SFS 6002 i praktiken


Tuotenumero: 411220

Utgåva 3 av standarden SFS 6002, Säkerheten vid elarbeten, publicerades i april 2015. Föregående utgåva var ända från år 2005. Bakgrunden till förnyandet är förnyandet av den europeiska förebildstandarden EN 50110-1 från år 2013.

Denna bok SFS 6002 i praktiken publicerad av Sähköinfo, är en svenskspråkig översättning av den finskspråkiga SFS 6002 käytännössä, som nu har nått till sin 22., förnyade utgåva och är förnyad så att den motsvarar den förnyade standarden. Samtidigt har man gått igenom bokens innehåll i sin helhet och förnyat den i många anseenden. Med tanke på skolningstillfällen har målsättningen varit att få till stånd en ännu tydligare och lättare guide än föregångarna.

Boken är i huvuddrag indelad i kapitel som motsvarar standarden SFS 6002. Vid behandling av saker har man ändå strävat till, att man skall tillägna sig saker effektivt i stället för att följa med ordningsföljden i standarden.

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFBoken är avsedd att användas som kursmaterial vid SFS 6002 skolningstillfällen, men den är också lämplig för självstudier.

I lämpliga avsnitt har man infogat exempel på elolyckor som hänt de senaste tio åren samt praktiska råd, med vilka man försöker klargöra, på vilket sätt kraven i standarden uppfylls i praktiken. Man har också försökt åskådliggöra behandlade saker med ett stort antal bilder.

I slutet av varje kapitel finns några frågor, som kan användas vid repetition av behandlade saker. Dessa frågor kan användas som tester vid skolningstillfällen, istället för ett separat slutprov. För att väcka diskussion eller för att aktivera självständigt tänkande, finns det vid slutet av varje kapitel ett praktiskt problem eller fråga som berör det behandlade ämnet.

Inom elbranschen arbetar man ofta i sådana situationer, där försummelse av säkerheten kan leda till livsfara. Varje fackkunnig inom elbranschen är skyldig att se till, att arbetarna och inte heller andra blir utsatta för faror som elektriciteten kan medföra. I denna bok försöker man ge anvisningar som är till formen tydliga och lätta att tillägna sig. Genom att följa dessa anvisningar kan elarbeten och andra arbeten nära elmateriel utföras tryggt.

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Bokens storlek är B5 och har 114 sidor.
ISBN 978-952-231-175-7

Samankaltaiset tuotteet


SFS 6002 - tilauskurssina


Tuotenumero: 422203

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä

SFS 6002 in practice


Tuotenumero: 411221

The renewed 3:rd edition of The Electrical Safety Standard SFS 6002 was published in April 2015. The book “SFS 6002 in practice” (4:th ed.) is also renewed in accordance with the new standard. In the process...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä


Tuotenumero: 411219

Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan läpi ja uudistettiin monelta osin. Tavoitteena oli saada aikaan vielä edeltäjiänsäkin selkeämpi...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä kouluttaja-aineisto


Tuotenumero: 451138

Kouluttaja-aineisto sisältää Power Point -esityksinä yhteensä 8 sähkötyöturvallisuuskurssin luentoa, joiden avulla yrityksen sisäinen koulutus voidaan rakentaa ja toteuttaa.    


660,00 €


Listaan

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus


Tuotenumero: 421203

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.  Koulutukseen...


 

Näytä

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskouluttaja


Tuotenumero: 422201

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-kouluttajakoulutus


Tuotenumero: 421201

Koulutuksessa käydään läpi SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin sisältö Sähköinfon tuottaman laadukkaan koulutusmateriaalin avulla.   Kurssin hinta vuonna 2019 on 1080,00 € (+ alv 24%) normaalihinta...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo