Telepätevyyspäivä, sisäverkkomääräys 65


Tuotenumero: 421314

Viestintäviraston määräys 65 B kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista astui voimaan 1.7.2016. Kurssilla perehdytään uuden määräyksen muutoksiin ja soveltamiseen käytännössä, sekä antenni- että yleiskaapelointijärjestelmien osalta. 

Kaapeloinnin vaihtoehtoiset toteutustavat, lievennykset, poikkeukset, suorituskykyvaatimukset ja monet muut asiat käydään kurssipäivän aikana lävitse. 
Lisäksi uuden yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölain myötä tulleet lisävelvoitteet ja niiden kytkös uudis- ja korjausrakentamiseen tullaan kurssilla käymään läpi.

Kurssi soveltuu kaikille tieto- ja antenniverkkojen ammattilaisille, joiden tulee tuntea yleiskaapelointi- ja antennitöitä koskevat uudistuvat velvoitteet ja päivittää
tietonsa yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja ylläpidon teknisten vaatimusten osalta. Kurssi on hyväksytty SETI-telepätevyyden (AT, A ja T) yllä-pitokoulutukseksi.

 

 

 

480,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
300,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

PDFKurssilla perehdytään uuden määräyksen muutoksiin ja soveltamiseen käytännössä. Lisäksi esillä ovat mm. määräyksenmukaiset yleiskaapeloinnin ja antenniverkon vastaanottomittaukset ja uudistuneet optisen kaapeloinnin suorituskykyvaatimukset.
 
 
 

Ville Reinikainen Sähköinfo Oy:stä ja Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:stä.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka suunnittelevat, asentavat tai ylläpitävät sisäverkkoja kuten yleiskaapelointijärjestelmiä, antenniverkkoja ja –järjestelmiä. Kurssi soveltuu antenni-, tele-, sähkö- ja tietoverkkourakoitsijoille, sähkö- ja telesuunnittelijoille, verkko-operaattorien tekniselle henkilöstölle sekä alan opetustehtävissä toimiville. Myös rakennuttajat saavat kurssilla hyvän kuvan teleurakoinnista ja sen vaatimuksista.

Telepätevyyspäivä täyttää SETI:n AT-pätevyyden ylläpitokoulutuksen vaatimukset. Lisätietoja SETI:n AT-pätevyydestä osoitteesta www.seti.fi >Telepätevyydet. 

 
 
8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 
8.30 Avaus
 
8.35 Määräys 65 B kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista astui voimaan 1.7.2016
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy
- Uuden Viestintäviraston määräyksen 65 B tausta, tarve ja tarkoitus
- Soveltamisala
- Uudet siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa
- Lisätietoja määräyksen 65 B tulkintaan liittyen
 
9.05 Määräyksen 65 B mukainen yleiskaapelointi asuinkiinteistöissä ja toimitiloissa
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy
- Yleiskaapeloinnin rakenne, osajärjestelmät ja käsitteet
- Asuinkiinteistöjen yleiskaapeloinnin rakenne, suorituskyky ja erityispiirteet
o Yleisen televerkon ja sisäverkon rajapinta
o Aluekaapelointi, vaihtoehtoiset kokoonpanot ja suorituskyvyt
o Nousukaapeloinnin kokoonpano ja suorituskyky
o Vanhan puhelinsisäverkon hyödyntäminen
o Kotikaapeloinnin kokoonpano ja suorituskyky
o Esimerkkejä kaapeloinnin toteutuksista erilaisissa kiinteistöissä
o Esimerkkejä kaapeloinnin hyödyntämisestä ja palveluista
- Toimitilakiinteistöiden yleiskaapeloinnin rakenne, suorituskyky ja erityispiirteet 
 
10.00 Tauko
 
10.10 Määräyksen 65 B mukaiset yleiskaapeloinnin hyväksymistestaukset ja tarkastukset
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy
- Parikaapeloinnit
o Kategorian 6 pysyvät siirtotiet
o Telekaapelointi (aluekaapeloinnissa)
o Vanha puhelinsisäjohtoverkko 
-  Optinen kaapelointi 
o Uudet suorituskykyvaatimukset pysyville siirtoteille
-  Tarkastukset
o Aistinvaraiset tarkastukset
o Optisten liittimien liitinpäiden tarkastukset
 
10.45 Vaatimukset sisäverkon jakamotiloille, johtoteille ja palo- ja tietoturvallisuudelle  
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy
- Vaatimukset jakamotiloille ja johtoteille
o Kotijakamo
o Talo- ja alijakamo
-  Tietoturvallisuusvaatimukset
-  Sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen
-  Paloturvallisuusvaatimukset
 
11.30 Lounas
 
12.30 Määräyksen 65 B mukainen antenniverkko ja –järjestelmä sekä yhteisantenniverkko
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
- Mikä muuttui?
- Televisiolähetysten antennivastaanotto
- Antenniverkon ja –järjestelmän järjestelmäarvot
- Kaapelit ja liittämistarvikkeet
- Antenniverkon ja –järjestelmän testaaminen, vaaditut mittalaitteet
- Dokumentointivaatimukset 
 
13.30 Antenniverkkoa hyödyntävät järjestelmät ja palvelut – tilannekatsaus
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy 
- Maanpäällisen verkon palvelut ja kehitysnäkymät
- KTV-jakelun tilanne ja kehitysnäkymät 
- Taajuusmuutossuunnitelmat ja T2-teknologiasiirtymä
 
14.15 Kahvitauko
 
14.45 Määräyksen 65 B mukaiset dokumentointivelvoitteet ja laadunhallinta teleurakoinnissa
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy 
- Pätevyydet ja niiden ylläpito
- Teleurakoitsijan kriteerit
- Urakoitsijan laadunhallinta ja toiminnanohjaus käytännössä
- Ohjeet ja lomakkeet urakoitsijan tukena uuden määräyksen 65 B  aikana, esimerkkejä sähköisten lomakkeiden käytöstä
- Loppudokumentointi määräyksen 65 B mukaan
- ST-ohjeiden hyödyntäminen suunnittelussa ja urakoinnissa
 
15.45 - 16.00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös
 
480,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
300,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. 
Voit ilmoittautua myös koulutus@sahkoinfo.fi tai 09 54761422/Maija Aspelin. 
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Tauno Hovatalta, tauno.hovatta@seti.fi
 
PERUUTUS 
 
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään kolme työpäivää ennen kurssia. Muussa tapauksessa laskutamme 50% kurssin hinnasta.

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,2 (asteikko 1-4) ja vastanneista 100% arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (9/2017) 

 
Kurssipalautteita:
"Kiitettävä" 9/2017
"Asiantuntevat kouluttajat" 4/2017
”Asiallinen ja hyvä kertauskurssi sekä uudet määräykset" 9/2016
"Kattava kokonaisuus, vakuuttavat asiantuntijat"9/2015
"Kurssilta olisin toivonut enemmän keskustelua ja muiden kokemusten kuulemista" 9/2015
"Tiukka päivä, paljon asiaa. Peukut tälle" 5/2015
"Hyvä kokonaisuus, paljon uutta tietoa, hyvä materiaali"5/2015
"Asioiden esilletuonti esimerkein paransi kurssiopetusta"3/2015
Hyödyllistä oli määräysten muuttuneet kohdat, oli selkeästi eritelty" 1/2015
"Sekavasta tilanteesta tuli nyt selkeämpi käsitys"1/2015
"Alue- ja nousukaapelointien asennustavat oli hyvä" 10/2014
"Kiinnostavaa oli kanavajärjestelyt DVB-T/T2 ja UHF/VHF" 10/2014
"Hyödyllisintä kurssilla oli pari- ja kuitukaapeliasennukset” 05/2014 
”Hyödyllisintä kurssilla oli antenni- ja yleiskaapelointiasiat” 05/2014 
”T2 ja 65 muutosten läpikäynti oli hyödyksi” 05/2014 
”Kurssilla sai päivitettyä tiedot ajantasalle uudesta sisäverkkomääräyksestä” 05/2014 
”Määräysmuutokset mitkä on huomioitava omassa työssä tuli käytyä läpi” 05/2014 
”Kiinnostavaa oli se miten teoriatietoa sovelletaan käytännössä” 05/2014 
”Hyvä tietää antennialan tulevaisuuden päivitykset” 04/2014
”21, 25 ,65. Hyvä pysyä kärryillä muutosten muutoksista” 05/2014 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Antennialan tekniikkapäivä


Tuotenumero: 421316

SANT ry:n perinteinen syksyn teemapäivä, jossa ovat esillä antennialan ajankohtaiset asiat. Tällä kertaa käsitellään tv-jakelua laajemmin eli antenni-tv:tä, satelliittijakelua, kaapeli-tv:tä sekä netti-tv:tä....


 

Näytä

Antennitekniikka I - tekniset ratkaisut


Tuotenumero: 421330

Kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65  vaatimukset. Kurssilla käsitellään myös maanpäällisen tv-jakelun...


 

Näytä

Antennitekniikka II - asennus ja käyttöönotto


Tuotenumero: 421331

Kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien asennukseen ja käyttöönottoon huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65 vaatimukset. Kurssilla käsitellään asennuksen valmistelua, rakenneosien...


 

Näytä

Puhelinjärjestelmät, ST-käsikirja 14


Tuotenumero: 412112

Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja...


61,00 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut, ST-esimerkit 3


Tuotenumero: 412306

Tämä esimerkki suunnitteluohjeista on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, päiväkodit, ST-esimerkit 2


Tuotenumero: 412307

Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. HKR-Rakennuttaja on teettänyt alan johtavilla konsulteilla kouluille ja päiväkodeille LVI- ja sähkötekniset suunnitteluohjeet. Syntyneen...


6,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo