Kirjat


1-20 kV suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto


Tuotenumero: 411162

Pienjännitelaitteistoille laadittuja käyttöönottotarkastusohjeistoja on ollut saatavilla jo pitkään, ja alan käytännöt niiden osalta ovat vakiintuneet. Suurjännitepuolella käyttöönottomenettelyt ja -tarkastukset...


22,00 €


Listaan

Asentajasarja: Sähköasennusopas


Tuotenumero: 411166

Sähköasennusopas julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Nyt kyseessä oleva oppaan 9. painos on kooltaan aiempia suurempi. Suuremmalla koolla on haluttu parantaa oppaan luettavuutta. Painosta usittaessa...


43,00 €


Listaan

Asentajasarja: Sähköpiirrosmerkit


Tuotenumero: 411313

Kirjan merkkivalikoimaan on otettu vain eniten käytetyt piirrosmerkit. Kirjassa on esitetty rinnakkain sekä kansallinen piirrosmerkki että kansainvälinen piirrosmerkki. Kattavamman katsauksen piirrosmerkkeihin...


38,00 €


Listaan

D1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, sähköinen aineisto


Tuotenumero: 451151

Tämä CD D1-2012 pohjautuu Sähkötarkastuskeskuksen ensimmäisen kerran vuonna 1995 julkaisemaan kirjaan D1-95 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista. Kirjan ensisijaisena tarkoituksena on antaa lisäohjeita...


140,80 €


Listaan

DVD Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset


Tuotenumero: 451123

Multimediaesitysten avulla korostetaan niitä tärkeitä menettelytapoja ja toimenpiteitä, joita käyttöönottotarkastuksia suorittavien henkilöiden on ehdottomasti osattava. DVD on tarkoitettu kouluttajille,...


210,00 €


Listaan

EMC ja rakennusten sähkötekniikka, ST-käsikirja 37


Tuotenumero: 412111

Sähkötieto ry julkaisi ST-käsikirjan ”EMC ja rakennusten sähkötekniikka” edellisen laitoksen vuonna 1997. Tämän jälkeen on mm. uusi EMC-direktiivi saatettu voimaan Suomessa kansallisella lainsäädännöllä....


60,00 €


Listaan

Esimerkkipiirustukset, asuintalo, ST-esimerkit 5


Tuotenumero: 412301

Sähkötieto ry on julkaissut ST-kortteina sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien piirustuksissa käytettävät standardin IEC 617 mukaiset merkit. Uudistettujen merkkien käyttö ei vielä tätä julkaisua kirjoitettaessa...


12,00 €


Listaan

Esimerkkipiirustukset, toimisto- ja liikerakennus, ST-esimerkit 4


Tuotenumero: 412302

Esimerkkipiirustussarja esittelee toimisto- ja liikerakennusten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitelmissa käytettävät cad-pohjaiset piirustuslajit voimassa olevilla piirrosmerkeillä. Esimerkkipiirustussarja...


13,00 €


Listaan

Guide för reparation av elmateriel, ST-ohjeisto 17


Tuotenumero: 412223

När man tänker på elanvändarens trygghet, är det viktigt att vid preparation av elapparater iaktta de standarder och andra normpublikationer som gäller för elapparater och att den reparerade apparaten...


16,00 €


Listaan

Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset


Tuotenumero: 411153

Nykymuotoinen käyttöönottotarkastus on ollut käytössä kymmenisen vuotta. Alun totuttelun jälkeen käyttöönottotarkastukset on saatu sovitettua arkipäivän asennustyön rutiineihin, mutta kehitettävää on vielä...


36,00 €


Listaan

Käyttöönottotarkastusptk ryhmäjohtotason asennuksiin itsejälj. 20 kpl x 3 sarjaa


Tuotenumero: 431856

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason asennuksiin. Lomake on 3-osainen ja itsejäljentävä.


24,00 €


Listaan

Käytön johtajan tarkastuslistat, ST-ohjeisto 12


Tuotenumero: 412221

Tarkastuslistat on tarkoitettu käytön johtajalle apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden arviointiin. Listojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi...


24,00 €


Listaan

Opas sähkölämmityksen valintaan


Tuotenumero: 411152

Sähkölämmitysopas esittelee nykyaikaisen sähkölämmityksen toteutusvaihtoehtoja ja antaa vinkkejä olemassa olevan lämmitysjärjestelmän parantamiseen. Oppaassa selvitetään myös peruskorjauksessa huomioitavat...


12,00 €


Listaan

Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus


Tuotenumero: 411158

Rakennuksissa on tänä päivänä yhä enemmän elektroniikkaa sisältäviä komponentteja, jotka ovat herkkiä vioittumaan ja tuhoutumaan ylijännitteiden takia. Tästä syystä uusien sääntöjen mukaan suojaus ilmastollisilta...


56,00 €


Listaan

Rakennusten sähköasennusten tarkastukset, ST-käsikirja 33


Tuotenumero: 412128

Sähköturvalllisuuslaissa (410/1996) säädetään sähkölaitteiden ja -laitteistojen vaatimuksemukaisuuden osoittamisesta. Vaatimustenmukaisuus arvioidaan kohteen tarkastuksilla, jotka käsittävät havainnoinnin...


40,00 €


Listaan

ST 51.21.05 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja, 30 kpl


Tuotenumero: 431855

ST 51.21.05. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on päivitetty 9/2012    Päivitetty sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten...


22,80 €


Listaan

ST 51.21.06 Ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirja, 30 kpl


Tuotenumero: 431857

Uusi ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi laajemman version (ST 51.21.05) sijasta pienten korjaus-, muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten...


17,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut, ST-esimerkit 3


Tuotenumero: 412306

Tämä esimerkki suunnitteluohjeista on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, päiväkodit, ST-esimerkit 2


Tuotenumero: 412307

Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. HKR-Rakennuttaja on teettänyt alan johtavilla konsulteilla kouluille ja päiväkodeille LVI- ja sähkötekniset suunnitteluohjeet. Syntyneen...


6,50 €


Listaan

Sähköasennukset 1


Tuotenumero: 411161

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjasta julkaistaan nyt toinen painos. Uudistettaessa kirjasarjaa on otettu...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset 2


Tuotenumero: 411163

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjaa on nyt päivitetty ottaen huomioon muutokset viranomaisvaatimuksissa,...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset 3


Tuotenumero: 411164

Kirjassa käsittellään moottoreita, taajuusmuuttajia, muuntajia ja muuntamoita, loistehon kompensointia, koneiden sähkölaitteistoja, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia, rakennusten salama- ja...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset 4


Tuotenumero: 411165

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähkö- ja teleasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjassa on otettu huomioon viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia...


68,00 €


Listaan

Sähköasennukset-sarja (1-4)


Tuotenumero: 411137

Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähkö- ja teleasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja. Kirjasarjassa on otettu huomioon viranomaisvaatimusten muutokset, sähköasennuksia...


204,00 €


Listaan

Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje, ST-esimerkit 8


Tuotenumero: 412308

Sähkölämmitysjärjestelmä on oikein suunniteltuna ja rakennettuna helppokäyttöinen ja taloudellinen lämmitysratkaisu niin teollisuuden kuin kotitalouksienkin tarpeisiin. Vaikka järjestelmä ei vaadi yleensä...


12,00 €


Listaan

Sähköteknisiä taulukoita, ST-Käsikirja 30


Tuotenumero: 412103

Tiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin. Kirja ei sisällä teoriaa, mutta...


48,00 €


Listaan

Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvajärjestelmät


Tuotenumero: 411307

Toimitilaturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät -opas antaa perustietoa toimitilaturvallisuudesta erityisesti niiltä osin kuin se liittyy yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstön, toiminnan,...


5,00 €


Listaan

Varavoimalaitokset, ST-käsikirja 31


Tuotenumero: 412105

Varavoimalaitoksia käsittelevän ST-käsikirjan aikaisemmat painokset ovat saavuttaneet merkittävän aseman alan ammattilaisten käsikirjana. Kirja on kokonaisvaltainen esitys siitä, kuinka varavoimalaitos...


60,00 €


Listaan

Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät, ST-käsikirja 20


Tuotenumero: 412106

Tähän käsikirjaan on koottu olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Tarpeet ovat moninaiset. Osa perustuu viranomaisten vaatimuksiin, osa sähkön käyttäjän omiin toiveisiin ja yhä useammin...


52,00 €


Listaan

Yliaallot ja kompensointi


Tuotenumero: 411128

Kompensoinnin merkityksen ymmärtämiseksi tarvitaan loissähkön perusteoriaa, jota on sisällytetty tähän kirjaan. Kirjan tavoitteena on antaa tietoa niin suunnittelussa kuin asennuksessa ja käytössäkin huomioon...


45,00 €


Listaan

Äänentoistojärjestelmät, ST-käsikirja 19


Tuotenumero: 412120

Äänentoistojärjestelmät-käsikirja, uusittu, toinen painos perustuu suurelta osin vuonna 1994 julkaistuun ensimmäiseen painokseen. Kirja on päivitetty nykyisen tekniikan ja käytettävien järjestelmien mukaiseksi. Kirjaan...


25,00 €


Listaan


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo