KNX-järjestelmän perusteet. Tietotekniset järjestelmät. ST-käsikirja 23


Tuotenumero: 412132

Tähän kirjaan on koottu keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Alkuosassa esitellään KNX-järjestelmän käyttösovellukset, tekninen toimivuus ja rakenne – loppuosa käsittelee KNX-järjestelmän projektinhallintaa suunnittelusta ja asennuksesta käyttöönottoon ja luovuttamiseen. Lopuksi selvitetään KNX:n suhdetta muihin järjestelmiin ja tekniikoihin.

Kirja esittelee laajasti KNX-järjestelmien perusteita. Se sisältää niin teoreettista tietoa järjestelmien toimivuudesta kuin käytännönläheisempää osaamista asentamisesta. Projektinhallintaosio antaa kattavasti tietoa laadukkaan järjestelmäprojektin aloittamisesta, läpiviennistä ja hallitusta päättämisestä. 

50,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
37,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFKirja sopii perusteokseksi suunnittelijoille, asennushenkilöstölle ja järjestelmän hankinnasta vastaaville sekä erityisen hyvin myös opetustarkoituksiin.

Kirja sopii perusteokseksi suunnittelijoille, asennushenkilöstölle ja järjestelmän hankinnasta vastaaville sekä erityisen hyvin myös opetustarkoituksiin.

1      Johdanto KNX-järjestelmään

1.1     KNX on avoin standardi

1.2     KNX-järjestelmän kehitysvaiheet

1.3     Toimiva KNX-järjestö

1.4     KNX-koulutusjärjestelmä

1.5     Väyläkaapeli korvaa perinteisen asennustavan

1.6     KNX-järjestelmän osat

1.7     Energian säästöä kiinteistöautomaatiolla

2      KNX-järjestelmän käyttösovellukset

2.1     Valaistus

2.2     Kaihtimet ja markiisit

2.3     Lämmitys ja jäähdytys

2.4     Ilmanvaihto

2.5     Energiankäytön hallinta

2.6     Visualisointi ja etäkäyttö

3      Miten KNX toimii?

3.1     Toiminta minimiasennuksessa

3.2     Yksilöllinen osoite ja ryhmäosoite

3.3     Ryhmäobjekti lähettää ja vastaanottaa sanomia

3.4     Sanomassa kuljetetaan komentoja ja hyötydataa

3.5     Hyötydata: fysikaalisten suureiden

         muuttaminen dataksi

3.6     KNX-sanoman aikavaatimus

3.7     Signaalit parikaapelissa TP1

3.8     Törmäyksen tunnistaminen parikaapelissa TP1

4      KNX-järjestelmän rakenne eli
        topologia

4.1     Milloin tarvitaan järjestelmäsuunnitelma?

4.2     Pienin rakenteellinen osa on linjasegmentti

4.3     Alue muodostuu monesta linjasta

4.4     Runkolinja yhdistää alueet

4.5     Yksilölliset osoitteet topologiassa

4.6     Linjatoistimella lisää laitteita linjasegmenttiin

4.7     Väylälaitteet pää- ja runkolinjoissa

4.8     KNX IP

4.9     KNX RF

4.9.1     Langattomat ratkaisut

            kiinteistöautomaatiossa

4.9.2     ”RF ready” ja ”RF multi”

4.9.3     Yksisuuntaiset RF-laitteet

4.9.4     Kaksisuuntaiset RF-laitteet

4.10   KNX Powerline

5      Projektisuunnittelu

5.1     Valmisteluvaihe

5.2     KNX-huonekortit

5.3     Järjestelmävalinnat

5.4     Suosituksia järjestelmäsuunnitteluun

5.5     Komponenttien valitseminen

5.5.1     Teholähteet

5.5.2     Ohjelmointirajapinnat

5.5.3     Kytkintoimilaitteet

5.5.4     Säädintoimilaitteet

5.5.5     Markiisitoimilaitteet

5.5.6     Lämpötoimilaitteet

5.5.7     Painikkeet

5.5.8     Huonelämmönsäätimet

5.5.9     Läsnäolotunnistimet

5.5.10   Valoisuusanturit ja sääasemat

5.5.11   Energiamittarit

5.5.12   Kosketusnäytöt

5.6     Tietoturvallisuus pitää ottaa huomioon

6      KNX-järjestelmien asentaminen

6.1     Väyläkaapelissa on pienoisjännite

6.2     Mikä väyläkaapeli valitaan?

6.3     Väyläkaapelin asentaminen

6.4     Väyläliittimien asentaminen

6.5     Väylälaitteiden asentaminen

6.6     Keskuskomponentit

6.7     Eristysvastusmittaus

7      KNX-järjestelmän käyttöönotto ja

        diagnostiikka

7.1     Mitä dokumentteja käyttöönotossa tarvitaan?

7.2     ETS-ohjelman esittely

7.3     ETS5-version erityispiirteet

7.4     ETS-ohjelman lisensointi

7.5     Päänäkymä

7.6     Tuotetietokannat

7.7     Uuden projektin aloittaminen

7.8     Topologianäkymä

7.9     Buildings-näkymä

7.10   Parametrit

7.11   Ryhmäobjektit

7.12   Ryhmäosoitteet

7.13   Ryhmäosoitteiden yhdistäminen
         ryhmäobjekteihin

7.14   Lähettävä ryhmäosoite

7.15   Liput

7.16   Yleisimpien toimintojen ohjelmointi

7.16.1   Sysäys- ja statuspalautteet

7.16.2   Päälle- ja pois päältä -painikkeet

7.16.3   Valonsäätö

7.16.4   Kaihdinohjaus

7.16.3   Kaikki pois (/päälle)

7.16.4   Tilanneohjaus

7.16.7   Läsnäolotunnistimet

7.16.8   Huonelämmönsäätö

7.16.9   Esimerkki logiikkayksikön (ohjaimen)

            käytöstä

7.17   Toimintavarmojen järjestelmien ohjelmointi

7.18   Liittyminen ulkoisiin järjestelmiin

7.19   Ohjelmien lataaminen

7.20   Diagnostiikkatyökalut

7.21   Projektien tuonti ja vienti

7.22   Dokumentointi

7.23   ETS Apps

8      Kohteen luovuttaminen

9      Olemassa oleviin asennuksiin

        tehtävät muutokset ja

        laajennukset

9.1     Muutokset kytkentöihin

9.2     Ohjelmalliset muutokset

10    Liitännät muihin järjestelmiin

10.1   KNX ja rakennusautomaatio

10.2   Bacnet

10.3   OPC

10.4   Lonworks (LON)

10.5   Binäärirajapinnat

10.6   DALI

10.7   DMX512

10.8   Switchdim

10.9   1–10 V

10.10 Modbus

10.11 Enocean

10.12 Hälytysjärjestelmät

10.13 AV-järjestelmät

11    Liitteet

11.1   Symbolit

11.1.1   Standardoidut piirrosmerkit

11.1.2   Keskuskaaviosymbolit

11.2   KNX-sanasto

11.3   KNX-toimintojen muistilista (malli)

 

tuoteinformaatiota

ABB Oy

DJS Automation Oy Ab

Ensto Finland Oy

Gycom Finland Oy

Oy Hedtec Ab

Oy Merilux Ab

Schneider Electric Finland Oy

Wago Kontakttechnik GmbH &

         Co. KG Filial i Finland

Yrkesinstitutet Prakticum

KNX Finland ry

 

50,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
37,50 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 198 sivua.
Julkaistu lokakuussa 2015.
ISBN 978-952-231-171-9

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo