Sähköurakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmä


Tuotenumero: 421410

 Kurssin aluksi perehdytään turva- ja sähköalan sertifiointipalveluihin ja TU- ja SU-urakoitsijasertifioinnin kriteereihin ja yrityksen nimeämän vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksiin ja tehtäviin. Kurssilaiset jakautuvat kahteen ryhmään, joissa toisessa keskitytään turvaurakoinnin ja toisessa sähköurakoinnin toiminnanohjaukseen ja käsikirjavaatimuksiin. Kurssimateriaaliin sisältyy urakointiyrityksen toiminnanohjauskäsikirjan vaatimukset -dokumentti.  

 

 

 

 

480,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
300,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

PDFKoulutuksen avulla osallistuja saa selkeän käsityksen urakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta, sisällöstä ja soveltamisesta yrityksen myynti-, asennus-, ylläpitotehtäviin. Kurssilla ohjeistetaan yleisellä tasolla käsikirjan laadintaa. Kurssilla perehdytään myös TU- ja SU-sertifioinnin kriteereihin ja sertifioinnin hakemiseen. Turvaurakoinnilla tarkoitetaan keskeisten tietoteknisten turvallisuusjärjestelmien, kuten kameravalvonta-, paloilmoitin-, murtoilmaisu- ja henkilöturvallisuusjärjestelmien toimitusta ja ylläpitoa. Sähköurakoinnilla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkon ja laitteiden asennusta ja kunnossapitoa.

Luennoitsijat: Tauno Hovatta ja Arto Kari, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy 

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka laativat ja ylläpitävät yrityksen toiminnanohjaus-järjestelmää tai toimivat TU- tai SU-vastuuhenkilöinä. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n sertifioimalta turva- ja sähköurakoitsijalta edellytetään toiminnanohjausjärjestelmää. SETI Oy todentaa toiminnanohjauksen mukaisen toiminnan yritysauditoinnilla.

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

8.30 Miksi toiminnanohjausjärjestelmä?
 • Yleistä sertifioinnista 
 • TU-sertifioinnilla FINAS-akkreditointi 
 • SETI Oy:n sertifiointimenettely 
 • TU-turvaurakoitsijasertifioinnin vaatimukset
 • SU-sähköurakoitsijasertifioinnin vaatimukset
9.45 Tauko 
 
Turvaurakoitsijalla ja sähköurakoitsijalla erilliset ohjelmat: 
 
10.00 Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän ja –käsikirjan vaatimukset 
 • Yleiset asiat (yritystiedot, henkilöstöresurssit, tietoturva, seuranta) 
 • Harjoitustyö (oman yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käynnistäminen) 
11.30 Lounas
 
12.30 Myyntiprosessin tehtävät 
 • Tarjousvaihe, urakkaneuvottelut, sopimuksen laadinta 
 • Urakointialan erityispiirteet 
 • Harjoitustyö (myyntivaiheen tehtävät) 
14.00 Kahvi 
 
14.30 Asennusprosessin tehtävät 
 • Alkavan työn arviointi, toteutus, urakan luovutus ja jälkihoito
 • Urakointialan erityispiirteet 
 • Harjoitustyö (asennusvaiheen tehtävät) 
15.30 – 16.00 Yhteenveto ja kurssin päätös 
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käynnistäminen
 • SETI Oy:n sertifioinnin haku 
 • Päätöskeskustelu
480,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
300,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422 
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Arto Karilta, arto.kari@seti.fi
Lisätietoja Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n TU- ja SU-sertifioinneista osoitteesta www.seti.fi
 
PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään 4 työpäivää ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutamme 100 % kurssin hinnasta.
 
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,07 (asteikko 1-4) ja vastanneista 93% arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (10/2015) 
 
Kurssipalautteita:
"Kaikki kouluttajat hallitsivat aiheen hyvin. Toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuutena kiinnostava" 10/2015
Samankaltaiset tuotteet


Turvaurakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmä


Tuotenumero: 421322

Turvaurakoinnilla tarkoitetaan keskeisten tietoteknisten turvallisuusjärjestelmien, kuten kameravalvonta-, paloilmoitin-, murtoilmaisu- ja henkilöturvallisuusjärjestelmien toimitusta ja ylläpitoa.  ...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo