Poistumisvalaistus, ST-käsikirja 36


Tuotenumero: 412129

Poistumisreittivalaistus lisää henkilöturvallisuutta helpottamalla rakennuksista poistumista erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Tämän ST-käsikirjan tarkoituksena on antaa perustietoja poistumisvalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. 

 
Kirja perustuu sisäasianministeriön asetukseen SMA 805/2005 sekä poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin ja tarjoaa mahdollisuuden perehtyä poistumisvalaistukseen liittyviin teknisiin ratkaisuihin.  
40,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
30,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

PDFKirja soveltuu perusteokseksi suunnittelijoille, asennushenkilöstölle, hankinnoista vastaaville sekä kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Lisäksi se soveltuu hyvin myös opetustarkoituksiin. 

1 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET 

1.1 Yleistä 
1.2 Lait, asetukset ja standardit
1.3 Määritelmät
 
2 POISTUMISREITTI 
2.1 Uloskäytävien mitoitus 
2.2 Osastoitu uloskäytävä 
 
3 POIISTUMISOPASTEET
3.1 Yleiset vaatimukset
3.2 Opasteille asetetut vaatimukset
3.3 Opasteiden sijoittaminen 
 
4 POISTUMISREITIN VALAISEMINEN
4.1 Yleiset vaatimukset
4.2 Poistumisreittivalaistus
4.3 Avoimen alueen valaistus 
4.4 Riskialttiin työalueen valaistus 
4.5 Laitteiden tekniset vaatimukset 
4.6 Varavalaistuksen käyttö poistumisvalaistuksessa 
4.7 Erityisalueet ja muut suositeltavat valaistuskohteet 
 
5 POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄT 
5.1 Laitteistovalinta 
5.2 Keskusakustojärjestelmät 
5.3 Yksikkövalaisinjärjestelmät
 
6 P OISTUMISVAALAISTUKSEN SUUNNITTELU
6.1 Suunnittelun kulku ja lähtötietojen kerääminen
6.2 Korjausrakentamisen erityispiirteet 
6.3 Valaistavat kohteet ja toiminta-aika 
6.4 Toiminta-aika 
6.5 Valaisimien valinta ja sijoitus 
6.6 Piirrosmerkit
6.7 Virransyöttöjärjestelmät ja ryhmitys
6.8 Kaapelointi 
6.9 Asiakirjat
6.10 Suunnitelman hyväksyttäminen
6.11 Yhteenveto 
 
7 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
7.1 Poistumisvalaisimien asennus
7.2 Poistumisvalaistusjärjestelmän kaapeloinnin vaatimukset
7.3 Palonkestävän asennuksen vaatimukset
7.4 Poistumisvalaistusjärjestelmien kaapelointivaihtoehdot 
7.5 Asennustyössä erityisesti huomioon otettavaa
7.6 Luovutusdokumentit käyttöä ja huoltoa varten
7.7 Käyttöohjeet
7.8 Käyttöönottotarkastukset
 
8 YLLÄPITO JA HUOLTO
8.1 Kunnossapito-ohjelma 
8.2 Tarkastukset 
8.3 Automaattiset testausjärjestelmät
8.4 Määräaikaistarkastukset
8.5 Eri järjestelmien vaatimat huoltotoimenpiteet ja varaosahuolto
8.6 Rakennuksen huoltokirja
 
LIITTEET 
LIITE 1: ST 59.11.01. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumisopasteet
LIITE 2: ST 96.49. Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma 
LIITE 3: ST 96.50. Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja 
 
TUOTEINFORMAATIOTA
Oy Neptolux Ab 
OBO Bettermann Oy 
Teknoware Oy
40,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
30,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 103 sivua.
Kirja on ilmestynyt marraskuussa 2013. 
ISBN 978-952-231-095-8

 
Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo