Palkanlaskentakysymyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta sovellettaessa


Tuotenumero: 421415
160,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
120,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimiehet

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.10 Tilaisuuden avaus
 
9.15
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä 
 • palkkalajit
 • lisät
 • palkanlaskentaa ja palkanmaksua koskevat määräykset
 • lopputilin maksu
 • odotusajan palkka, työsopimuslaki 2 luku 14 §
 • lopputilin oikaiseminen urakkatyön selvittämisen jälkeen
 • tuntikortti ja palkkaerittely 
10.00
Säännöllisen työajan järjestäminen ja työaikaperusteiset korvaukset
 • päivätyö, ilta- ja yötyö, vuorotyö
 • varallaolo
 • odottamaton ja hälytysluontoinen työ 
 • paikalliseen sopimiseen perustuva työaika
 • liukuva työaika
 • ylityökorvaukset 
 • sunnuntaityö ja sunnuntaityökorvaus
 • vuorokautinen ja viikoittainen lepoaika työaikalain mukaan 
 • viikkolepo ja viikkolepokorvaus
 • arkipyhät ja arkipyhäkorvaus
 • työaika-asiakirjat työehtosopimuksen ja työaikalain mukaan
11.30 Lounas
 
12.15
Vuosilomajärjestelmä
 • vuosiloman kertyminen
 • vuosilomapalkan määräytyminen, vuosilomakeskituntiansion laskenta
 • vuosiloman antaminen ja jakaminen
 • vuosiloman siirtäminen, työntekijän sairaus
 • lomaraha, määrä ja maksamisen edellytykset
 • korotettu lomakorvaus työsuhteen päättyessä
 • vuosilomakorvaus työsuhteen päättyessä
13.15
Työajan lyhennysjärjestelmä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaan
 • kertyminen
 • työajan lyhennyksen antaminen pidettäväksi
 • korvaus työsuhteen päättyessä
13.45 Kahvi
 
14.00
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 §:n mukainen keskituntiansio
 • muodostaminen
 • korottaminen lomanmääräytymisvuoden aikana
 • soveltamistilanteet
14.30
Sairausajan palkka
 • työkyvyttömyys
 • maksuedellytykset
 • saman sairauden uusiutuminen
Äitiys-, isyys ja vanhempainvapaa
 • palkkaedut
 • vuosiloma ja työajan lyhennys
15.15
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset 
 • ateriakorvaus
 • ruokaraha
 • päiväraha
 • matka-ajan palkka
 • auton kuljettamisen lukeminen työajaksi
 • matkakulujen korvaus
 • työntekijän oman auton käyttö
 • työnantajan järjestämä kuljetus
 • kimppakyyti
 • tuntikortti ja matkalasku
16.30 Tilaisuus päättyy
160,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
120,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia sekä STTA:n jäseniä.

 
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
 
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja: Roger Lehtoselta , 09 5476 1402
 
PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään 4 työpäivää ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa laskutamme 100 % kurssin hinnasta.
 

Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 2,7 (asteikko 1–4) ja vastanneista 67 % arvioi saaneensa uutta tietoa kurssilta. (11/2018)


Kurssipalautteita:

"Tiiviissä paketissa paljon asiaa" 11/2018
"Asiantunteva" 11/2018
"Laaja tietopaketti, hyvät asiantuntijat/luennoitsijat" 4/2018
"Hyvä ja hyödyllinen kurssi" 4/2018
"Informatiivinen ja hyvä" 4/2018
"Hyvä ja kaiken kattava, tarpeellinen" 4/2018
"Erinomainen" 11/2017
"Mainio! Paljon tuttua asiaa, mutta paljon uuttakin (ja selvennystä moniin asioihin)." 11/2017
"Hyvin totetutettu todella tiivis paketti" 11/2017
"Kattava tietopaketti" 11/2017


Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA