Telepätevyyspäivä, sisäverkkomääräys 65


Tuotenumero: 421314

Viestintäviraston määräyksen 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista päivitysversio 65 C astuu voimaan 1.1.2018. Määräyspäivitys pitää sisällään joitakin täsmennyksiä asuinkiinteistön antenniverkko- ja yleiskaapelointijärjestelmien vaatimuksiin. Kurssilla perehdytään määräyksen keskeisiin suorituskyky-, testaus- ja dokumentointivaatimuksiin sekä teleurakoinnin laadunhallintaan.

Kaapeloinnin vaihtoehtoiset toteutustavat, lievennykset, poikkeukset, suorituskykyvaatimukset ja monet muut asiat käydään kurssipäivän aikana lävitse. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/61/EU toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi asettaa sisäverkkojen rakentamiseen velvoitteita, mitkä on syytä tuntea.

Kurssi soveltuu kaikille tieto- ja antenniverkkojen ammattilaisille, joiden tulee tuntea yleiskaapelointi- ja antennitöitä koskevat uudistuvat velvoitteet ja päivittää
tietonsa yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmien suunnittelun, asennuksen ja ylläpidon teknisten vaatimusten osalta. Kurssi on hyväksytty SETI-telepätevyyden (AT, A ja T) ylläpitokoulutukseksi.

Kurssin hinta vuonna 2019 on
495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta        310,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

 

480,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
300,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

PDFKurssilla perehdytään uuden määräyksen muutoksiin ja soveltamiseen käytännössä. Lisäksi esillä ovat mm. määräyksenmukaiset yleiskaapeloinnin ja antenniverkon vastaanottomittaukset ja uudistuneet optisen kaapeloinnin suorituskykyvaatimukset.
 
 
 

Ville Reinikainen Sähköinfo Oy:stä ja Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:stä.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka suunnittelevat, asentavat tai ylläpitävät sisäverkkoja kuten yleiskaapelointijärjestelmiä, antenniverkkoja ja –järjestelmiä. Kurssi soveltuu antenni-, tele-, sähkö- ja tietoverkkourakoitsijoille, sähkö- ja telesuunnittelijoille, verkko-operaattorien tekniselle henkilöstölle sekä alan opetustehtävissä toimiville. Myös rakennuttajat saavat kurssilla hyvän kuvan teleurakoinnista ja sen vaatimuksista.

Telepätevyyspäivä täyttää SETI:n AT-pätevyyden ylläpitokoulutuksen vaatimukset. Lisätietoja SETI:n AT-pätevyydestä osoitteesta www.seti.fi >Telepätevyydet. 

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 
8.30 Avaus
 
8.35 Määräys 65 C - kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista astui voimaan 1.1.2018
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Viestintäviraston määräyksen 65 C tausta ja sisältö
 • Soveltamisala ja velvoitteet
 • Velvoitteet erilaisissa kiinteistöissä
 • Siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

9.05 Määräyksen 65 C mukainen yleiskaapelointijärjestelmä asuinkiinteistöissä ja toimitiloissa
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Yleiskaapeloinnin rakenne, osajärjestelmät ja käsitteet
 • Yleisen televerkon ja sisäverkon rajapinta
 • Asuinkiinteistöt - saneerauskohteet:

          Vanhan puhelinsisäverkon hyödyntäminen
          Aluekaapelointi – vaihtoehtoiset kokoonpanot
          Nousukaapelointi – kokoonpano
          Kotikaapelointi – kokoonpano

 • Asuinkiinteistöt – uudiskohteet:

          Aluekaapelointi – vaihtoehtoiset kokoonpanot
          Nousukaapelointi – kokoonpano
          Kotikaapelointi – kokoonpano

 • Verkon suorituskyky
 • Erityispiirteet, poikkeukset ja lievennykset
 • Vaatimukset kaapeleille ja liittämistarvikkeille
 • Toimitila- ja muiden kiinteistöiden vaatimukset

 
10.00 Tauko
 
10.10 Määräyksen 65 C mukaiset yleiskaapelointijärjestelmän hyväksymistestaukset ja -tarkastukset
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Parikaapelointi - testaus

          Kategorian 6 pysyvät siirtotiet
          Telekaapelointi (aluekaapeloinnissa)

 • Optinen kaapelointi - testaus
 • Hyväksymistarkastukset

          Aistinvaraiset tarkastukset
          Optisten liittimien liitinpäiden tarkastukset

 • Ennen hankesuunnittelua tehtävät tarkastukset vanhalle sisäverkolle

 
10.45 Vaatimukset sisäverkon jakamotiloille, johtoteille ja palo- ja tietoturvallisuudelle 
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen, Sähköinfo Oy

 • Vaatimukset jakamotiloille ja johtoteille

          Kotijakamo
          Talo- ja alijakamo

 • Tietoturvallisuusvaatimukset
 • Sähköinen ja sähkömagneettinen suojaaminen
 • Uudet paloturvallisuusvaatimukset

 
11.30 Lounas
 
12.30 Määräyksen 65 C mukainen antenniverkko ja –järjestelmä
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

 • Mikä muuttui?
 • Televisiolähetysten antennivastaanotto
 • Antenniverkon ja –järjestelmän järjestelmäarvot
 • Antenniverkon vaimennuslaskelma
 • Kaapelit ja liittämistarvikkeet
 • Antenniverkon ja –järjestelmän testaaminen, vaaditut mittalaitteet

 
13.30 Määräyksenmukaista antenniverkkoa hyödyntävät järjestelmät ja palvelut
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

 • Antenniverkon uudistus vai kunnostus?
 • Kaapeli-tv vai antenni-tv?
 • Maanpäällisen verkon palvelut ja kehitysnäkymät
 • Kaapeli-tv-jakelun tilanne ja kehitysnäkymät
 • T2-teknologiasiirtymä

 
14.15 Kahvitauko
 
14.45 Määräyksen 65 C mukaiset dokumentointivelvoitteet ja laadunhallinta teleurakoinnissa
Pääarvioija Tauno Hovatta Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

 • Pätevyydet ja niiden ylläpito
 • Teleurakoitsijan kriteerit
 • Urakoitsijan laadunhallinta ja toiminnanohjaus käytännössä
 • Ohjeet ja lomakkeet urakoitsijan tukena määräyksen 65 C aikana, esimerkkejä sähköisten lomakkeiden käytöstä
 • Loppudokumentointi määräyksen 65 C mukaan

 
15.45 - 16.00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

480,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
300,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. 
Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Tauno Hovatalta, tauno.hovatta@seti.fi
 
PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään 4 työpäivää ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutamme 100 % kurssin hinnasta.

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,19 (asteikko 1-4) ja vastanneista 100% arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (11/2017) 

 
Kurssipalautteita:
 
"Hyvin rakennettu kurssi" 1/2018
"Monipuolinen ja kattava paketti" 1/2018
"Hyvä ja kattava paketti määräyksistä" 1/2018
"Määräys käytiin läpi riittävässä laajuudessa" 1/2018
"Oikein hyvä ja paljon asiaa" 11/2017
"Kattava katsaus määräyksiin" 11/2017
"Kiitettävä" 9/2017
"Asiantuntevat kouluttajat" 4/2017
”Asiallinen ja hyvä kertauskurssi sekä uudet määräykset" 9/2016
"Kattava kokonaisuus, vakuuttavat asiantuntijat"9/2015
"Kurssilta olisin toivonut enemmän keskustelua ja muiden kokemusten kuulemista" 9/2015
"Tiukka päivä, paljon asiaa. Peukut tälle" 5/2015
"Hyvä kokonaisuus, paljon uutta tietoa, hyvä materiaali"5/2015
"Asioiden esilletuonti esimerkein paransi kurssiopetusta"3/2015
Hyödyllistä oli määräysten muuttuneet kohdat, oli selkeästi eritelty" 1/2015
"Sekavasta tilanteesta tuli nyt selkeämpi käsitys"1/2015
"Alue- ja nousukaapelointien asennustavat oli hyvä" 10/2014
"Kiinnostavaa oli kanavajärjestelyt DVB-T/T2 ja UHF/VHF" 10/2014
"Hyödyllisintä kurssilla oli pari- ja kuitukaapeliasennukset” 05/2014 
”Hyödyllisintä kurssilla oli antenni- ja yleiskaapelointiasiat” 05/2014 
”T2 ja 65 muutosten läpikäynti oli hyödyksi” 05/2014 
”Kurssilla sai päivitettyä tiedot ajantasalle uudesta sisäverkkomääräyksestä” 05/2014 
”Määräysmuutokset mitkä on huomioitava omassa työssä tuli käytyä läpi” 05/2014 
”Kiinnostavaa oli se miten teoriatietoa sovelletaan käytännössä” 05/2014 
”Hyvä tietää antennialan tulevaisuuden päivitykset” 04/2014
”21, 25 ,65. Hyvä pysyä kärryillä muutosten muutoksista” 05/2014 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Antennialan tekniikkapäivä


Tuotenumero: 421316

SANT ry:n perinteinen syksyn teemapäivä, jossa ovat esillä antenni- ja teleurakoinnin ajankohtaiset asiat. Tällä kertaa painopisteinä ovat T2-siirtymä, Ylen HD-jakelu ja television tulevaisuus. Lisäksi...


 

Näytä

Antennitekniikka I - tekniset ratkaisut


Tuotenumero: 421330

Antennitekniikka I kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65  vaatimukset. Päivän aika käsitellään myös maanpäällisen...


 

Näytä

Antennitekniikka II - asennus ja käyttöönotto


Tuotenumero: 421331

Kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien asennukseen ja käyttöönottoon huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65 vaatimukset. Kurssilla käsitellään asennuksen valmistelua, rakenneosien...


 

Näytä

Puhelinjärjestelmät, ST-käsikirja 14


Tuotenumero: 412112

Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja...


61,00 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut, ST-esimerkit 3


Tuotenumero: 412306

Tämä esimerkki suunnitteluohjeista on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, päiväkodit, ST-esimerkit 2


Tuotenumero: 412307

Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. HKR-Rakennuttaja on teettänyt alan johtavilla konsulteilla kouluille ja päiväkodeille LVI- ja sähkötekniset suunnitteluohjeet. Syntyneen...


6,50 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo