Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallinta


Tuotenumero: 421342

Kurssilla pureudutaan koko kiinteistön automaatiojärjestelmäprojektiin ja sen hallintaan. Kurssi esittelee automaatioprojektille tyypilliset piirteet ja opastaa hyviin hallintakäytäntöihin. 

SETI Oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutukseen kuuluu kaksi kurssia:

Kahden kurssien käyminen on vaatimuksena RAU-henkilöpätevyyttä hakeville automaatioasentajan ammattitutkinnon, sähköalan ammattitutkinnon tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneille. Suosittelemme näitä kursseja kuitenkin kaikille pätevyyttä hakeville ja rakennusautomaatiosta kiinnostuneille.

RAU-henkilöpätevyyden ylläpitokoulutuksena toimii:

 

495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
310,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla käydään läpi järjestelmän hankinta ja urakasta sopiminen, toteutuksen vaiheet sekä itselleluovutus ja vastaanotto. Lisäksi ohjeistetaan prosessin laadunvarmistus ja esitellään alan hyviä käytäntöjä palvelevat ohjeet ja lomakkeet. Kurssilla varmistetaan myös automaatioammattilaisen tarvittava ymmärrys työ-, sähkö- ja sähkötyöturvallisuudesta.  

Riikka Liedes, Sähköinfo Oy
Toivo Sahlsten, Kiinteistöautomaatio T:mi Toivo Sahlsten
Henrik Rousku, Sähköinfo Oy
Kari Kumpulainen, Assemblin Automation Oy
Tom Bremer, HKR-Rakennuttaja

Kurssi soveltuu kaikille sähkö- ja automaatioalalla toimiville, jotka haluavat ylläpitää, täydentää tai syventää osaamistaan ja päivittää tietojaan automaatiototeutusten projektinhallinnasta. 

 
Kurssi hyväksytään osaksi Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutusta. 
Täydennyskoulutukseen kuuluu kaksi kurssia: Sähkö- ja rakennusautomaatio tänään sekä Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallintakurssi. Suosittelemme näitä kursseja kaikille RAU-henkilöpätevyyttä hakeville. 
 
Molempien kurssien käyminen on kuitenkin vaatimuksena automaatioasentajan ammattitutkinnon, sähköalan ammattitutkinnon tai sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneille. 

8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45 Kurssin avaus

8.50 Automaatiojärjestelmän hankinta ja urakkasopimusvelvoitteet
Tarjouspyyntöasiakirjat
  - erot julkisissa ja yksityisissä hankinnoissa
Urakkatarjous
Urakkasopimusasiakirjat
  - yleiset sopimusehdot YSE 1998
  - kaupalliset asiakirjat
  - tekniset asiakirjat
Urakkarajat
Laadunvarmistus

Toivo Sahlsten, Kiinteistöautomaatio T:mi Toivo Sahlsten

10.25 Tauko

10.40 Työ-, sähkö- ja sähkötyöturvallisuus
Mitä urakoitsijan tulee tietää ja hallita työturvallisuussäädöksistä
Koulutus-, suojain- ja työkaluvaatimukset

Henrik Rousku, Sähköinfo Oy

11.25 Lounas

12.25 Automaatiojärjestelmän toteutus ja projektinhallinta
Työ- ja aikataulusuunnittelu
Asennusmääräysten ja -seikkojen huomioiminen
Asennusvalmistelut
Kenttälaitteiden asentaminen (paikat ym.)
Laitemerkinnät
Projektidokumentointi, ohjeiden ja lomakkeiden hyödyntäminen
Asennusvalvonta ja siihen liittyvät tarkastukset

Kari Kumpulainen, Assemblin Oy

13.50 Kahvitauko

14.20 Automaatiojärjestelmän itselleluovutus ja vastaanotto
 Vastaanottotarkastukseen valmistavat toimenpiteet
     - itselleluovutus 
     - toimintakokeet
     - koekäytöt
 Vastaanottotarkastus
 Käytönopastukset ja koulutukset
 Loppudokumentaatio
 Taloudelliset loppuselvitykset
 Takuuajan toimenpiteet

 Tom Bremer, HKR-Rakennuttaja

15.50 Loppukeskustelu

16.00 Kurssin päätös

495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
310,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. 

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.  
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Riikka Liedekseltä, riikka.liedes@sahkoinfo.fi.
 

PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään 4 työpäivää ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutamme 100 % kurssin hinnasta.

Kurssin tausta- ja oheismateriaaliksi suosittelemme lämpimästi ST-käsikirjaa 17 - Rakennusautomaatiojärjestelmät

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,2 (asteikko 1-4) ja vastanneista 80% arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (5/2015) 

 
Kurssipalautteita:
"Automaatiojärjestelmän itsetestauksen ja dokumentoinnin tärkeys, jotta mahdolliset virheet vähentyvät oli hyödyksi" 11/2014
"RAU työ-ja aikatauluosio oli mielenkiintoinen, koska toimitusten hektisyys näkyy meille." 11/2014
”Hyvä automaatiojärjestelmän hankinta ja urakkasopimus osio” 05-2014 
”kiinnostavinta omalle työlle: systemaattiset toimintatavat ja mallit niihin ” 05-2014  
 
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella
Samankaltaiset tuotteet


Sähkö- ja rakennusautomaatio tänään


Tuotenumero: 421341

SETI Oy:n RAU-henkilöpätevyyden täydennyskoulutukseen kuuluu kaksi kurssia: Sähkö- ja rakennusautomaatio tänään Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallinta Kahden kurssien käyminen on vaatimuksena...


 

Näytä

Sähkö- ja rakennusautomaatio tänään- tilauskurssi


Tuotenumero: 422342

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä

Sähkö- ja rakennusautomaation projektinhallinta


Tuotenumero: 422343

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo