Sähköteknisiä taulukoita, ST-Käsikirja 30


Tuotenumero: 412103
Tiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin. 
 
Kirja ei sisällä teoriaa, mutta sen alkuosaan on koottu joitakin matematiikan, fysiikan ja sähköteknikan laskentakaavoja. Samoin kirjasta löytyvät SI-järjestelmän perus- ja lisäsuureiden yksiköt ja niiden muunnoskertoimet muiden suurejärjestelmien välillä. Pääosa kirjasta olevasta tiedoista on saatettu taulukkomuotoon. Joidenkin taulukoiden käyttöä on selvennetty esimerkein. 
Julkaisija: Sähkötieto ry
48,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
36,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFTiivis ja kätevä käsikirja, johon on koottu keskeisiä sähkö- ja teletekniikan taulukoita ja josta löytyy vastaus käytännössä usein esiintyviin alan kysymyksiin ja ongelmiin.

Kirjaa ei ole tarkoitettu ensisijaisesti oppikirjaksi, vaan sen on tarkoitus toimia alan ammattilaisten ja käytännön työtä tekevien muistikirjana.

SISÄLLYS 

 
1 YLEISTIETOA JA MATEMATIIKKAA
1.1 Matemaattisia kaavoja ja taulukoita
1.2 Suureet ja mittayksiköt, lyhenteitä ja kirjainyhdistelmiä
1.3 Muunnoskaavoja ja muita mittayksiköitä (UK ja USA)
1.4 Muuta yleistietoa
Esimerkki katelaskelmasta 
 
2 MATERIAALITIETOJA
2.1 Fysiikan kaavoja
2.2 Aineominaisuuksia ja yleisiä vakioita
 
3 YLEINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
3.1 Yleistä sähkötekniikkaa
Vakiopoikkipintaisen johtimen resistanssi
Yleisiä laskukaavoja
Lähdejännite
Jännite
Tähtikytkentä
Kolmiokytkentä
Teho
Jännitteen- ja virranjako
Muunnoskaavat Y ? D ja D ? Y
Jännitteen ja virran jakautuminen tähti- ja kolmiokytkennässä
Esimerkki moottorin kytkennästä
3.2 Yleiset teletekniikan kaavat
Heijastusvaimennus
Heijastusvaimennus optisessa rajapinnassa
Valokaapelien laskukaavoja
 
4 SÄHKÖASENNUSTEKNIIKKA
4.1 S2010-nimikkeistö (suppea)
4.2 Johtojen mitoitusta koskevat taulukot
Kuormituslaskelmien perusarvot
Ryhmäjohdot
Jakokeskusten sekä pää- ja nousujohtojen mitoitus (haaroineen)
Esimerkki kiinteistön huipputehon tarpeen määrittämisestä
Esimerkki huoneiston nousujohdon mitoituksesta
Sähkönkulutuksen laskeminen
Johtimien ja suojalaitteiden yhteen sovittaminen
Ylikuormitussuojan valinta
Esimerkki ylikuormitussuojan valinnasta
Suurjännitejärjestelmien maadoitukset
Maaperän resistiivisyys
Maadoitusresistanssi
4.3 Johdon suojaus eri tilanteissa
Yksivaiheisen oikosulkuvirran laskenta jakeluverkossa
gG-sulakkeiden selektiivisyys
4.4 Asennusolosuhteita ja asennustapoja koskevat taulukot
Valoa heijastavan pinnan luminanssi
4.5 Lämmitystä koskevat taulukot
Rakenteiden ohjeellisia U-arvoja
Energiankulutuksen laskennan lähtöarvot
Ilmanvaihdon lämmittämiseen tarvittava teho
 
5 TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
5.1 Yleistä
5.2 Antennijärjestelmät
Desibelimikrovoltti'
5.3 Yleiskaapelointijärjestelmä
5.3.1 Parikaapelointi
Johtimen resistanssin riippuvuus lämpötilasta
Parikaapelin vaimennuksen riippuvuus lämpötilasta
5.3.2 Optinen kaapelointi
Valokaapeleiden suomalaiset tyyppimerkinnät
Kaapelin rakenteen ilmoittava merkintä
Kuitutyypin ilmoittava merkintä
Esimerkkejä suomalaisista tyyppimerkinnöistä
5.3.3 Perinteinen puhelinkaapelointi
Kanava- ja maakaapelin suurin vetopituus (koskee myös valokaapeleita)
Ilmakaapelin kiristämiseen tarvittava voima ja riippumat (koskee myös valokaapeleita)
Kuparijohtimisten telekaapeleiden suomalaiset tyyppimerkinnät
5.3.4 MICE-järjestelmä
5.4 Kameravalvontajärjestelmä
5.5 Paloilmoitinjärjestelmät
5.6 Rakennusautomaatiojärjestelmät
Säätötekniikka
DALI-järjestelmä
IHC-järjestelmä
KNX-järjestelmä
LonWorks-järjestelmä
Modbus-järjestelmä
 
6 ERI SÄHKÖLAITTEITA KOSKEVAT TAULUKOT
6.1 Sähkömoottorit
Sähkömoottorin asennusalustaan kohdistama voima
Sähkömoottorin kytkennät
Yksinopeusmoottorien kytkennät
Kaksinopeusmoottorien kytkennät
6.2 Muuntajat
6.3 Kondensaattorit
Loistehon kompensointiin käytettäviä kaavoja
Sarjakompensointi
Laitekohtainen kompensointi
Ryhmäkohtainen kompensoint
Kompensoinnin haittatekijät
6.4 Sähkökaapelit
Sähkökaapeleiden värijärjestelmä
Jatkojohdot ja pistokytkimet
6.5 Putket ja putkitustarvikkeet
6.6 Käyttöönottotarkastuksiin liittyvät taulukot
 
LÄHDELUETTELO
48,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
36,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Kirjaudu sisään tilausta tehdessäsi niin saat jäsenhinnat.Jäsenyytesi tunnistetaan tilauksen yhteydessä

Kirjassa on 182 sivua ja se on B5-kokoinen. 
4., uudistettu painos toukokuu 2014
ISBN 978-952-231-101-6

Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio neljälle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


91,30 €


Listaan

ST-verkkoversio yhdelle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


72,00 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA