Sähkölaitteiston kuntotutkijakoulutus


Tuotenumero: 421109

Kurssilla käydään läpi kuntotutkimuksen eri vaiheet markkinoinnista tutkimuksen esittelyyn tilaajalle. Myös eri järjestelmiä, kuten antennijärjestelmät ja erityisesti vanhat sähköasennukset ja niihin liittyviä ongelmakohtia käydään läpi. Kurssilta jää mittava aineisto aiheeseen liittyvine ST- kortteineen ja malliraportteineen työkaluksi kuntotutkijanurallesi.

 

1190,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
1050,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilta saa hyödyllistä tietoa kuntotutkimuksen markkinointiin, tekemiseen ja raportointiin liittyen. Setin sertifioimana kuntotutkijana sinun on varmasti helpompi myydä omaa kuntotutkimusosaamistasi. Sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy, joka pitää rekisteriä kuntotutkijoista ja julkaisee hyväksyttyjen kuntotutkijoiden luettelon yhteystietoineen internetissä.

Toukokuun 2019 koulutuksen harjoituspäivä on 24.5.2019 Espoo, Sähkötalo, Harakantie 18 B
8.-9.5.2019 Sähkölaitteiston kuntotutkijakoulutus, Tampere Scandic Tampere Koskipuisto

Timo Ylinen ja Jenna Kauppila Sähköinfo Oy:stä,  Arto Kari SETI Oy:stä sekä Roger Lehtonen STUL ry:stä 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat hankkia itselleen sähköalan ja kiinteistöjen edustajien valvoman kuntotutkijan pätevyyden. Koulutus soveltuu myös sellaisille kiinteistöjen edustajille, joilla on lakisääteisen määräaikaistarkastuksen piiriin kuuluvia 1- ja 2- luokan sähkölaitteistoja. 

1. PÄIVÄN OHJELMA 
 
8.15 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
8.45 Rakennusten teknisten järjestelmien kuntotutkimus 
 • eri osa-alueiden kuntotutkimusten esittely 
 • käsitteiden määrittely 
 • rakennuksen ja sen sähkölaitteiston elinkaariajattelu 
9.30 Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen eri vaiheet 
 • markkinointi
 • eri vaiheiden esittely 
 • kuntotutkimuksen esittely tilaajalle
10.30 Kuntotutkimuksen raportointi 
 • systemaattinen eteneminen 
 • sähkönimikkeistö 
 • dokumentointi ja raporttien kirjoittaminen 
 • malliraportti 
11.30 Lounas 
 
12.30 Kuntotutkijan palvelupaketti
 • Kuntotutkimus
  -laaja / suppea
 • Kunnossapitotarkastus
 • Määräaikaistarkastus
 • Energiaselvitys / energiatodistus
 • Dokumentit ajan tasalle
 • Huoltokansiot ja kunnossapito-ohjelmat kuntoon
 • Lämpökuvaus
13.45 Mittaukset; mittalaitteet, mittaukset ja testaukset 
 • tutkimusvälineet, mittauslaitteet, tiedon-keruulaitteet 
 • laitteiden valinta, hankinta ja säilytys 
 • laitteiden käyttöönotto, käyttökoulutus, käyttö ja käyttöohjeet 
 • mittaukset ja testaukset 
 • tulosten tulkitseminen, dokumentointi ja käyttäminen loppuraportissa 
14.45 Iltapäiväkahvi 
 
15.15 Sähkötyöturvallisuus kuntotutkimuksen aikana sekä tilaajan ohjeistus turvalliseen käyttöön
 • riskit 
 • työskentely jännitteisten osien läheisyydessä 
 • sähköalan työt, sähkötyöt, käyttötyöt, käyttötoimenpiteet 
 • mittaukset, testit ja näytteiden otot laitteistojen ollessa käytössä 
 • paikallistuntemuksen puuttumisesta johtuvien seikkojen ottaminen huomioon
 • oman ja ympäristön turvallisuuden varmistaminen
 • opastaminen laitteiston turvallisessa käytössä
16.00 – 16.45 Kolmatta päivää varten valmisteltavien tehtävien ohjeistus ja jako
 
2. PÄIVÄN OHJELMA 
 
8.00 Aamukahvi 
 
8.15 Eri aikakausien asennusmateriaalit ja asennustavat sekä vanhojen asennusten ongelmakohtia 
 
10.45 Lämpökamerakuvaus kunnossapidossa/kuntotutkimuksessa
 
11.45 Lounas
 
12.45 Kuntotutkimussopimuksen tekeminen tilaajan kanssa
Kuntotutkimuksen tekijän vastuu ja valtuudet
 
13.45 Iltapäiväkahvi
 
14.15 Telejärjestelmien kuntotutkimus: Yleistä ja antennijärjestelmät
 
15.15 Sähkölaitteistoissa olevat ongelmajätteet 
 • mitä esiintyy? 
 • miten tunnistetaan? 
 • mitä niille voi tehdä? 
 • mitä kirjataan raporttiin? 
16.00 – 16.15  Tilaisuuden päättäminen ja loppukeskustelu 
 
3. PÄIVÄN OHJELMA 
Espoo (Leppävaara), Sähkötalo 
 
8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
8.30 Jakaantuminen ryhmiin ja ohjeiden anto kuntotutkimusta varten 
 
9.00 Kuntotutkimuksen tekeminen ryhmissä kohteena Espoon Sähkötalo 
 
12.00 Lounas 
 
13.00 Kuntotutkimusraportin kokoaminen ja valmisteltavaksi annettujen tehtävien purku 
 
15.00 - 15.30 Päätöskahvi ja kuntotutkijan pätevyystodistuksen hakemisen opastaminen
1190,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
1050,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Kurssin hintaan ei sisälly majoitusta. Majoituksesta huolehtii jokainen kurssilainen itse.

 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.  Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  

MILLÄ EDELLYTYKSILLÄ KUNTOTUTKIJAN PÄTEVYYSTODISTUKSEN SAA? 

Sähkölaitteistojen kuntotutkijan pätevyystodistuksen voi Setistä hakea henkilö, jolla on
a) sähköalan pätevyystodistus; sähköpätevyys 1 tai 2 tai A-, B- tai C-luokan pätevyystodistus SEKÄ
b) tästä kuntotutkijan koulutusohjelmasta saatu hyväksytty todistus sekä todistus ajan tasalla olevasta sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.  SEKÄ
c) Seti Oy:lle toimitettu raportti tehdystä kuntotutkimuksesta

 
 
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Jenna Kauppila, jenna.kauppila@sahkoinfo.fi
 
PERUUTUS
Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutetaan 100 % kurssin hinnasta.

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,29 (asteikko 1-4) ja vastanneista 100% arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (5/2018) 

 
Kurssipalautteita:
 
"Kattava ja monipuolinen" 5/2018
"Järjestelmällinen eteneminen ja mihin tulee kiinnittää huomiota" 11/2017
"Kuntotutkimuksen eri vaiheet kokonaisuutena" 11/2017
"Dokumentaation kehittäminen" 1/2017
"Raportointi ja tiedon etsintä lähteistä oli hyödyllistä" 05/2016
"Vanhat asennukset ja mittalaitteet kiinnostavaa" 2/2015
"Antennipuoli, eri aikojen asennukset ja vanhat värijärjestelmät oli kiinnostavinta" 2/2015
”Kouluttajat olivat ammattitaitoisia sekä asian että koulutuksen suhteen" 11/2014
"suosittelisin kurssia muillekin koulutuksessa käytyjen hyvien keskusteluiden takia” 05-2014 
”Kouluttajalla oli hyvä sähköalan tuntemus, sain uutta tietoa eri aikakausien asennusmateriaaleista” 05/2014
”Kouluttajat oli loistavia ja ammattitaitoisia” 01/2014 
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella 
Samankaltaiset tuotteet


Sähkölaitteiston kuntotutkijakoulutus


Tuotenumero: 421109

Kolme tehokasta päivää monilta kuntotutkimuksen osa-alueilta!  Käymme kurssilla läpi kuntotutkimuksen eri vaiheet markkinoinnista tutkimuksen esittelyyn tilaajalle ja harjoittelemme kuntotutkimusta myös...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo