Talotekniikkaurakoitsijan toiminnanohjauskurssi


Tuotenumero: 421410

Kurssilla perehdytään talotekniikka-alan sertifiointipalveluihin ja TT-urakoitsijasertifioinnin kriteereihin ja vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimuksiin. Kurssilla tarkastellaan sähkö-, automaatio- ja turvaurakointia.

Koulutuksen avulla osallistuja saa selkeän käsityksen urakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta, sisällöstä ja soveltamisesta yrityksen myynti-, asennus-, ylläpitotehtäviin. Toiminnanohjausmenetelmää voi soveltaa sähkö-, automaatio- ja turvaurakoinnissa ja myös muussa talotekniikkaurakoinnissa. Kurssilla perehdytään TT-toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksiin ja käsikirjan laadintaan. Kurssimateriaaliin sisältyy käsikirjamalli, jonka pohjalta osanottaja voi laatia omaan yritykseensä TT-käsikirjan.

 

495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
310,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Koulutuksen avulla osallistuja saa selkeän käsityksen talotekniikkaurakoitsijan toimintajärjestelmän sisällöstä ja soveltamisesta yrityksen myynti-, asennus- ja ylläpitotehtävissä. Kurssin ohjeilla henkilö voi käynnistää yrityksen toimintakäsikirjan laadinnan ja käyttöönoton.

Luennoitsijat: Tauno Hovatta ja Arto Kari, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy 

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka laativat ja ylläpitävät yrityksen toiminnanohjaus-järjestelmää tai toimivat TU- tai SU-vastuuhenkilöinä. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n sertifioimalta turva- ja sähköurakoitsijalta edellytetään toiminnanohjausjärjestelmää. SETI Oy todentaa toiminnanohjauksen mukaisen toiminnan yritysauditoinnilla.

8.00 - 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 – 9.30 Sertifioinnin merkitys, miksi toiminnanohjausjärjestelmä?
  • Hankintalainsäädäntö uudistui
  • Pätevyyksien ja sertifikaattien luokittelu
  • TT-sertifiointimenettely
  • Tietoturvan hallinta
Pääarvioija Tauno Hovatta, SETI Oy
 
9.30 – 10.00 Toiminnanohjauksen käsikirja, arviointikäynneillä havaittuja asioita
Pääarvioija Arto Kari, SETI Oy
 
10.00 – 10.15 Tauko
 
10.15 – 11.30 Talotekniikkasertifikaatin (TT) vaatimukset
  • Sähkö- ja turva-asennukset osana talotekniikkaurakkaa 
  • Eri urakointialueiden vaatimukset
Pääarvioija Arto Kari, SETI Oy
 
11.30 – 12.30 Lounas
 
12.30 – 13.15 TT-toiminnanohjauskäsikirjan yleiset vaatimukset
Myyntiprosessin vaatimukset
Pääarvioija Arto Kari, SETI Oy
 
13.15 – 14.00 Urakan asennusprosessin vaatimukset
Pääarvioija Arto Kari, SETI Oy
 
14.00 – 14.20 Kahvi
 
14.20 – 15.10 Urakan asennusprosessin jatko
Laskutyöprosessi
Kunnossapitoprosessi
Pääarvioija Arto Kari, SETI Oy
 
15.10 – 15.50 Toiminnanohjauskäsikirjan liitteet
Talotekniikkasertifikaatin hakeminen
Pääarvioija Arto Kari, SETI Oy
 
15.50 – 16.00 Yhteenveto ja kurssin päätös
  •  Toiminnanohjausjärjestelmän ylläpito
  •  Päätöskeskustelu
495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
310,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422 
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Arto Karilta, arto.kari@seti.fi
Lisätietoja Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n TU- ja SU-sertifioinneista osoitteesta www.seti.fi
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.
Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo