Puhelinjärjestelmät, ST-käsikirja 14


Tuotenumero: 412112

Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja alueverkkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä ylläpitäjille uusia haasteita, jotta yrityksen verkkojen toimivuus, ylläpidettävyys ja tietoturva saataisiin hoidettua hallitusti. Myös mobiilipalvelujen toimivuus kiinteistöissä on varmistettava jo suunnitteluvaiheessa. 

 
Tämän päivän puhelinjärjestelmä toteutetaan joko mobiilivaihdejärjestelmänä tai hybridiratkaisuna, joka koostuu mobiilipalveluista ja kiinteistössä toimivasta kiinteästä puhelinjärjestelmästä sekä tarpeenmukaisista muista verkkopalveluista, kuten liittymä- ja liikennepalveluista sekä IP-tiedonsiirtopalveluista. 
 
Kilpailun lisääntyminen on monipuolistanut myös hankintavaihtoehtoja. Palveluna operaattorilta hankittava puhelinjärjestelmä on yleinen, mutta perinteinen järjestelmän osto tai leasing ovat edelleen myös käytössä.  
Julkaisija: Sähkötieto ry
61,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
45,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFKirja sopii perusteokseksi alan ammattilaisille, kuten rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, teleoperaattoreille ja laitetoimittajille sekä puhelinjärjestelmän ja sen päätelaitteiden hankintaan ja ylläpitoon osallistuville. Kirja sopii käytettäväksi myös opetustarkoituksiin. 

1 YRITYKSEN PUHELINJÄRJESTELMÄ

1.1 Puhelinjärjestelmän teh tävät ja merkitys 
1.2 Puhelinjärjestelmän ke hitys kiinteistön puhelinvaihteesta organisaation viestintäjärjestelmäksi 
1.3 Puhelinjärjestelmä osan a IP-verkkoa
1.4 Puhelinjärjestelmän kä yttösovellukset
1.4.1 Perinteinen puhelinjärjestelmä
1.4.2 Tavoitettavuusjärjestelmä
1.4.3 Puhelinpalvelukeskus (Call Center) 
1.4.4 Toimistosovellukset osana puhelinjärjestelmää 
 
2 KIINTEISTÖN IP-VERKKO
2.1 Kaapelointi
2.1.1 Perinteinen puhelinsisäjohtoverkko
2.1.2 Yleiskaapelointijärjestelmä
2.2 Lähiverkko
2.2.1 Lähiverkon yleiset su unnitteluperiaatteet
2.2.2 WLAN-verkkojen erityispiirteet 
2.2.3 Verkon hallinta- ja ti etoturvaominaisuudet
2.2.4 Päätelaitteiden liittäm inen verkkoon
2.3 Liitynnät muihin verkkoihin
2.3.1 Lähiverkon liittämin n muihin verkkoihin 
2.3.2 Vikasietoisuus verkkoja yhdistettäessä
2.3.3 Liikenteen priorisointi palveluverkkojen läpi 
2.3.4 Yhdysliikennepalveluiden käyttö 
 
3 YLEINEN IP-VERKKO YRITYSTEN PUHEVIESTINTÄTARPEIDEN KANNALTA 
3.1 Yleinen IP-verkko kehittyy NGN:ksi 
3.1.1 IMS-arkkitehtuuri
3.1.2 SIP 
3.2 Puhelinjärjestelmäliitännät 
3.2.1 VoIP kiinteän tietolii kenneverkon ratkaisuna
3.2.2 Asuinkiinteistöt 
3.2.3 Toimitilakiinteistöt 
3.3 Mobiilipalvelut 
3.3.1 Mobiilivaihde 
3.3.2 Palvelualueen rakentaminen
 
4 PUHELINJÄRJESTELMÄTEKNIIKAT
4.1 Perinteinen puhelinjärjestelmä 
4.1.1 Puhelinvaihde, puhel injärjestelmä vai hybridivaihde?
4.1.2 Puhelinjärjestelmän rakenne ja ominaisuudet 
4.1.3 Järjestelmäliittymät ( keskusjohdot)
4.1.4 Vaihdeverkko 
4.1.5 Alaliittymäliitännät ja päätelaitteet
4.1.6 Lisäjärjestelmät ja -liitännät 
4.2 IP-puhelinjärjestelmä 
4.2.1 Järjestelmän rakenne ja ominaisuudet 
4.2.2 Palvelimet ja sovellukset 
4.2.3 Järjestelmä osana organisaation lähiverkkoa ja muuta IP-verkkoa
4.2.4 Liitännät yleiseen verkkoon ja palveluihin 
4.2.5 Päätelaitteet
4.3 Mobiilivaihde 
4.3.1 Ominaisuudet ja toteutusvaihtoehdot 
4.3.2 Mobiilivaihdepalvelu verkkopalvelukokonaisuutena 
4.3.3 Mobiilivaihteen hankinta- ja käyttökustannukset
4.3.4 Mobiilivaihteen käyt töönotto
 
5 IP-VIESTINTÄJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA MITOITUS
5.1 Järjestelmän suunnittelu 
5.1.1 Tarvekartoitus 
5.1.2 Toteutusvaihtoehtojen hahmottaminen
5.1.3 Puhelinjärjestelmäsuunnitelma
5.1.4 Kaapelointi- ja teletilasuunnittelu 
 
5.2 Lähiverkon mitoitus
5.2.1 Lähiverkon kapasiteetin ja laadun mitoittaminen yleisesti 
5.2.2 Langalliset verkot ja toimipisteiden väliset yhteydet
5.2.3 Langattomat verkot 
5.3 Hankinnan kilpailutus
5.3.1 Tarjouspyyntöasiakirjat
5.3.2 Kilpailuttaminen
5.3.3 Päätelaitteiden hankinnat
5.3.4 Ylläpidon hankinta 
5.3.5 Liittymät ja liikennöinti 
5.3.6 Kaapelointijärjestelm än ja lähiverkon hankinta 
5.3.7 Tarjousten vertailu
 
6 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
6.1 LAN ja WLAN 
6.1.1 IP-osoitteet
6.1.2 Porttiasetukset ja VLAN:it
6.1.3 PoE-virransyöttö
6.1.4 Priorisointi
6.1.5 WLAN-verkon erityispiirteet viestintäjärjestelmien käyttöönotossa
6.2 IP-puhelinjärjestelmän asennus ja käyttöönotto 
6.2.1 IP-puhepalvelimen se kä muiden oheispalvelimien asennus ja konfigurointi 
6.2.2 Lähiverkon asennus ja varustaminen IP-puhelinjärjestelmän edellyttämillä laitteilla ja ominaisuuksilla
6.2.3 Liitännät yleiseen televerkkoon sekä muihin IP-verkkoihin
6.2.4 Päätelaitteiden asennus ja testaus 
6.2.5 Varavoimajärjestelyt ja maadoitukset 
6.2.6 Käyttöönottomittaukset ja -testaukset, tarkastukset ja dokumentointi
 
7 IP-JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO, DOKUMENTOINTI JA MITTAUKSET 
7.1 Ylläpito
7.2 Viankorjaus 
7.3 Dokumentointi
7.3.1 Dokumentoinnin periaatteet
7.3.2 IP-puhelinjärjestelmän dokumentointi
7.4 Valvonta
7.5 Mittaukset 
 
8 VARMISTUS- JA TIETOTURVAKYSYMYKSET IP-YMPÄRISTÖSSÄ
8.1 Yleistä tietoliikenteen turvallisuudesta 
8.1.1 Tietoturvallisuuden merkitys ja tavoitteet 
8.1.2 Tietoliikenteen ja puhelinjärjestelmien tietoturvauhat
8.2 Kiinteistön IP-verkon turvallisuus
8.2.1 Käyttäjän todentaminen
8.2.2 Tietoliikenteen salaus
8.2.3 Lähiverkon looginen pääsynhallinta
8.2.4 Verkkolaitteiden turvallisuus 
8.2.5 Langattoman lähiverkon turvallisuus
8.2.6 Verkon fyysinen suojaaminen 
8.2.7 Verkon vikasietoisuus ja jatkuvuus
8.3 Kiinteistön puhelinjärjestelmän turvallisuus
8.3.1 Puhelinvaihteen suojaaminen 
8.3.2 Mobiilivaihteen tietoturva
8.3.3 VoIP-päätelaitteiden suojaaminen
8.4 Teletilojen tietoturvallisuus
8.4.1 Rakenteellinen suojaus
8.4.2 Teletilojen lukitus ja avainten hallinta
8.4.3 Sähkönsyötön varmistus
 
9 SÄÄDÖKSET, MÄÄR ÄYKSET, STANDARDIT JA OH JEET
9.1 Säädökset ja määräykset 
9.1.1 Lainsäädäntö
9.1.2 Viestintäviraston tekniset määräykset
9.2 Suositukset ja ohjeet 
9.3 Standardit 
9.3.1 Kaapelointi
9.3.2 Lähiverkko 
9.3.3 IP-verkko
9.3.4 Palvelukohtaiset standardit
 
LIITTEET 
LIITE 1: LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT
LIITE 2: PIIRROSMERKIT 
61,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
45,75 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko: B5, 290 sivua
4., uusittu painos julkaistu 2013 
ISBN 978-952-231-084-2          

Samankaltaiset tuotteet


Antennialan tekniikkapäivä


Tuotenumero: 421316

SANT ry:n perinteinen syksyn teemapäivä, jossa ovat esillä antenni- ja teleurakoinnin ajankohtaiset asiat. Tällä kertaa painopisteinä ovat T2-siirtymä, Ylen HD-jakelu ja television tulevaisuus. Lisäksi...


 

Näytä

Antennitekniikka I - tekniset ratkaisut


Tuotenumero: 421330

Antennitekniikka I kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65  vaatimukset. Päivän aika käsitellään myös maanpäällisen...


 

Näytä

Antennitekniikka II - asennus ja käyttöönotto


Tuotenumero: 421331

Kurssilla perehdytään yhteisantenniverkkojen ja –järjestelmien asennukseen ja käyttöönottoon huomioiden Viestintäviraston määräyksen 65 vaatimukset. Kurssilla käsitellään asennuksen valmistelua, rakenneosien...


 

Näytä

ST-verkkoversio neljälle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


89,50 €


Listaan

ST-verkkoversio yhdelle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


70,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, koulut, ST-esimerkit 3


Tuotenumero: 412306

Tämä esimerkki suunnitteluohjeista on tarkoitettu suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille, mutta on hyödyllinen myös kaikille niille, jotka osallistuvat hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen...


6,50 €


Listaan

Sähkö- ja telejärjestelmien suunnitteluohjeet, päiväkodit, ST-esimerkit 2


Tuotenumero: 412307

Esimerkki nykyaikaisen palvelukiinteistön suunnitteluohjeistosta. HKR-Rakennuttaja on teettänyt alan johtavilla konsulteilla kouluille ja päiväkodeille LVI- ja sähkötekniset suunnitteluohjeet. Syntyneen...


6,50 €


Listaan

Telepätevyyspäivä, sisäverkkomääräys 65


Tuotenumero: 421314

Viestintäviraston määräyksen 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista päivitysversio 65 C astuu voimaan 1.1.2018. Määräyspäivitys pitää sisällään joitakin täsmennyksiä asuinkiinteistön antenniverkko-...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo