Jännitetyöopas


Tuotenumero: 411172

Jännitetöiden tekeminen edellyttää aina sähkötöiden johtajan lupaa, työhön soveltuvaa jännitetyöohjetta, jännitetyön tekijöiden oikeaa asennetta, asianmukaisia työkaluja ja suojavälineitä sekä oikein toteutettua jännitetyökoulutusta käytännön harjoitteluineen.

Kirja opastaa jännitetyön tekijän, jännitetyöohjeen laatijan ja jännitetyöluvan antajan jännitetöiden tekemisen turvalliseen maailmaan.

Oppaaseen on päivitetty SFS 6002 -standardin kolmannen painoksen mukanaan tuomat jännitetöiden tekemistä koskevat muutokset.

34,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
25,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFJännitetyökouluttaja voi oppaan avulla antaa koulutukseen osallistuville kansanomaista tietoa varsinaisen standardin tekstin lisäksi.

Opas sisältää paljon aihetta havainnollistavia kuvia. 

Jännitetyöopas on tarkoitettu kaikille jännitetöihin osallistuville muistuttamaan jännitetyöhön liittyvistä perusasioista.

Tämä jännitetyöopas koskee jännitetöitä enintään 1 000 V AC tai 1 500 V DC -sähkölaitteistoissa.

LUKU 1: YLEISTÄ JÄNNITETYÖSTÄ
Yleistä jännitetöistä
Jännitetyön määrittely
Jännitetyöalueen määrittely
Jännitetyön tekijöiden ammattitaitovaatimukset
    Termien selitykset
Riittävän ammattitaitoinen henkilö
Jännitetyökoulutus
Jännitetyömenetelmät
    Työmenetelmäkohtainen ohje
Jännitetyökalut ja henkilönsuojaimet
Jännitetyön organisointi ja ohjeistaminen
    Termien selitykset
Työryhmän kokoonpano

LUKU 2: VAKIINTUNEET TOIMENPITEET, JOTKA EIVÄT OLE JÄNNITETYÖTÄ
Vakiintuneet toimenpiteet, jotka eivät ole jännitetyötä
    Esimerkkejä vakiintuneista toimenpiteistä, jotka eivät ole jännitetyötä
    Kuka saa tehdä vakiintuneita toimenpiteitä, jotka eivät ole jännitetyötä

LUKU 3: VARSINAISET JÄNNITETYÖT
Perustason jännitetyöt
    Esimerkkejä perustason jännitetöistä
    Ketkä saavat tehdä perustason jännitetöitä
    Laitteistovaatimus perustason jännitetöissä
Vaativat jännitetyöt
    Esimerkkejä vaativista jännitetöistä
    Ketkä saavat tehdä vaativia jännitetöitä

LIITTEET
Liite 1:     Työohjeen laadinta
Liite 2:     Pysyväismääräys
               Ohje työkohtaisen jännitetyöohjeen laadintaan

34,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
25,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5. Sivuja 72.
6., uudistettu painos 2016
ISBN 978-952-231-182-5

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo