaan toimintoihin keskittyvä osa soveltuu kaikkien rakennushankkeeseen...


44,00 €


Listaan

Urakoitsijan YSE-opas


Tuotenumero: 411407

Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet: ennakoiva sopimussuunnittelu sekä YSE-ehtojen tarkasteleminen tarjouslaskennan näkökulmasta....


75,00 €


Listaan

Varavoimalaitokset, ST-käsikirja 31


Tuotenumero: 412105

Varavoimalaitoksia käsittelevän ST-käsikirjan aikaisemmat painokset ovat saavuttaneet merkittävän aseman alan ammattilaisten käsikirjana. Kirja on kokonaisvaltainen esitys siitä, kuinka varavoimalaitos...


60,00 €


Listaan

Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät, ST-käsikirja 20


Tuotenumero: 412106

Tähän käsikirjaan on koottu olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Tarpeet ovat moninaiset. Osa perustuu viranomaisten vaatimuksiin, osa sähkön käyttäjän omiin toiveisiin ja yhä useammin...


52,00 €


Listaan

Verkottuneen talotekniikan tietoturva. ST-ohjeisto 22


Tuotenumero: 412228

Verkkopohjaiset sähköisen talotekniikan palvelut ovat nykyaikaa. Myös etäkäyttö ja -valvonta yleistyvät.Tietoturvallisuusvaatimusten huomioiminen on tärkeää jo rakentamis- tai peruskorjaushankkeen määrittelyvaiheessa,...


28,00 €


Listaan

Yleiskaapelointijärjestelmät. Tietotekniset järjestelmät, ST-käsikirja 16


Tuotenumero: 412130

Yleiskaapelointijärjestelmät-kirja on alan uusimpien standardien ja nykytekniikan mukainen. Suurin osa kirjan sisällöstä on täysin uutta edelliseen painokseen nähden, mutta kirjan rakenne on pysynyt pääosin...


64,00 €


Listaan

Yliaallot ja kompensointi


Tuotenumero: 411128

Kompensoinnin merkityksen ymmärtämiseksi tarvitaan loissähkön perusteoriaa, jota on sisällytetty tähän kirjaan. Kirjan tavoitteena on antaa tietoa niin suunnittelussa kuin asennuksessa ja käytössäkin huomioon...


45,00 €


Listaan

Äänentoistojärjestelmät, ST-käsikirja 19


Tuotenumero: 412120

Äänentoistojärjestelmät-käsikirja, uusittu, toinen painos perustuu suurelta osin vuonna 1994 julkaistuun ensimmäiseen painokseen. Kirja on päivitetty nykyisen tekniikan ja käytettävien järjestelmien mukaiseksi. Kirjaan...


25,00 €


Listaan


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo