Telepätevyyspäivä, sisäverkkomääräys 65


Tuotenumero: 421314

Sisäverkkomääräys 65 D astui voimaan 1.1.2020. Kurssi sisältää tietopaketin sisäverkkomääräyksen 65 D muutoksista ja soveltamisesta käytäntöön antenni- ja yleiskaapelointijärjestelmien osalta. Kurssilla perehdytään määräyksen keskeisiin suorituskyky-, testaus- ja dokumentointivaatimuksiin sekä teleurakoinnin laadunhallintaan.

Kaapeloinnin vaihtoehtoiset toteutustavat, lievennykset, poikkeukset, suorituskykyvaatimukset ja monet muut asiat käydään kurssipäivän aikana lävitse. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/61/EU toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi asettaa sisäverkkojen rakentamiseen velvoitteita, mitkä on syytä tuntea.

Kurssi soveltuu kaikille tieto- ja antenniverkkojen ammattilaisille, joiden tulee tuntea yleiskaapelointi- ja antennitöitä koskevat uudistuvat velvoitteet ja päivittää
tietonsa yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja ylläpidon teknisten vaatimusten osalta. Kurssi on hyväksytty SETI-telepätevyyden (AT, A ja T) ylläpitokoulutukseksi.

 

510,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
320,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla perehdytään uuden määräyksen muutoksiin ja soveltamiseen käytännössä. Lisäksi esillä ovat mm. määräyksenmukaiset yleiskaapeloinnin ja antenniverkon vastaanottomittaukset ja uudistuneet optisen kaapeloinnin suorituskykyvaatimukset.
 
 
 

Ville Reinikainen Sähköinfo Oy:stä ja Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:stä.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka suunnittelevat, asentavat tai ylläpitävät sisäverkkoja kuten yleiskaapelointijärjestelmiä, antenniverkkoja ja –järjestelmiä. Kurssi soveltuu antenni-, tele-, sähkö- ja tietoverkkourakoitsijoille, sähkö- ja telesuunnittelijoille, verkko-operaattorien tekniselle henkilöstölle sekä alan opetustehtävissä toimiville. Myös rakennuttajat saavat kurssilla hyvän kuvan teleurakoinnista ja sen vaatimuksista.

Telepätevyyspäivä täyttää SETI:n AT-pätevyyden ylläpitokoulutuksen vaatimukset. Lisätietoja SETI:n AT-pätevyydestä osoitteesta www.seti.fi >Telepätevyydet. 

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 
8.30 Avaus
 
8.35 Määräys 65 D - kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista astui voimaan 1.1.2020
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Viestintäviraston määräyksen 65 D tausta ja sisältö
 • Soveltamisala ja velvoitteet
 • Velvoitteet erilaisissa kiinteistöissä
 • Siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

9.05 Määräyksen 65 D mukainen yleiskaapelointijärjestelmä asuinkiinteistöissä ja toimitiloissa
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Yleiskaapeloinnin rakenne, osajärjestelmät ja käsitteet
 • Yleisen televerkon ja sisäverkon rajapinta
 • Asuinkiinteistöt - saneerauskohteet:

          Vanhan puhelinsisäverkon hyödyntäminen
          Aluekaapelointi – vaihtoehtoiset kokoonpanot
          Nousukaapelointi – kokoonpano
          Kotikaapelointi – kokoonpano

 • Asuinkiinteistöt – uudiskohteet:

          Aluekaapelointi – vaihtoehtoiset kokoonpanot
          Nousukaapelointi – kokoonpano
          Kotikaapelointi – kokoonpano

 • Verkon suorituskyky
 • Erityispiirteet, poikkeukset ja lievennykset
 • Vaatimukset kaapeleille ja liittämistarvikkeille
 • Toimitila- ja muiden kiinteistöiden vaatimukset

 
10.00 Tauko
 
10.10 Määräyksen 65 D mukaiset yleiskaapelointijärjestelmän hyväksymistestaukset ja -tarkastukset
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Parikaapelointi - testaus

          Kategorian 6 pysyvät siirtotiet
          Telekaapelointi (aluekaapeloinnissa)

 • Optinen kaapelointi - testaus
 • Hyväksymistarkastukset

          Aistinvaraiset tarkastukset
          Optisten liittimien liitinpäiden tarkastukset

 • Ennen hankesuunnittelua tehtävät tarkastukset vanhalle sisäverkolle

 
10.45 Vaatimukset sisäverkon jakamotiloille, johtoteille ja palo- ja tietoturvallisuudelle 
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Vaatimukset jakamotiloille ja johtoteille

          Kotijakamo
          Talo- ja alijakamo

 • Tietoturvallisuusvaatimukset
 • Sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen
 • Uudet paloturvallisuusvaatimukset

 
11.30 Lounas
 
12.30 Määräyksen 65 D mukainen antenniverkko ja -järjestelmä
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

 • Määräyksen antenniverkkovaatimukset tiivistetysti
 • Antenniverkko vai -järjestelmä?
 • Televisiolähetysten antennivastaanotto
 • Antenniverkon ja -järjestelmän järjestelmäarvot
 • Antenniverkon vaimennuslaskelma
 • Kaapelit ja liittämistarvikkeet
 • Antenniverkon ja -järjestelmän testaaminen, vaaditut mittalaitteet

 
13.30 Määräyksenmukaista antenniverkkoa hyödyntävät järjestelmät ja palvelut
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

 • Antenniverkon uudistus vai kunnostus?
 • Kaapeli-tv vai antenni-tv?
 • Maanpäällisen verkon palvelut ja kehitysnäkymät
 • Kaapeli-tv-jakelun tilanne ja kehitysnäkymät
 • T2-teknologiasiirtymä

 
14.15 Kahvitauko
 
14.45 Määräyksen 65 D mukaiset dokumentointivelvoitteet ja laadunhallinta teleurakoinnissa
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

 • Pätevyydet ja niiden ylläpito
 • Teleurakoitsijan kriteerit
 • Urakoitsijan laadunhallinta ja toiminnanohjaus käytännössä
 • Ohjeet ja lomakkeet urakoitsijan tukena määräyksen 65 D aikana, esimerkkejä sähköisten lomakkeiden käytöstä
 • Loppudokumentointi määräyksen 65 D mukaan

 
15.45 - 16.00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

510,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
320,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. 
Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Tauno Hovatalta, tauno.hovatta@seti.fi
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,5 (asteikko 1–4) 

 
Kurssipalautteita:
"Hyvä, rakentava" Hyöty: "Uudet sertifikaatit" 1/2020
"Hyvää kertausta" Hyöty: "Saneerauksian vaatimukset - tietää taas missä mennään" 1/2020
"Hyvä ja tarpeellinen" Hyöty: "Uusia muutoksia määräyksissä" 1/2020
"Ihan OK" Hyöty: "Päivitykset määräykseen" 11/2019
"Hyödyllinen" Hyöty: "D65 muutokset" 11/2019
"Hyvä katasaus koulutettuihin aiheisiin" Hyöty: "Talojakamoiden dokumentointi"  9/2019
"Hyvä paketti muuttuvista ja muuttuneista määräyksistä" Hyöty: "Tulevat määräyksen vanhan kertaus" 9/2019
"Luennoitsijat ja aiheet olivat hyviä"  4/2019
"Hyvä" Hyöty: "Uudet määräykset" 4/2019
"Hyvä" Hyöty: "Valokuvaus, mittaustekniikka" 4/2019
"Hyvä ja hyödyllinen" 4/2019
"Erittäin hyvä kurssi" 1/2019
"Paljon itselle uutta, mutta hyvin sain juonesta kiinni" 1/2019
"Keskitytty oikeisiin asioihin" 1/2019
"Hyvä yleispläjäys aiheesta" 1/2019
"Hyvä kattava paketti" 1/2019
"Hyvät ja asiantuntevat kouluttajat" 11/2018
"Kurssi hyvä ja sain hyvän käsityksen uusista määräyksistä" 9/2018
 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Antennialan tekniikkapäivä


Tuotenumero: 421316

Tilaisuus on tarkoitettu antenniurakoitsijoille, antennilaitteiden myyjille ja edustajille sekä ohjelmajakeluyhtiöille. Tilaisuus soveltuu myös muille antenni- ja tv-alan toimijoille, kuten sähkö- ja teleurakoitsijoille,...


 

Näytä

Antennitekniikka I - tekniset ratkaisut


Tuotenumero: 421330

Antennitekniikka I kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65  vaatimukset. Päivän aika käsitellään myös maanpäällisen...


 

Näytä

Antennitekniikka II - asennus ja käyttöönotto


Tuotenumero: 421331

Kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien asennukseen ja käyttöönottoon huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65 vaatimukset. Kurssilla käsitellään asennuksen valmistelua, rakenneosien...


 

Näytä

Puhelinjärjestelmät, ST-käsikirja 14


Tuotenumero: 412112

Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja...


61,00 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut, ST-esimerkit 3


Tuotenumero: 412306

Tämä esimerkki suunnitteluohjeista on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, päiväkodit, ST-esimerkit 2


Tuotenumero: 412307

Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. HKR-Rakennuttaja on teettänyt alan johtavilla konsulteilla kouluille ja päiväkodeille LVI- ja sähkötekniset suunnitteluohjeet. Syntyneen...


6,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA