Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä 2018


Tuotenumero: 211149

Kirjan ensimmäiseen osaan on koottu Sähköala-lehdissä vuoden 2017 marraskuun ja vuoden 2018 marraskuun välisenä aikana julkaistut sähköturvallisuutta käsittelevät tekniset artikkelit. Artikkelit on jaoteltu pienjänniteasennusstandardisarjan SFS 6000 sisältöjärjestystä noudattaen.

Toisessa osassa on vastaavana ajanjaksona Sähköala-lehdissä Asennusmääräysten tulkintaa -palstalla esitettyjä kysymyksiä vastauksineen ja kolmannessa osassa syksyn 2017 ja kevään 2018 Sähköturvallisuustutkintojen kysymykset ja vastaukset.

Julkaisija: Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
62,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
46,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjaa voivat hyödyntää kaikki ajankohtaista sähköturvallisuustietoa tarvitsevat sähköalan ammattilaiset – niin sähkösuunnittelijat, urakoitsijat, sähkötöiden johtajat kuin käytön johtajatkin.

Sähköturvallisuustutkintoon valmistautuville kirjan lopussa olevat aikaisempien tutkintojen kysymykset ja vastaukset ovat hyvä apu.

Myös alan opiskelijat saavat kirjasta hyödyllistä käytännön tietoa.

OSA 1: Tekniset artikkelit

Sähkölaitteiden ja johtojen valinta ja asentaminen

 • Miten johdot mitoitetaan taloudellisesti?
 • Valoa ledivaloputkista – jäävätkö loistelamput historiaan?
 • Helposti säätyvä sähkölämmitys
 • Vuodenvaihde toi sähkölämmitysjärjestelmien asentamiseen muutoksia
 • Sähkölämmitystuotteista tulee älykkäitä ja energiatehokkaita

Tarkastukset ja kuntotutkimukset

 • Sähkölaitteistojen tarkastus voi alentaa vakuutusmaksua

Erityisiä asennuksia tai asennuslosuhteita koskevat vaatimukset

 • Tasasähköjohtimet saavat uudet väritunnukset
 • Mitä vaatimuksia standardissa SFS 6000 on ohjausvirtapiireille?

Eräitä laitteita koskevat vaatimukset

 • Aurinkosähköjärjestelmä: miten se toteutetaan teknisesti?
 • Mikroverkko tuo varmuutta haja-asutusalueiden sähkönjakeluun
 • Jakokeskusten virrat on määriteltävä huolellisesti

Tilapäislaitteistot

 • Työmailla tarvitaan tehokasta ja turvallista valaistusta

Sähkölaitteiston hoito, kunnossapito ja perusparannus

 • STUL ja SETI ovat kehittäneet urakoitsijalle kunnossapitosertifikaatin
 • Lämpökameroilla valvotaan yhä enemmän turvallisuutta
 • Turvavalaistuksen laitteistossa ja kunnossapidossa on puutteita

Sähköturvallisuussäännökset ja -ohjeet

 • SFS 6000 uudistui – miten sitä on sovellettu?

Sähkötyöturvallisuus

 • SFS 6002 -standardia uudistettiin tänä syksynä
 • Sulaketta vaihdettaessa on varmistuttava sähkötyöturvallisuudesta
 • Sähkötyöturvallisuudesta on huolehdittava suurjännitelaitteistoissa

Suurjännitesähkölaitteistot

 • Suurjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS 6001 uudistui

OSA 2:          Sähköasennusstandardien tulkintoja

OSA 3:          Testaa sähköturvallisuustietojasi

Sähköturvallisuustutkintojen kysymyksiä ja vastauksia

62,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
46,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko 204 x 204 mm, 132 sivua.
Vuosittain ilmestyvä.
Julkaistu joulukuussa 2018.
ISBN 978-952-231-264-8

 

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA