Sähkölämmitysjärjestelmän asennus-, käyttö- ja hoito-ohje, ST-esimerkit 8


Tuotenumero: 412308
Sähkölämmitysjärjestelmä on oikein suunniteltuna ja rakennettuna helppokäyttöinen ja taloudellinen lämmitysratkaisu niin teollisuuden kuin kotitalouksienkin tarpeisiin. Vaikka järjestelmä ei vaadi yleensä erityisiä huoltotoimenpiteitä, sen taloudellinen ja tehokas käyttö edellyttää, että siihen sisältyviä laitteita käytetään suunnitellulla tavalla. Sähkölaitteiden ja -laitteistojen käyttöä ja ylläpitoa varten tulee määräysten mukaan olla riittävät hoito- ja kunnossapito-ohjeet. 

Sähköasennusstandardin SFS 6000-7-753 velvoittava liite määrittelee sähkölämmitysjärjestelmän rakentajille ja käyttäjille annettavat tiedot. Tämä julkaisu sisältää standardin vaatimukset tiivistelmänä sekä vaatimukset täyttävän esimerkin asuinpientalon sähkölämmitysjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavista tiedoista.  
Julkaisija: Sähkötieto ry
12,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
9,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDF12,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
9,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Koko: A4 vihko
Laajuus: 22 sivua 
Ilmestynyt: lokakuussa 2006
Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio neljälle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


91,30 €


Listaan

ST-verkkoversio yhdelle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


72,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA